Tags

Harriët Salm, Trouw, 26 juli 2017
Nederland lijkt niet langer in trek bij vrijwel kansloze asielzoekers uit de Balkan of Noord-Afrika.
Het aantal asielzoekers uit veilige landen als Marokko, Algerije en Albanië dat in Nederland een eerste asielverzoek indient, is in de eerste helft van dit jaar drastisch afgenomen. Een directe verklaring voor de daling heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog niet.
Bestaat er geen diepgaande ondervraging bij de inschrijvingsprocedure? Dit onverklaarbare klinkt uiterst zwak.
Uit Marokko kwamen in de tweede helft van 2016 nog zo’n 1200 eerste asielaanvragen. Het afgelopen half jaar waren dat er nog circa 485. Uit Algerije ging het vorig jaar om 900 aanvragen, dat waren er dit jaar nog 440. Voor Albanië waren het er 600 in de tweede helft van 2016, en 220 tot en met juni van dit jaar.
Waarom niet direct teruggestuurd?
Criminaliteit
Een land wordt veilig genoemd als de inwoners niet te vrezen hebben voor vervolging wegens bijvoorbeeld ras of geloof, of voor foltering of een andere onmenselijke behandeling. De aanvragen van mensen uit deze landen kunnen sinds vorig jaar snel worden afgewezen.
Onlangs meldde de Nationale Politie in een ‘probleemverkenning’ dat de groep vaak kansloze asielzoekers uit veilige landen oververtegenwoordigd is in criminaliteitscijfers. Het gaat dan met name om vermogens-criminaliteit. Vooral het aantal winkeldiefstallen springt eruit. In Nijmegen en Weert leidde overlast van asielzoekers er toe dat de burgemeesters een gebiedsverbod uitvaardigden voor een aantal bewoners van lokale azc’s.
Als er bij binnenkomst niet veel selectiever wordt opgetreden, loopt het dus uit de hand.
Overlast
Staatssecretaris Dijkhoff (VVD, asiel) constateerde vorig jaar dat er steeds vaker onterecht gebruik wordt gemaakt van het asielrecht door personen uit deze landen. “Dit vormt een oneigenlijke belasting voor onze samenleving en tast het draagvlak voor ons asielbeleid aan”, schreef hij in november aan de Tweede Kamer. Ook Dijkhoff wees op een groep uit veilige landen die ‘bovenmatig veel overlast’ veroorzaakt en zo ‘een negatief effect heeft op de leefbaarheid in de gemeenten en in opvanglocaties’.
Waarom is de Kamer er niet direct opgesprongen?
Dijkhoffs brief ging gepaard met een aantal maatregelen om de komst van migranten uit deze landen af te remmen. Zo krijgen asielzoekers uit landen in de ring rond de Europese Unie, waaronder Marokko, Albanië en Algerije, geen geld meer mee als ze terugkeren naar het land van herkomst. De afhandeling van hun aanvraag is versneld en als zij in beroep gaan tegen de uitspraak mogen zij de uitkomst daarvan niet in Nederland afwachten, maar moeten ze bij de eerste afwijzing direct het land uit.
Het kan nog best een tandje harder.
Of het die maatregelen zijn die nu effect sorteren, kon de woordvoerster van Dijkhoff niet zeggen. “De eerste resultaten zijn bemoedigend, maar om te beoordelen of het beleid daadwerkelijk effect heeft gehad en de dalende trend doorzet, heb je een langere periode nodig.”
En dus wordt de criminaliteit gespekt.
Geen verklaring
Ook VluchtelingenWerk Nederland, de organisatie die opkomt voor de belangen van vluchtelingen, merkt een dalende trend van asielzoekers uit veilige landen. “Net zo min als we hun plotselinge komst vorig jaar konden verklaren, weten we nu niet wat het inzakken heeft veroorzaakt,” zegt de woordvoerder van VluchtelingenWerk. “En let op: er komen er nog altijd wel meer dan voor 2015. Toen ging het bijvoorbeeld om een enkele Marokkaan per maand, nu zijn het er in juni nog altijd 48.”
Heel zwak van VluchtelingenWerk. Ze moeten zich schamen, omdat de goeden te lijden hebben van de kwaden.
Het percentage indieners dat uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgt, is door de komst van asielzoekers uit veilige landen sterk gedaald, meldt de IND. Slechts 31 procent van de asielaanvragers over wie in de periode januari tot en met juni 2017 werd beslist, mocht blijven. Dat is een veel lager percentage dan over het hele jaar 2016 (54 procent) en 2015 (70 procent).
Waarom wordt ook niet publiekelijk bekend gemaakt waarom er een aantal toch mogen blijven?
Totale instroom van asielzoekers stabiel
Maandelijks doen vooralsnog gemiddeld zo’n 1150 mensen een eerste asielaanvraag in Nederland, blijkt uit IND-cijfers over het eerste half jaar. Dat zijn er ongeveer evenveel als in dezelfde periode van 2016. Hoe grillig migrantenstromen kunnen zijn, bleek in 2015. Toen liep na de zomer het aantal eerste asielverzoeken plots sterk op, met als topmaand oktober met 10.000 aanvragen. Die onverwachte toename zorgde voor maatschappelijke onrust in sommige gemeenten die onverwacht voor noodopvang moesten zorgen. Zo’n piek wordt dit jaar niet verwacht, maakt het Centraalorgaan Opvang Asielzoekers (COA) duidelijk. Het COA is juist bezig het totale aantal opvangplaatsen drastisch terug te brengen.
In hoeverre voldoet ons land aan het vluchtelingenquotum? Als de huidige cijfers meevallen heeft ons land de plicht om Griekenland en Italië te steunen met hun overlast.
https://www.trouw.nl/home/drastische-daling-van-asielzoekers-uit-veilige-landen~a77fa12f/?m_i=UgnUkjGdmBFqBYD%2B6Ekbpl5AAKZIwo7G3SdxiJEEml%2Buz1E_MN2FFEDNV4GYEYb553YQKzO1lWbFEQw_0MbPqMM4BbngA&utm_source=TR&utm_medium=email&utm_campaign=20170726|daily&utm_content=Drastische%20daling%20van%20asielzoekers%20uit%20veilige%20landen&utm_term=40472&utm_userid=11ce6dfe-3dea-4d85-b7da-6df4af29c312

Advertisements