Tags

,

Vergeet de binnenlandse veiligheid niet (Gert-Jan Ludden, adviseur crisisbeheersing, het hoogste woord/Het Parool, 21 augustus)

Meer nadruk op inzet bij rampen en crisissituaties

Defensie moet een prominentere rol gaan spelen bij hedendaagse problemen als terreur en radicalisering, schrijft Gert-Jan Ludden.

# Gelet op het actuele dreigingsbeeld is dit [gebrek aan aandacht voor nationale veiligheid]  onbegrijpelijk en het lijkt erop dat een catastrofale gebeurtenis nodig is alvorens beleidsbepalers tot andere inzichten komen. De krijgsmacht is namelijk onmisbaar in de aanpak van complexe crisissituaties. Het is daarom tijd voor een wake-upcall.

De vraag is of Ludden aan zijn doel toekomt door te pleiten voor meer aandacht voor nationale en dus binnenlandse veiligheid, en daarvoor alleen het officiële takenpakket van defensie aandraagt, die de verantwoordelijken echt wel kennen. Hij lijkt wat dat betreft op een oud-defensievoorlichtingsofficier, die nu formeel adviseur wordt genoemd. En dat terwijl het politiek gemakkelijker is om deelname aan vredesmissies buitenlands te verdedigen. En de vraag is of rampenoefeningen niet adequaat genoeg geoefend en uitgevoerd worden, als defensie alleen op papier meespeelt. Dus een beter uitgewerkte tekst was slimmer en verstandiger geweest. Voor de volledigheid om de niet-gespecialiseerde lezers de taakstelling van onze krijgsmacht in herinnering te brengen:

# De krijgsmacht heeft drie hoofdtaken:

–          Beveiliging van het Nederlandse grondgebied tegen een potentiële agressor;

–          Levering van steun aan humanitaire en internationale (vredes-)operaties

–          En levering van een bijdrage aan de nationale veiligheid bij rampen – en crisissituaties. Dit laatste is sterk onderbelicht en krijgt pas aandacht wanneer hulpdiensten als politie of brandweer daar om vragen. (Zo is het politiek dus bepaald en dus geen aandachtspunt)

# Defensie beschikt over:

–          Goed opgeleid personeel met (leiderschaps)ervaring in buitengewone in buitengewone omstandigheden (blablabla);

–          Hoogwaardig materieel dat civiele hulpdiensten niet of nauwelijks beschikbaar heeft (maar wel militaire ambulances en brandweerwagens);

–          Een snel inzetbare reservecomponent (wordt hier de Natres bedoeld? Of mariniers en luchtmobiel?) specifiek toegerust voor rampenbestrijdingstaken;

–          Veel expertise in crisisplanvorming en het voorbereiden van grootschalige oefeningen (blablabla);

–          Professionele opleidingscentra waar ook civiele hulpverleners kunnen worden opgeleid.

Welnu, hier heeft de lezer niets aan om mee te denken over het aandeel van het defensiebudget voor buitenlandse vredesmissies (en de vraag of ze wel enig effect hebben; het Afghaanse aandeel is ook sterk betwistbaar waarbij de doelstelling om democratie te exporteren ook eens ter discussie mag worden gesteld) in relatie tot binnenlandse veiligheid. Is er in de Kamer wel eens gedebatteerd over deze onderlinge verhouding? Zo nee, dan had Ludden daarvoor mogen pleiten, zo ja, wat dacht hij dan van die resultaten?

https://www.parool.nl/opinie/vergeet-de-binnenlandse-veiligheid-niet~a4512189/