Tags

Wederom een stalbrand. Deze keer van ongekende grootte: 20.000 varkens verloren op 27 juli het leven in het Gelderse Erichem, gemeente Buren. Veertig maal (!) meer dieren dan de hoeveelheid inwoners dat het Betuwse dorp telt. Deze brand is de grootste in de geschiedenis van varkensstalbranden. Een dieptepunt. De politiek en de sector moeten zich extreem schamen. Men verleent vergunningen en gaat door met het bouwen van megastallen, waar dieren op een kluitje ‘leven’ en bij brand geen kant op kunnen.

De vee-industrie is een bedrijfstak waar het dier aangepast wordt aan zijn omgeving, ‘overtollige’ ledematen worden verwijderd en huisvesting plaats vindt in krappe ruimten waar het dier geen dier kan zijn. Het houden van — te — veel dieren per vierkante meter geeft een snelle groei en hoge opbrengst, maar gaat over de rug van dieren én boeren. Laten we gezamenlijk, politiek, sector en consument, kiezen voor eerlijker geproduceerd vlees, eieren en melk uit kleinere stallen met meer ruimte per dier. De grens qua hoeveelheid stalbranden en de aantallen dieren die omkomen, vraagt om acute daadkracht. Het Actieplan Stalbranden, van onder andere de Rijksoverheid, moet versneld uitgevoerd en aangescherpt worden. In betere en veilige huisvestingssystemen is het leven voor de dieren aangenamer en is bij calamiteiten de kans op redding groter.

Corrie van Schaik, Enkhuizen

Het bestaande beleid is inderdaad beestachtig beleid. Niets anders. De agrosector is een ontzielde sector geworden dat een belediging is voor de beschaving.

https://fd.nl/opinie/1212827/brieven