Tags

IJzersterk land, zwak bestuur: de zelfoverschatting van Nederland (Column Tom-Jan Meeus, nrc, 19 augustus 2017)

# Wat allang gezegd is, moet opnieuw worden gezegd. Zelfs na principe-akkoorden over belangrijke thema’s herhaalt alles zich: de argwaan die groot blijft, de aarzelingen die telkens de kop opsteken.

# Dit duurt nu zolang dat onderhandelende fracties iets meemaken dat je niet vaak ziet: het land is zo verveeld over de formatie dat het zijn belangstelling vrijwel volledig heeft verloren.

# Vrij naar Loesje: stel het was kabinetsformatie en er kwam niemand kijken?

(…)

# Nederland voelt zich blijkbaar zo sterk dat het zich, verveeld over het Haagse gedoe, een zeer zwak kabinet denkt te kunnen permitteren. Je kunt denken: wat een zelfvertrouwen. Je kunt ook denken: wat een zelfoverschatting.

Mooier kan deze vertoning niet worden samengevat. Maar is er sprake van zelfoverschatting? Neen, want dat komt in de slotalinea uit de lucht vallen: ‘Je kunt ook denken: wat een zelfoverschatting’. Het benoemen van (de natiestaat) Nederland is dus onjuist, want het gaat louter en alleen om de politici aan tafel, en dus namens hen de politiek. Dit kabinet wordt dus helemaal niks.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/18/ijzersterk-land-zwak-bestuur-de-zelfoverschatting-van-nederland-12583171-a1570414?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=5om5&utm_content=&utm_term=20170819#link_time=1503082248