Tags

Huidige privacywetgeving verliest aansluiting bij realiteit (Naomi Giling, Opiniebijdrage, Opinie & Dialoog/fd, 11 augustus)

In het FD van 3 augustus stelt Anita Verbeek de vraag: ‘Als een werkgever ook niet meer naar bewust geopenbaard gedrag en uitingen van een sollicitant mag kijken, hoe kan hij dan beoordelen of die persoon geschikt is voor de arbeid?’

Twintig jaar geleden had ik geantwoord dat een werkgever zonder bewust geopenbaard gedrag een sollicitant kan beoordelen op geschiktheid. Internet speelde een bescheiden rol en sollicitanten werden beoordeeld op sollicitatiebrief en CV.

Sociale media zijn nu ingeburgerd. Mijn generatie Y en generatie Z delen hun sociale leven online. Van werkgevers verwachten dat zij hun ogen hiervoor sluiten, is het creëren van wetgeving tegen beter weten in.

In 2006 geeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aan dat informatie van Google mag worden gebruikt bij kandidaatselectie omdat ‘de sporen die mensen achterlaten op die sites openbaar zijn’ (artikel NRC 25 oktober 2006). Nu vindt de Autoriteit Persoonsgegevens dat googelen van sollicitanten alleen mag als dit is aangegeven en de werkgever een verwerkingsgrondslag heeft.

Voorbeeld: de informatie is van belang voor de vacature. Heeft de Autoriteit Persoonsgegevens haar standpunt aangescherpt? En gaan de Europese en Nederlandse autoriteiten hiermee voorbij aan de realiteit?

Mijn conclusie is dat de huidige privacywetgeving aansluiting verliest bij ons dagelijks leven. Waarom niet vastleggen dat werkgevers sollicitanten vooraf moeten informeren dat zij worden gegoogeld? De aankondiging kan in de vacaturetekst. Komt de werkgever online ‘belastende informatie’ tegen, dan biedt de NVP Sollicitatiecode uitkomst: een werkgever die online relevante informatie over de sollicitant verkrijgt, moet dit met de sollicitant bespreken (met bronvermelding). Dit biedt afdoende privacybescherming.

Dit zijn volkomen terechte opmerkingen. Gelukkig hebben we nog nuchtere advocaten die extra rompslomp binnen de wetgevingsmachine weten te verhinderen, als de ambtenaren tenminste kranten en sociale media volgen! Dat doen ze natuurlijk privé wel, maar ook hanteren in de professionele werksfeer moet natuurlijk kunnen want anders ben je ‘niet van deze tijd’.

Naomi Giling is advocaat bij L&A advocaten te Amsterdam.

https://fd.nl/opinie/1213344/huidige-privacywetgeving-verliest-aansluiting-bij-realiteit

 

Advertisements