Tags

Europese advocaat-generaal geeft Hongarije en Slowakije ongelijk: asielquota zijn gerechtvaardigd (Marc Peeperkorn, de Volkskrant, 26 juli 2017)

De asielquota die de EU-landen in 2015 afspraken om Griekenland en Italië te ontlasten zijn gerechtvaardigd. Dat concludeert de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in een zaak die was aangespannen door Hongarije en Slowakije. Beide landen menen dat het besluit van de EU illegaal was omdat zij destijds werden overstemd door de andere lidstaten.

Een bijlesje democratische stemmingsprocedures is in het Oosten wel nuttig!

De advocaat-generaal veegde vanochtend alle bezwaren van Hongarije en Slowakije van tafel. De Europese Commissie keek met spanning uit naar het advies, de asielquota zijn een principieel onderdeel van het beleid om de migratielast eerlijker te verdelen over de lidstaten.

Gewoonlijk volgt het Hof het advies van de advocaat-generaal. Recent bij een zaak over het handelsverdrag van de EU met Canada, nam het Hof wel een wezenlijk andere positie in. Van de verdeling van de 120 duizend migranten is overigens tot nog toe weinig terechtgekomen.

Hongarije en Slowakije zien de asielquota als een zware inbreuk op hun soevereiniteit

In september 2015 besloten de lidstaten om 120 duizend migranten (merendeels vluchtelingen uit Syrië) die in Griekenland en Italië zaten, te verdelen over de andere lidstaten. Elk land kreeg een quotum, gebaseerd op het nationaal inkomen, de grootte, het werkloosheidscijfer en het aantal reeds aanwezige migranten. Hongarije, Slowakije, Roemenië en Tsjechië waren fel tegen maar werden overstemd. De stemming was een ongebruikelijke procedure, door toenmalig EU-voorzitter Luxemburg verdedigd vanwege de humanitaire noodsituatie voor de migranten in Griekenland en Italië. Alleen al in Griekenland kwamen dat jaar 1 miljoen migranten aan.

Hongarije en Slowakije stapten naar het Hof. Zij menen dat het quotabesluit geen goede wettelijke basis heeft en ineffectief is. Beide landen zien de asielquota als een zware inbreuk op hun soevereiniteit.

Wie heeft deze landen in vredesnaam toegelaten tot de EU? Te vrezen valt een meerderheid van de besluitvormers…

24 duizend migranten overgebracht

Een voorstel voor een automatisch spreidingssysteem wordt al een jaar geblokkeerd door Oost-Europese lidstaten

De advocaat-generaal maakt korte metten met de Hongaarse en Slowaakse bezwaren. Van ‘misbruik’ van de regels is geen sprake, stelt de advocaat. In noodsituaties zijn stemmingen toegestaan, zeker omdat het bij de asielquota om een tijdelijke maatregel (twee jaar) gaat. Dat de spreiding niet effectief is, overtuigt de advocaat-generaal evenmin. Het gebrek aan succes is immers mede het gevolg van de tegenwerking van Hongarije en Slowakije. ‘Deze maatregel kan daarom niet worden gezien als een buitenproportioneel antwoord op de migratiecrisis’, aldus de advocaat-generaal.

Eindelijk een normaal en logisch besluit.

Sinds de invoering van de quota zijn er circa 24 duizend migranten van Griekenland en Italië naar andere lidstaten overgebracht. De Commissie is ontevreden over dit resultaat en is tegen de drie grootste weigeraars (Hongarije, Polen, Tsjechië) een strafprocedure begonnen. Het advies van de advocaat-generaal zet de lidstaten onder druk hun asielverplichtingen serieus te nemen.

Een voorstel van de Commissie voor een permanent en automatisch spreidingssysteem bij de migratiecrisis, wordt al een jaar geblokkeerd door Oost-Europese lidstaten.

Ontneem al die genoemde landen dus het stemrecht.

https://www.volkskrant.nl/sport/europese-advocaat-generaal-geeft-hongarije-en-slowakije-ongelijk-asielquota-zijn-gerechtvaardigd~a4508180/