Tags

Nieuwe wet Nederlanderschap is in strijd met de Grondwet (Yasmin Namavar, psychiater in opleiding (aio), opinie/Trouw, 22 september)

‘Mensen met een dubbele nationaliteit krijgen met deze nieuwe wet een andere behandeling’[1]

# Begin dit jaar stemden de Eerste Kamerleden van de VVD, CDA, PVV, SGP en 50Plus in met een wet die het mogelijk maakt de Nederlandse nationaliteit in te trekken. Dit kan alleen als iemand, naast de Nederlandse nationaliteit, nog een andere nationaliteit heeft en er dus sprake is van een dubbele nationaliteit.

Vanwege het (politieke) belang van deze nieuwe wet die op het eerste oog rammelt en dus ondeugdelijk zou zijn, zoals uit deze opiniebijdrage blijkt, staat niet alleen deze wet ter discussie, maar ook de controlefunctie van de Eerste Kamer t.a.v. de rechtsstatelijkheid en -matigheid van een aan te nemen wetsvoorstel; en dus van deze nieuwe wet. Ik zal dus het Kamerdebat proberen na te sporen om het debat alsnog te lezen ne  bestuderen.

# Vorige week trok minister Stef Blok (justitie) het Nederlanderschap in van vier jihadisten. Maar deze wet is direct in strijd met artikel 1 van de Grondwet.

Dit is een heel boude stelling van deze psychiater in opleiding, waarvan ik maar mag hopen dat hij ooit een college staatsrecht heeft gevolgd. Want zomaar beweren dat deze wet ‘direct in strijd is met art.1 GW’, is te gortig. Dat is onvoorstelbaar, omdat dit suggereert dat de Eerste Kamer heeft zitten slapen. Nu kun je van deze senaat veel slechte dingen zeggen – zoals volstrekt overbodig, en een historisch museumstuk en dus een achterhaald anachronisme – maar dat ze dit door de vingers hebben gezien is niet voor te stellen. Er moet dus een ‘uitvoerig’ debat hebben plaatsgevonden.

# Als mijn vriend [als geboren NL’der met alleen een NL’s paspoort] besluit jihadist te worden, dan kan hij zijn Nederlanderschap niet verliezen. Als ik [geboren in Amstelveen uit een NL’se moeder en Iraanse vader en dus met dubbel paspoort] besluit jihadist te worden kan de Nederlandse overheid mijn Nederlanderschap afpakken. In mijn geval zou dat betekenen dat ik word weggestuurd maar een land waar ik nooit gewoond heb.

De auteur noemt dit dus het voorbeeld van een maatregel die strijdig is met de Grondwet. Op het oog is dat zeker zo, maar hij noemt niet de regels uit het internationaal recht dat statenloosheid verbiedt (en dit feit is destijds op de radio genoemd als ik mij dat goed herinner). Kortom, er is geen strijdigheid met de Grondwet, maar strijdigheid tussen twee (nationale en internationale) rechtsregels, waaruit in ieder geval voor degenen die staatsrecht hebben gedaan, weten dat internationale verdragen en rechtsregels voorgaan. Deze belangrijke nuancering dient dus aangebracht te worden in de redenering van de auteur. Er kan worden gesteld dat hier niet wordt gediscrimineerd aangezien een hogere rechtsorde dan onze Grondwet de GW-bepalingen onmogelijk maakt. Vandaar dat het waarschijnlijk meevalt met het senaatsdebat dat nog nagetrokken moet worden. Maar de vraag voor mij is nu of de parlementaire voorbereiding van dit wetsvoorstel hiermee rekening heeft gehouden, en als dat niet zo is, wat dan wel het advies van de Raad van State is geweest.

Terzijde zijn opgemerkt over de laatste zin in dit tweede citaat dat ‘In mijn geval zou dat betekenen dat ik word weggestuurd maar een land waar ik nooit gewoond heb’ juridisch geen steek houdt. De rechter houdt zich namelijk aan rechtsregels en als je een Iraans paspoort hebt wordt dat begrepen als een burgerschap van dat land en kun je er dus in theorie heen/terug worden gestuurd. Een ander zijdelings ander probleem is dan hoe Iraan tegenover het ‘jihadistenschap’ als dat van IS  staat, want het kan een Iraans staatsvijand zijn. In dat geval zou je dan – ik ben geen advocaat of jurist – politiek vluchteling genoemd kunnen worden. Dat andere voorbeeld over een witte man en een zwarte is eerder een Amerikaans voorbeeld dan een Nederlands, want onze rechters zijn op dat punt veel zuiverder en secuur juridisch bezig dan aan de overkant van de oceaan.

Tot zover deze reactie, omdat de auteur in mijn visie en gevoel fundamentele denkfouten maakt veroorzaakt door gebrekkige staatsrechtkennis. Ik ga nu mijn huiswerk doen en dat senaatsdebat (en waarschijnlijk ook het TKdebat) natrekken. En mogelijk kom ik in een 2e reactie terug op de overige redeneringen van de auteur.

 

[1] Vergelijk ook met: https://www.volkskrant.nl/opinie/wet-rondom-nederlanderschap-is-een-staaltje-willekeur~a4299052/ (12 mei 2016)

https://www.volkskrant.nl/opinie/regering-maakt-nederlander-met-dubbel-paspoort-tot-tweederangsburger~a4278275/ (9 april 2016)

Advertisements