Tags

Nederlands #bedrijfsleven verstevigt haar concurrentiepositie dankzij samenwerking #economie

De samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid is versterkt dankzij de topsectorenaanpak. Door private en publieke middelen gerichter in te zetten wegen de voordelen van de topsectorenaanpak op tegen de investeringen. Dit is een van de conclusies van het onderzoeksbureau Dialogic dat een evaluatie uitvoerde naar de effecten van de topsectorenaanpak.

Minister Kamp: “In de nu bijna afgelopen kabinetsperiode is veel geïnvesteerd in de samenwerking binnen de meest belangrijke sectoren van de Nederlandse economie zoals Chemie, High Tech, Energie en Agri&Food. Uit een externe evaluatie blijkt dat deze zogenaamde topsectorenaanpak effectief en doelmatig is. Nederland werd innovatieleider in de EU en op drie na de meest concurrentie-krachtige economie van de wereld. Maar het kan altijd nog beter. Onze investeringen in research & development liggen met 2 procent van het bruto binnenlands product weliswaar iets boven het Europese gemiddelde, maar om onze sterke positie in de wereld vast te houden moeten we doorgroeien naar 2,5 procent. Ik hoop dat het nieuwe kabinet het topsectorenbeleid zal voortzetten en de investeringen in research & development zal verhogen. Zo kunnen we onze welvaart en werkgelegenheid ook op lange termijn veilig stellen.”

Gezien de huidige mondiale ontwikkelingen binnen ‘research & development’, en de afhankelijkheid van onze welvaart hiervan, ligt het in de toekomst voor de hand dat de norm van 2 procent van het bruto binnenlands product moet worden vastgelegd in onze grondwet.

Topsectoren in ontwikkeling

De afgelopen vijf jaar stonden in het teken van het organiseren van samenwerking, privaat en publiek commitment en uitwerking van gezamenlijke ambities en programma’s. De volgende stap zijn de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van veiligheid, klimaat, energie en gezondheid. Zo worden bijvoorbeeld in het maatschappelijke innovatieprogramma Seaweed for Food innovaties ontwikkeld voor de zeewiersector. Zeewier is een veelzijdig en voedzaam gewas dat geteeld kan worden zonder gebruik van land, zoet water en meststoffen. Zeewier is geschikt als voedsel voor mens en dier én als groene grondstof voor pharma, chemie en energie. Zeewier zet bovendien CO2 om in biomassa en zuurstof. Dit proces helpt verzuring van oceanen tegen te gaan. Kennis en innovaties zijn nodig voor de gehele waardeketen van zeewier: van veredeling, teelt, verwerking tot aan consumentengedrag. Dit soort voorbeelden maken onderdeel uit van de Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsectoren die op korte termijn door hen worden gepubliceerd. In de komende maanden worden die verder uitgewerkt.

De genoemde ‘De afgelopen vijf jaar’ waren niet de eerste periode waarin deze ‘organisatie van samenwerking, privaat en publiek commitment en uitwerking van gezamenlijke ambities en programma’s’ plaatsvond, want dat gebeurde onder Paars 1&2 ook al, maar toen in het kader van privatisering en liberalisering, waarvan achteraf kan worden opgemerkt dat die mislukt is. doorgeschoten liberalisering was daarvan de oorzaak en daaraan is de sociaaldemocratie bijna eraan onderdoor gegaan. Dat was dus zonder meer als een strategische blunder te omschrijven. Het huidige aanpak onder Rutte 2 (Paars-min-variant) was via de euroschuldencrisis en de mondiale economische recessie een gezonder klimaat om van deze nieuwe aanpak ‘samenwerking’ gebruik te maken. De huidige thema’s ‘veiligheid, klimaat, energie en gezondheid’ zijn ook eerder uitnodigend daartoe.  Onder Paars 1&2 bestonden deze thema’s ook nog niet; in ieder geval niet in de alarmerende fase van nu.

Onderzoeksmethode

De evaluatie werd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken door Dialogic uitgevoerd en begeleid door een commissie onder leiding van prof. Dr. Bart Verspagen. Voor deze evaluatie werd door Dialogic een nieuwe evaluatiemethode ontwikkeld in samenwerking met de Harvard Kennedy School for Public Policy. Samen met de eerdere evaluaties van de financiële beleidsinstrumenten van de Topsectorenaanpak (de PPS-toeslagregeling voor de TKI’s en de MIT ) is er nu een samenhangend beeld.

Het toeval wil ook dat deze ontwikkelingen parallel liepen aan de prachtige VPRO-serie ‘The Mind Of The Universe’-tv serie van het afgelopen jaar.[1]

Bron: Ministerie van Economische Zaken, 27 juli 2017

https://bestuurlijknieuws.nl/nederlands-bedrijfsleven-verstevigt-haar-concurrentiepositie-dankzij-samenwerking-economie/

[1] https://www.vpro.nl/programmas/the-mind-of-the-universe/kijk/afleveringen/2017/verbinder.html (als laatste aflevering in de serie van 10)