Tags

 

Joost van Kuppeveld • Beurs/fd, 6-10-17

Het sterke herstel van de economie van de eurozone en het verdwijnen van de risico’s voor deflatie betekenen dat de inflatiedoelstelling op middellange termijn gehaald zal worden, is de verwachting van de Europese Centrale Bank (ECB). Daarom zal op de beleidsvergadering in oktober bekend worden gemaakt hoe de centrale bank het opkoopprogramma (QE) gaat afbouwen.

Daarbij zal de afweging vooral gaan tussen de tijdshorizon en de omvang van het afbouwen van QE. Dat blijkt uit de samenvatting van de discussies tijdens de ECB-vergadering in september die donderdag zijn gepubliceerd. Aanpassing van het monetaire beleid vanaf januari is noodzakelijk omdat het huidige opkoopprogramma eind december afloopt.

‘Meer op hun plaats’

‘De omstandigheden waarin het mogelijk wordt om de intensiteit van het monetaire beleid aan te passen en de mogelijkheid geven om de netto-aankopen van het Eurosysteem terug te schalen vallen steeds meer op hun plaats’, was een van de zienswijzen die tijdens de beleidsvergadering werd geponeerd.

Ook maakten de ‘notulen’ gewag van de discussie over de diverse afbouwscenario’s voor het opkoopprogramma. ‘De voordelen van een langere aankoophorizon gecombineerd met een grotere reductie van de omvang werden vergeleken met een kortere aankoopperiode met een hoger maandelijks aankoopbedrag’, zo valt in het verslag te lezen.

Discussies in verkennend stadium

In de gepubliceerde tekst werd benadrukt dat die discussies nog in een verkennend stadium verkeren. Commissies van de ECB moeten de technische details en de mogelijke gevolgen voor de financiële omstandigheden van de diverse scenario’s nog verder in kaart brengen. Bovendien wil het beleidscomité de flexibiliteit behouden om het monetaire beleid aan te kunnen passen als nieuwe omstandigheden daarom vragen.

Tot januari, wanneer het huidige opkoopprogramma afloopt, koopt de ECB maandelijks voor €60 mrd aan voornamelijk staatsobligaties op om de inflatie richting de doelstelling van vlak onder de 2% op jaarbasis te krijgen.

Luider verzet

ECB-watcher Carsten Brzeski van ING zegt dat er drie mogelijke scenario’s zijn voor het afbouwen van het opkoopprogramma

Daar komt bij dat de economie het beter doet dan verwacht, waardoor het verzet tegen het zeer ruime beleid steeds luider wordt. Bovendien beginnen de voor QE geschikte obligaties steeds schaarser te worden. Een complicerende factor is dat de koers van de euro in de afgelopen maanden behoorlijk was opgelopen, waardoor de inflatieverwachtingen naar beneden moesten worden bijgesteld.

Volgens Carsten Brzeski, ECB-watcher bij ING, zijn er drie mogelijke scenario’s. Het eerste is een lineaire afbouw van het programma, per maand of per kwartaal. In dat geval kopieert de ECB de werkwijze van de Amerikaanse Federal Reserve. Een andere manier van afbouwen zou een getrapte zijn: vanaf januari het opkoopbedrag met €20 mrd per maand verlagen tot juni en vanaf dan tot september weer een neerwaartse aanpassing van €20 mrd.

‘Langer lager’

Maar het waarschijnlijkste scenario volgens Brzeski is ‘langer lager’. Dat zou een grotere afbouw zijn dan de markten verwachten, maar die dan ook langer duurt. Brzeski noemt als voorbeeld een terugschaling naar een aankoopbedrag van €20 mrd of €25 mrd per maand, maar dan meteen ook een verlenging tot eind 2018.

‘Dat zou niet alleen volgens het patroon zijn van de eerste afbouwbeslissing van eind 2016, maar het zou ook helpen bij het verankeren van de renteverwachtingen’, zo denkt Brzeski. Het geeft de markt meer zekerheid dat pas daarna een renteverhoging zal volgen. Volgens de analist helpt een dergelijke strategie het monetaire beleid af te schermen voor al te wilde wisselkoersfluctuaties.

De beleidsvergadering waar het nieuwe beleid hoogstwaarschijnlijk zal worden aangekondigd wordt op 26 oktober in Frankfurt gehouden.

https://fd.nl/beurs/1221253/ecb-notulen-duiden-op-afbouw-qe-begin-2018