Tags

De Europese regeringsleiders verlagen de financiële steun voor Turkije nu president Erdogan de rechtsstaat steeds verder uitholt. De oproep van onder andere Oostenrijk om de onderhandelingen over een Turks EU-lidmaatschap definitief te stoppen, kreeg onvoldoende steun.

Door: Marc Peeperkorn, de Volkskrant, 20 oktober 2017, 11:33

Bondskanselier Merkel – die tijdens haar verkiezingscampagne beloofde het einde van de toetredingsonderhandelingen met Turkije in Brussel aan te kaarten – sprak zich vrijdagochtend nadrukkelijk uit vóór de dialoog met Ankara. ‘We moeten de brug niet opblazen.’

Financiële sanctie

De Commissie overweegt de gelden niet meer via de Turkse overheid maar via hulporganisaties te verdelen

De leiders gaven donderdagavond de Europese Commissie de opdracht na te gaan hoe op ‘verantwoorde wijze’ de financiële steun voor Turkije verlaagd kan worden. Het is de eerste financiële sanctie voor Ankara na de mislukte staatsgreep vorige zomer en de massale arrestaties en ontslagen nadien. Voor de periode 2014-2020 reserveerde de EU 4,5 miljard euro voor Turkije om het land te helpen te voldoen aan de eisen voor het EU-lidmaatschap. Het merendeel daarvan (4,1 miljard) is nog niet vergeven.

De Commissie zal binnen enkele maanden plannen op tafel leggen voor welke projecten (voor duurzamere landbouw, energie, transport) de EU-steun geschrapt of verlaagd kan worden. Ook overweegt ze de gelden niet meer via de Turkse overheid maar via hulporganisaties te verdelen. Steun voor verbetering van de rechtsstaat en een betere overheid (minder corruptie), blijft naar verwachting buiten schot.

Aangenomen mag worden dat hiervoor een monitoringssysteem ingezet zal worden ter controle van de verbetering van de rechtstaat en vermindering van de corruptie.

Democratie

Merkel pleitte in het verleden voor een ‘speciaal partnerschap’, ook Nederland kan zich daarin vinden

Merkel hekelde hoe Erdogan in zijn land de democratie knevelt. De regeringsleiders van Griekenland, Tsjechië, Polen en de Baltische staten verzetten zich tijdens het leidersdiner echter tegen het beëindigen van de toetredingsonderhandelingen met Ankara. Zij vrezen voor economische gevolgen (minder handel) en dat Turkije niet langer meewerkt aan het tegenhouden van migranten die naar Europa willen.

Ook Merkel prees Turkije expliciet voor het vervullen van zijn bijdrage aan het asielakkoord tussen de EU en Turkije. Door dat akkoord is sinds maart vorig jaar de toestroom van migranten naar Griekenland (via de Egeïsche Zee) grotendeels opgedroogd. De bondskanselier wil dan ook niet dat de EU morrelt aan de 6 miljard euro die de Unie aan Turkije toezegde voor de opvang van Syrische vluchtelingen.

Premier Rutte benadrukte na afloop van het overleg met zijn collega’s dat de toetredingonderhandelingen met Turkije sowieso ‘comateus’ zijn. De EU-leiders willen komende maanden nadenken of Turkije niet iets anders dan het EU-lidmaatschap kan worden aangeboden. Merkel pleitte in het verleden voor een ‘speciaal partnerschap‘, ook Nederland kan zich daarin vinden. Dat zou kunnen bestaan uit een uitgebreide douane-unie (hoewel Den Haag zich daar onlangs tegen verzette), samen met het opheffen van de visumplicht voor Turkse burgers die naar de EU willen reizen.

Opheffen van visumplicht slaat weer door naar de overzijde van het gulden midden.

https://www.volkskrant.nl/buitenland/europese-regeringsleiders-verlagen-financiele-steun-voor-turkije~a4522710/

 

Advertisements