Tags

Clara van de Wiel, nrc.nl, 6-10-17

LEKKEN: Een vloedgolf gelekt nieuws uit de formatie bereikt ons vandaag via de ochtendbladen. Nu het regeerakkoord bijna openbaar wordt, vallen die lekken allang niet meer in de categorie ‘verplicht het Wilhelmus zingen’. Het gaat om serieuze hervormingen. De belangrijkste berichten op een rij:

Integratie: Volgens de Volkskrant is het kabinet Rutte III van plan het integratiebeleid fors te veranderen. In plaats van toeslagen en een uitkering krijgen statushouders voortaan ‘in natura’ begeleiding van gemeenten. De toegang tot de verzorgingsstaat raken nieuwkomers kwijt, maar ze moeten wel meer hulp krijgen bij hun integratie. De afspraken komen neer op een compromis tussen enerzijds kamp VVD en CDA, die strenger voor nieuwkomers willen zijn, en D66 en ChristenUnie, die juist meer begeleiding willen.

Eindelijk een keer een goed compromis aangezien ‘toeslagen en uitkeringen’ op dit dossier een achterhaald beginsel waren; het migratiebeleid voor de ‘nieuwe vluchtelingen’ – sinds de massale vluchtelingenstomen van twee jaar geleden – moet op een geheel andere leest worden gestoeld van het ‘traditionele’ vluchtelingenbeleid in de internationale verdragen. De nieuwe stroom moet als tijdelijk worden beschouwd. De EU – en mondiaal – kunnen de huidige stroom van ‘arm naar rijk’ niet eeuwig volhouden. Er dient dus ook een nieuw stimuleringsprogramma voor arme landen te worden ontwikkeld.

Belastingen: Gistermiddag meldden meerdere bronnen al plannen voor een lagere winstbelasting voor bedrijven. Die verlaging is onderdeel van een grote herziening van het belastingstelsel, schrijft De Telegraafvandaag. Er hoort ook een verhoging van de BTW bij, een vlaktaks, een reeks klimaatbelastingen en een verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Als dat laatste woord valt, kun je er vanuit gaan dat veel aandacht dáár naartoe gaat. Krantenkoppen over “gebroken beloftes” liggen weer op de loer, al helemaal omdat Mark Rutte vorig jaar nog vier jaar “rust in de tent” voor de aftrek bepleitte.

Burgerdienst: Het nieuwe kabinet komt ook met een “burgerdienst”, schrijft het AD. Dat is een wens van CDA en ChristenUnie. Zo’n dienst zou voor jongeren niet verplicht zijn, maar na het vervullen ervan krijgen ze wel een certificaat dat voorrang geeft op een baan bij de overheid. Bier tappen bij de lokale sportvereniging telt trouwens niet: “Het is de bedoeling dat ze op plekken komen waar ze normaal niet komen.”

Niet riekt naar luchtfietserij zoals de oude Melkertbanen, zoals ook een ’moderne’ dienstplicht een absurde gedachte was.

Klimaat: De Klimaatwet komt er, schrijft Trouwvandaag. Vorig jaar namen GroenLinks en PvdA het initiatief tot zo’n wet met harde, afrekenbare milieudoelen. De wet van de nieuwe coalitie is wel een afgezwakte variant. De ambities voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot worden vastgelegd, maar zijn naar beneden bijgesteld.

Inderdaad is een klimaatwet noodzakelijk om de klimaatsceptici in dit land in bedwang te houden.

BUITEN HET BINNENHOF:

Ondermijning: Verontrustend nieuws van het gemeentelijk front. Uit een rapport van het WODC, dat is het wetenschappelijk instituut van het ministerie van Veiligheid en Justitie, blijkt dat één op de vier burgemeesters wel eens is bedreigd door criminelen. Ook proberen criminelen met valse beschuldigingen het gezag van lokale politici te ondermijnen. Voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters Liesbeth Spies pleit in NRC vandaag voor een betere aanpak door het OM.

Deze ontwikkeling leidt tot een nieuwe en aangepaste aanpak van het oude en nooit afgeronde Kamerdebat over waarden & normen ten tijde van Balkenende, aangezien die te abstract was en bovendien het nadeel had dat de overheid geen normatieve regels kan instellen.

Maar via deze praktische ‘alledaagse’ knelpunten kunnen er praktische maatregelen worden genomen. En er dient zich ook een nieuw perspectief voor een Veiligheidsbeleid 2.0 door de politie-organisatie te laten samenwerken met Defensie, die voor de noodzaak staat een nieuwe defensievisie te ontwikkelen na het aftreden van Hennis. Kern is dat de oude defensiestructuren niet meer kunnen blijven bestaan, want onwerkbaar, maar dat nieuw defensiemedewerkers gaan samen werken met de politieorganisatie, die zich gezamenlijk gaan richten op de ‘nieuwe’ criminaliteit in het land. Wat betekent dat voor de praktijk van morgen?

Nieuwe defensielichtingen krijgen na een basis militaire opleiding een nieuwe functie, die wordt ontwikkeld op basis van de focus op ‘nieuwe maatschappelijke problemen’, die zich vandaag de dag aandienen, zoals de bovengenoemde nieuwe criminaliteit als de hulp die mariniers aan de bovenwindse eilanden hebben verleend in de afgelopen maand.

Op eigen benen: De SP-fractie in Oosterhout gaat voortaan verder zonder de SP. Van de landelijke partij mocht de afdeling niet meedoen aan lokale verkiezingen, dus besloot men zelfstandig door te gaan. Het zorgt voor een absurdistisch berichtje op SP-site, waarin de afscheiding van diezelfde SP wordt bekendgemaakt. Kiezers worden gerustgesteld: hun belangen blijven behartigd, “maar dan wel in een ander jasje”.

Wordt de SP steeds dranonischer?

WAT WIJ VOLGEN: De PvdA maakt bekend wie de nieuwe voorzitter wordt, die morgen op het partijcongres het stokje overneemt van oud-voorzitter Hans Spekman. In de Volkskrant kijkt Hans Spekman vandaag terug op zijn voorzitterschap, de nederlaag van de PvdA en de dood van zijn zus. Volgens Spekman waren het vooral “blinde vlekken” waardoor de partij de onvrede niet zag over het weggeven van thema’s aan de VVD. “Dat kwam door die wolk, waarop ik zat. En dat kwam door het besef – ik loop toch al lang mee – dat je nooit alles wint.”

WAT WIJ LUISTEREN: Een nieuwe aflevering van onze podcast Haagse Zaken. Deze week praat presentatrice Lamyae Aharouay met Emilie van Outeren en Thijs Niemantsverdriet over Jeanine Hennis, verloren mortiergranaten en een Judaskus van Asscher.

hele ministerie van Justitie bestiert, maar ook de portefeuille Wonen. Die laatste droeg hij al enige tijd geleden over aan Ronald Plasterk.

QUOTE VAN DE DAG

“Misschien moeten we er eerst aandacht aan besteden in een AO, waarin we veel meer tijd hebben, in plaats van hier een soort plenair vluggertje eroverheen te doen.”

‘Veel meer tijd hebben’ mag niet uitmonden in ‘veel meer geleuter’ door de Kamerleden, want dat is de kern van het disfunctioneren van de Kamer op dit moment. De AO’s zullen veel effectiever kunnen worden aangepakt als iedere spreker eerst en aantal stellingen aandraagt die daarna kernachtig worden toegelicht om vervolgens de vragen en interrupties in het debat te beantwoorden. De reden dat de Kamerdebatten eindeloos saai ververlopen is dat de meeste sprekers een ambtelijke tekst voorlezen waar geen enkele ‘swung’ van uitgaat.

GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg voelde gisteren niets voor een plenair debat over een rapport over recidive.

Fijne dag. Heb je nieuws, commentaar of een vraag? Mail ons op c.vandewiel@nrc.nl. Stuur deze mail vooral door naar vrienden. Zij kunnen zich vervolgens hier aanmelden.