Tags

,

# Waarom is Nederland, anders dan een rij Europese hoofdsteden waaraan nu ook Barcelona moet worden toegevoegd, nog niet getroffen door een groepje twintigers die zich opstelt als jihadisten van de terreurgroep IS? Toeval en geluk spelen ongetwijfeld een rol, en zoiets kan helaas morgen ook hier gebeuren. (…).

# Wel is het van belang om behalve deze veiligheidsmaatregelen ook de voedingsbodem waaruit een dergelijke groep ontstaat zo sterk mogelijk te beperken. Zie de situatie in Barcelona, waarin de familie van de vermoedelijke chauffeur van het busje zich verbijsterd van hem distantieert.

# Over die ‘preventieve’ aanpak wordt soms lacherig gedaan, alsof je met goede voorlichting op school en in het theehuis iedere potentiële terrorist ervan kunt overtuigen dat de Koran toch echt geweldloos moet worden uitgelegd. Een ‘softe aanpak’ werkt niet, is dan het bezwaar. Maar dat preventie helemaal niet soft hoeft te zijn, daarvan getuigen de inmiddels forse maatregelen die Nederlandse burgers treffen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een islamitische achtergrond bij wie enkel een gegrond vermoeden bestaat dat ze radicaliseren, terwijl ze nog nergens voor zijn aangeklaagd. Neem het bij verstek veroordelen van Syriëgangers, of het innemen van paspoorten van jongeren [voor mij een nieuwtje, wist niet van het bestaan hiervan!] die de veiligheidsdiensten op de korrel hebben. Dat zijn bepaald geen kinderachtige maatregelen, die raken aan de grondrechten van burgers. Hetzelfde geldt voor het gebiedsverbod dat minister Blok (binnenlandse zaken) onlangs oplegde aan de Haagse imam Fawaz Ineid. Die mag niet preken in Transvaal en de Schilderswijk, het gedeelte van de stad waar justitie een voedingsbodem vermoedt voor het radicalisme van deze imam. (…) De Groningse jurist Jan Brouwer noemde het gebiedsverbod in deze krant [zie hieronder, omdat ik er niet eerder op reageerde] de facto een inperking van de vrijheid van meningsuiting.

Met dit laatste ben ik het pertinent en zelf principieel oneens. Inperking van de vrijheid van meningsuiting is toelaatbaar als er strafbare feiten worden gepleegd. Dat haatimams als Ineid ‘strafbare uitlatingen’ doet in zijn westerse vijandige uitspraken, is al langere tijd bekend, maar klaarblijkelijk is er nooit justitieel onderzoek naar gedaan om dat ook te bewijzen voor de strafhof. Ofwel het OM is steeds te laks geweest, en als dat onjuist is dan wel de journalistiek, die daar geen verslag van heeft gedaan omdat ik dat nooit aangetroffen heb.[1] Anders had ik er een blog over geschreven. Volgens Wikipedia is ‘De vrijheid van meningsuiting niet absoluut, net als de meeste andere grondrechten. Zo zijn belediging en smaad onder bepaalde omstandigheden strafbaar.’ Deze samenvatting is door de tijd achterhaald geraakt, want alleen ‘belediging en smaad’ is in de wereld van het terrorisme ook de ‘jihad-oorlog’ toestaat en dus ook strafbaar dient te worden gesteld. Daartoe heeft het huidige demissionaire kabinet volop tijd gehad. Ik heb er niets over gelezen. Wat ik wel lees op Wikipedia is: ‘De wettelijke beperkingen op meningsuiting kunnen per rechtsstaat verschillen. Het Nederlandse strafrecht richt zich tegen smalend taalgebruik en aanzetten tot haat, belediging van gezagsdragers en het verspreiden van leugens (laster en smaad), maar minder of niet tegen obsceniteit of schendingen van goede smaak.’ Kortom, Wikipedia dat voldoende is geïnformeerd, schrijft niets over terrorismedreigingen. Een tekortkoming van afgelopen kabinetten, aangezien niet alleen Rutte II zich kon laten gelden, maar alle voorgaande kabinetten ook, omdat het Westen inmiddels een ruim decennia – na 9/11 –  te maken heeft met terreuraanslagen. Om die reden het onderstaande betoog van Brouwer van tien jaar geleden, tekort geschoten, maar toen was ook niet duidelijk dat het terrorisme na de IS-nederlaag in Syrië zo’n hoge vlucht zou nemen in de EU. Mijn conclusie luidt dus dat dit type haatimams in alle opzichten strijdig met de Nederlandse wet handelt, maar dat er nog geen officieel onderzoek is gedaan, vanwege welke onbekende oorzaken dan ook, waardoor er geen formeel bewijs is geleverd van de ten laste legging. Politieke gevoeligheid? Het kan immers stemmen kosten, hoewel de meeste Turkse en Marokkaanse Nederlanders maag al te gelukkig zijn als deze raddraaiers van het toneel zouden verdwijnen en het land worden uitgestuurd.

# Zo’n preventief verbod, een nieuw bestuurlijk instrument, zal de imam ongetwijfeld niet weerhouden zijn mening elders te geven. Maar dat hier een grondrecht in het geding is, is duidelijk.

Dit is dus weer een pertinente onjuistheid en dus onzin in de overdrachtelijke zin.

# De imam heeft ook al aangekondigd het verbod aan te vechten bij de rechter. Die zal moeten uitmaken welk belang het zwaarst weegt. Dat zal nog een flinke klus worden, want de veiligheidsdienst is niet al te scheutig met informatie over de huidige mogelijke schadelijke activiteiten van de imam.

Ook dit is een onzinnig argument aangezien het niet gaat om de handel en wandel van Ineid, maar om zijn uitspraken die correct en theologisch vertaald behoren te worden om juridisch bewijs te kunnen opleveren. Kortom, een oefening tekstverklaring voor het OM. Het is ook geen sprake van een doublure met de gevoerde processen tegen Wilders, want zijn uitlatingen waren van een geheel andere orde dan van Ineid. Een fundamenteel verschil dus tussen beide processen. Wilders wilde het grondwetsartikel van de vrijheid van meningsuiting tot het uiterste oprekken zonder zelf strafbaar te zijn. En dat is hem terecht gelukt, want ook de jurisprudentie is een dynamisch en dus bewegend proces. Maar Ineid en soortgelijke imams zijn het Westen vijandig gezind en proberen alleen aanstaande terroristen onder jihadistische vlag te ronselen en daarmee is de nationale veiligheid in het geding, in gevaar zelfs. Het behoeft ook geen betoog dat er ruimschoots draagvlak onder de bevolking bestaat om dit soort onderzoeken eens eindelijk aan te pakken.

# Als daarmee echter werkelijk de voedingsbodem voor terrorisme wordt verkleind, is wel aangetoond dat de preventieve aanpak niet enkel ‘soft’ is. En hopelijk effectief.

Dat zal wis en waarachtig effectief blijken te zijn!

 

Hieronder volgt het bedoelde artikel van Jan Brouwer:

Verstoren potentiële terroristen strijdig met wet (Jan Brouwer, Trouw, 13 juni 2006

(Novum) – De nieuwe aanpak van de politie om potentiële terreurverdachten te volgen is in strijd met de wet. Dit stelde hoogleraar Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen Jan Brouwer dinsdag in een oratie. De politie post sinds enige tijd bij potentiële terroristen voor de deur, belt enkele keren per dag bij ze aan en volgt ze hinderlijk.

De burgemeester is verantwoordelijk voor dit zogenoemde ‘verstoren’. Terroristen worden gezien als een gevaar voor de openbare orde en het handhaven daarvan is een beleidsterrein van de burgemeester. “Dat lijkt een logische redenatie, maar op deze manier ontloopt de overheid de beperkingen van het strafrecht“, zegt Brouwer. Volgens de hoogleraar is het openbare orderecht veel minder strikt geregeld en is ‘het grijze gebied’ daar groter.

Ook in het openbare orderecht ziet Brouwer echter geen rechtvaardiging voor de handelwijze van de politie. “Bij de bijzondere handhaving, gebruikt bij een concrete of actuele dreiging, is er geen ruimte voor. En bij de algemene bestuurlijke handhaving, die wordt toegepast voor de reguliere handhaving als vergunningen of extra surveillance, ook niet.”

In het geval van vergunningen gaat het om het demonstratierecht, waarover dit late voorjaar (als ik het mij goed herinner) ook Kamervragen zijn gesteld door Liesbeth van Tongeren naar aanleiding van de ongerichte, want willekeurige inname van pamfletten bij demonstraties van radicaal links (antifascisten) tegenover dito-rechts (Volksunie-achtige demonstranten).[2]

Daarnaast is ‘verstoren’ een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, zegt Brouwer. “Lichte inbreuken op de privacy kunnen plaatsvinden onder de Politiewet, maar bij ‘verstoren’ gaat het om een veel zwaardere inbreuk.” Brouwer vindt dat de overheid zich altijd moet houden aan de eigen wetten en stelt dat dit nu niet gebeurt.

In oktober liet Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra weten dat rond de tien mensen in Nederland ‘verstoord’ werden. Hoogleraar strafrecht Ybo Buruma uitte toen ook al kritiek op de methode. Hij vindt net als Brouwer dat de politie een grens over gaat. Joustra zei dat het ging om mensen die nog geen officiële verdachten zijn van justitie, maar om lieden die politie ziet als potentiële terroristen.

https://www.trouw.nl/home/-verstoren-potentiele-terroristen-strijdig-met-wet-~ae6cf087/

 

[1] https://d66.nl/agenda/strafbare-meningsuiting/

https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2017/02/debat-over-strafbare-meningsuiting

http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=113655

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheid_van_meningsuiting

[2] Zie bijvoorbeeld: http://www.mr-online.nl/ombudsman-gaat-demonstratierecht-onderzoeken/

https://vondelbunker.nl/demonstratierecht-1-oktober/

http://www.openbareorde.nl/tijdschrift/misbruik-noodrecht-en-schending-demonstratierecht-bij-sinterklaasintochten/