Tags

Ze noemen zich het Zwarte Blok, dragen allemaal dezelfde jacks, petjes of bivakmutsen. De relschoppers trokken tijdens de G20-top in Hamburg een spoor van vernielingen. Wie zijn ze? Wat willen ze?

Gerben van ’t Hof, NIEUWS/Het Parool, 11 juli

# Ze worden liever 40 dagen vastgehouden dan dat ze hun identiteit prijsgeven. Justitie staat vaak machteloos. Je kunt moeilijk iemand berechten als je niet weet wie hij of zij is.”

Dit lijkt nog een van de relatief gemakkelijkste problemen die met enige creativiteit opgelost kunnen worden. Je houdt ze net zo lang gevangen – na enige dagen ook zonder voedsel – tot ze bereid zijn hun paspoorten op te halen onder politiebegeleiding. Daarna kunnen ze veroordeeld worden en door de rechter gevonnist tot schadeherstelwerkzaamheden met bijbehorende boetes. Maar zoals ik gisteren al schreef, onder zulke omstandigheden met ernstige calamiteiten moet iedere toegang – al enige dagen voorafgaand – aan het organiserende land en vooral het terrein ontzegd worden – en mag de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting (op straat) worden opgeschort. Rechtsstatelijkheid gaat alléén op als van beide kanten – overheid en publiek – normen in acht worden genomen, anders, zo niet, dan houdt de beschaving en overheidsbescherming op te bestaan. dit dient dus op EU-niveau te worden opgelost, want nu was Hamburg aan de beurt, maar andere grote industriestraten als Frankrijk en Italië zullen ooit volgen.

Advertisements