Tags

  • Johan de Veer • Groningen, Dagblad van het Noorden, 20-9-17

Henk Nijboer

Er is geen financiële noodzaak meer om gas uit het Groningenveld te winnen. Cijfers uit de miljoenennota en begrotingen van Prinsjesdag tonen dat aan.

Dat stelt PvdA-Kamerlid en financieel woordvoerder Henk Nijboer. De opbrengst van de gaswinning ligt de komende jaren volgens de ramingen op minder dan twee miljard euro, aflopend tot 1,85 miljard aan het eind van de kabinetsperiode.

Staat houdt geld over

In 2012 bedroegen de gasbaten nog 11,8 miljard euro. De komende kabinetsperiode loopt het begrotingsoverschot steeds verder op. De staat houdt geld over. Dit betekent dat de inkomsten van de overheid groter zijn dan de uitgaven. ,,De discussie over de begroting in politiek Den Haag gaat nu vooral over de houdbaarheid van overheidsfinanciën op lange termijn. Kunnen we alle publieke voorzieningen die nu worden aangeboden ook met deze belastingdruk in de toekomst blijven betalen? Het antwoord is ja’’, zegt Nijboer.

Wat hier door Nijboer wordt uitgesproken is twijfelachtig omdat ‘alle publieke voorzieningen’ die wij in ons land gewend zijn, niet gedekt kunnen worden door de behoeften die bestaan in (semi-)overheidsvoorzieningen in onderwijs, zorgsector, defensie & veiligheid, om maar te zwijgen over de investeringen die noodzakelijk zijn in sectoren als energievoorziening die nog een moeizame route te gaan hebben bij de transitie van fossiele naar duurzame energie (Infrastructuur & Milieu). Met name de drietal genoemde arbeidsmarktsectoren worden op basis van overheidsgelden gefinancierd en worden steeds duurder, zolang daar sprake is van marktconforme inkomensverhoudingen. Dat wordt worden wanverhoudingen binnen de overheidsbegroting.

De zogenaamde postindustriële samenleving waar overheidsfinancieringsfondsen een steeds grotere inbreng vragen betekent ook een omkering in denken op het terrein van Overheidsfinanciën. Zeker met het oog op de EMU-normen van een maximaal begrotingstekort van 3%. Dat we nu met een begrotingsverschot zitten is op het oog prachtig maar er moet nu nog wel geëvalueerd worden hoe het crisisbeleid teruggeschroefd kan worden naar de huidige ‘normale tijden’. Crisismaatregelen zijn immers per definitie tijdelijk, ook al leert de parlementaire geschiedenis wat anders, namelijk dat er nooit iets wordt teruggeschroefd zodat het leven steeds duurder wordt.

De PvdA benadrukt dat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën bij minder gaswinning niet in het geding is. Nijboer: ,,Voor de formerende partijen kunnen financiële overwegingen geen enkele reden zijn om de gaskraan flink terug te draaien. Beëindig ook zo snel mogelijk de exportcontracten.’’

Vraagje: Zijn die exportcontracten zomaar te beëindigen?

De financieel expert van de PvdA-fractie zegt dat provincie en de Groninger gemeenten terecht de noodzaak tot investeren in een duurzame energievoorziening benadrukken.

Geen enkel effect

,,Wat de PvdA betreft moet daar een fonds van 300 miljoen euro per jaar worden gevormd.’’ Daarnaast wil de PvdA investeringen in de leefbaarheid van dorpen in het gebied. ,,Ook deze investeringsprogramma’s leggen geen beslag op de houdbaarheid van de gepresenteerde overheidsfinanciën.’’

Dit laatste wordt beweerd vanuit ideologische bril van dit demissionaire kabinet, maar daar zullen veel economen het niet mee eens zijn. zeker niet wat betreft de houdbaarheid van overheidsfinanciën op lange termijn. Want daarvoor is een glazen bol nodig en geen enkel econometrisch rekenmodel weet wat ons op die lange termijn te wachten staat.

Zelfs als de formerende partijen (VVD, CDA, ChristenUnie, D66) zouden besluiten om twintig jaar lang jaarlijks 300 miljoen, dus 6 miljard te investeren, is er geen enkel effect op de houdbaarheid. ,,Wat betreft de PvdA kunnen en moeten de onderhandelaars die investering opnemen in het regeerakkoord.’’

Bij deze redenering gaat de ‘kost voor de baat’ uit, maar dan wordt geen rekening gehouden met mislukte overheidsinvesteringen zoals de Betuwelijn en de computerinvesteringen door de overheid, waardoor miljarden verloren zijn gegaan. Dus belastinggeld. Dat geldt dus ook voor onderstaande zin.

Het Centraal Planbureau (CPB) kijkt kritisch naar de overheidsfinanciën op lange termijn (tot 2060). ,,Wat de inkomsten van de Staat betreft, maken de gasbaten daar geen deel van uit. Op basis van de winningsplannen zijn er immers na 2050 geen gasbaten meer.’’

Tegengeluid van CDA

Dat er nu al geen financiële noodzaak tot gaswinning is, gaat CDA-Kamerlid Agnes Mulder veel te ver. ,,Na de kabinetsformatie ligt er een aangepaste begroting. Over de inhoud en de consequenties daarvan kan ik nu niets zeggen. Het zou weleens zo kunnen zijn dat het een heel andere begroting wordt.’’

Mulder laat doorschemeren dat de nieuwe regeringsploeg de gasbaten wellicht heel goed kan gebruiken. ,,Het CDA kijkt naar veiligheid in combinatie met leveringszekerheid. Er liggen contracten met het buitenland. Maar financiën zullen nooit leidend zijn. We moeten in Nederland zo snel mogelijk de gaswinning verder verlagen. Wat ons betreft is en blijft dat zo.’’

Waarvan akte.

http://www.dvhn.nl/groningen/Henk-Nijboer-%25E2%2580%2598Geen-financi%25C3%25ABle-noodzaak-voor-gaswinning%25E2%2580%2599-22509148.html?utm_medium=email&utm_source=Active%20Campaign&utm_campaign=Nieuwsbrief&emaillijst=DVHN%20-%20Nieuwsbrief