Tags

Ik ontving het volgende emailbericht:

Red het CETA-referendum!

Geachte heer/mevrouw,

Op donderdag 21 september is het Europese gedeelte van het CETA-verdrag “voorlopig” in werking getreden. Wij vinden dit voorbarig, omdat de meeste nationale parlementen CETA  nog definitief moeten behandelen. De Tweede en Eerste Kamer hebben hier zelfs nog geen begin mee gemaakt.

Even schandalig is dat de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet hebben gesproken over het afschaffen of verregaand inperken van de Wet Raadgevend Referendum, de wet die ook een referendum over CETA mogelijk maakt. De inperking zou eruit kunnen bestaan dat internationale verdragen worden uitgesloten. Dat is een rechtstreekse aanval op ons initiatief. Deze aanval is des te kwalijker omdat ons referenduminitiatief al een hele tijd loopt en door meer dan 200.000 Nederlanders is gesteund. Ofwel, de politiek verandert de regels terwijl het spel al lang begonnen is. Dit is je reinste demofobie, oftewel angst voor het volk.

Onjuiste stellingname omdat de Wet Raadgevend Referendum nog geëvalueerd zou worden en bovendien er van het Oekraïne-referendum volgens de organisatoren geen raadgevend was of kon zijn, maar tot een corrigerend referendum werd verklaard en gemaakt. Van demofobie is geen sprake omdat – als voorbeeld – in het geval van het Oekraïne-referendum valse voorlichting werd gegeven door de organisatoren en nauwelijks voorlichting door de regering. Uiterste verwarring kortom.

Ook ik van mening dat referenda in theorie – want in de praktijk moet maar blijken dat de regering en de meerderheid  van het parlement meewerkt – zodat ik eerst de evaluatie van de huidige wet afwacht en bij reparatie van de genoemde wet ook zal deelnemen aan referenda.

Laat ik duidelijk zijn dat ik tijdens het Oekraïne-referendum ‘voor’ heb gestemd, alleen maar om Jan Roos en Thierry Baudet dwars te zitten. Hun demagogie sloeg alles en dan hoeft de politiek voor mij niet meer en stemmen ook niet.

Mocht het referendum inderdaad afgeschaft of sterk ingeperkt worden, dan gaan wij volop actie voeren.

Eigen keuze. Ik kies een andere weg door eerst zelf na te denken hoe tot een mooie referendumwet gekomen kan worden, met welke randvoorwaarden erbij.

Maar er is nu ook een andere manier om te laten zien dat het referendum door velen belangrijk wordt gevonden. Amsterdamse studenten zijn bezig handtekeningen in te zamelen voor een referendum over de ‘sleepwet’, de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze wet geeft nieuwe bevoegdheden aan de AIVD en MIVD om ongericht, dus zonder concrete verdenking, online communicatie af te tappen en deze informatie te delen met buitenlandse inlichtingendiensten.

Ook weer een vreemde actie omdat de wet Kamerbreed is aangenomen en de specialisten geoordeeld hebben dat er niets mis is aan deze wet, en zeker niet met het oog op bestrijding van terroristen.

Als Platform TTIP CETA Referendum nemen we geen standpunt in omtrent de sleepwet, maar als dit referendum er zou komen, is dit wel een krachtig signaal aan politiek Den Haag dat het referendum door velen wordt gewild. Bovendien zorgt een referendum voor een breed maatschappelijk debat, en dat is altijd een goede zaak.

‘Door velen gewild’ is niet onderzocht en bovendien zijn het alleen protestacties tegenover het zittende kabinet. Zo verwordt het mooie begrip referendum als een werktuig of instrument om de politiek te saboteren. In mijn visie zie ik een directe democratie (op deze site onder die categorie te raadplegen), een veel beter functionerend bestel dan de huidige tweekamerstelsel van de representatieve democratie, die in mijn ogen helemaal niet meer functioneert zoals het zou moeten, op een moderne eigentijdse wijze. Zodat de democratie weer gaat leven en er meer – lees: eindeloos veel meer – samenwerking ontstaat tussen burger en politiek(bestuur).

Bovendien: als u tekent, vraagt u alleen maar om een referendum. U kunt uw standpunt over de sleepwet altijd later nog bepalen. Tekenen voor een referendum over de sleepwet kan hier:

https://teken.sleepwet.nl

Zoals aangegeven wacht ik op een gerepareerde wet.

Wij houden u op de hoogte van onze strijd voor een CETA-referendum!

Met vriendelijke groeten,

namens de deelnemende organisaties

Niesco Dubbelboer

Woordvoerder Platform TTIP CETA Referendum

Platform TTIP CETA Referendum (noreply@ttip-referendum.nl)

 

P.S. Ik heb me de afgelopen week groen en geel geërgerd tijdens de behandeling in eerste termijn van het nieuwe Initiatief-Van Raak inzake het correctief referendum 270917. Ook Van Raak gaf blijk van demagogische opvattingen, waarover ik nu een notitie aan het schrijven ben en misschien dit weekend heb afgerond en hier zal plaatsen.

Advertisements