Tags

De Nederlandse overheid is als werkgever in 2015 het hardste gekrompen van alle OESO-landen. Dat blijkt uit een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Qua salaris  hebben Nederlandse ambtenaren het relatief goed ten opzichte van ambtenaren uit buurlanden.

Bijna 4 procent daling

Uit de jaarlijkse groei van de overheidssector als werkgever blijkt dat het aantal banen bij de overheid in Nederland in 2015 met bijna 4 procent het sterkste gedaald is. Nederland behoort tot de minderheid van de landen waarbij het aantal overheidsbanen in 2015 kleiner is geworden. Letland volgt op korte afstand. Portugal, Groot-Brittannië en Finland kenden ook krimp, maar een stuk minder dan Nederland. Turkije, Hongarije en Ierland zijn de landen waarbij de groei van het aantal overheidsbanen het grootste was. In de vorige meting in 2012 kromp de Nederlandse werkgever als overheid ook al. In een meting in 2007 namen de overheidsbanen nog toe.

Salarissen beleidsadviseurs bovengemiddeld

In Nederland vormen overheidsbanen ongeveer 13 procent van alle werkgelegenheid. Met dat percentage behoort Nederland eveneens tot de ‘kopgroep’; slechts zes landen kennen een lager percentage waaronder Duitsland, Korea en Japan. Senior beleidsadviseurs in Nederland kunnen rekenen op een goed salaris in vergelijking met hun collega’s uit andere OESO-landen. Gemiddeld bedraagt het salaris 106.000 euro, waarmee Nederland een derde plek inneemt. Het OESO-gemiddelde voor deze groep bedraagt 78.000 euro. In de categorie salarissen voor topmanagers vindt Nederland zichzelf terug op de zevende plek met gemiddeld 179.000 euro per jaar. De overheden van Italië, Duitsland en België betalen hun topmanagement aanzienlijk meer uit. Het gemiddelde bedraagt 203.000 euro. Als het gaat om middenmanagement, krijgen Nederlandse ambtenaren net iets meer dan gemiddeld met een salaris van 124.000 euro.

Aandeel vrouwen hogere functies valt tegen

Het aandeel van vrouwen in ‘senior management positions’ bij de centrale overheid neemt toe in Nederland. Het aandeel van vrouwen is ni 2015 zo’n 22 procent, ten opzichte van 17 procent in 2010. In vrijwel alle Europese landen stijgt het aandeel van vrouwen bij deze posities. IJsland, Letland en Griekenland zijn de enige landen waarbij deze functies in 2015 voor meer dan vijftig procent door vrouwen worden vervuld. Nederland loopt in dit opzicht achter op veel landen.

Het volledige rapport is hier te vinden: http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2017_gov_glance-2017-en;jsessionid=318lro4p6v8n6.x-oecd-live-02

http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/nederlandse-overheid-krimpt-het-snelste-van.181891.lynkx

Advertisements