Tags

Plasterk kreeg het advies zijn verlies te nemen

De mislukte modernisering van het bevolkingsregister heeft tot dusverre al 90 miljoen euro gekost. Dat heeft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) laten weten aan de Tweede Kamer. Hij besloot woensdag de stekker uit het project te trekken, nu blijkt dat een centraal computersysteem van alle persoonsgegevens niet te bouwen is. Daarmee is wederom een groot ict-project van de overheid volledig mislukt.

Na installatie nieuwe regering moet een structureel Kmerdebat worden gehouden hoe deze slopende en onhoudbare kwestie aan te pakken en risico’s op financiële blunders te vermijden zijn.

Robert Giebels, de Volkskrant, 7 juli 2017

Daarmee is het ook weer Plasterk die een voornemen van het kabinet-Rutte II begraaft. Eerder gebeurde dat met de kabinetsplannen om provincies en gemeenten en ook waterschappen samen te voegen en het aantal ambtsdragers te reduceren.

Of worden er structureel verkeerde plannen op het terrein van overheidsorganisatie gemaakt, die in ieder geval minstens een 8-jarige kabinetsperiode vergen. Inspraak is immers onvermijdelijk en weerstanden groot en dus…tel uit je winst. Een taboe op het maken van gedegen visies is natuurlijk het grote breekpunt in ons land.

Ruim vijftien jaar geleden besloot politiek Den Haag dat het bevolkingsregister op de schop moest. Doel was dat alle 388 gemeenten en 500 overheidsorganisaties zoals Belastingdienst, UWV en DUO bij de persoonsgegevens van Nederlanders en inwoners van Nederland konden.

Zijn echte specialisten ICT – individueel of in collectief verband – hierover geraadpleegd of blijft het een kwestie van formele procedures volgen en gunningen toekennen?

In 2012 kwam er eerst een systeem waarbij alle wijzigingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters één keer per dag werden doorgegeven aan een landelijk punt waar iedereen erbij kon. In 2013 ging het roer om: ‘altijd en continu’ werd het streven. Op elk moment moesten alle overheidsinstanties bij de meest recente persoonsgegevens kunnen. Daarvoor was het noodzakelijk dat ze niet decentraal bij gemeenten werden vastgelegd, maar centraal.

Die ambitie is een doodlopende weg gebleken. Kort en goed: zo’n groot systeem met zo veel functionaliteiten voor zo veel gebruikers kan de Nederlandse overheid eenvoudigweg niet bouwen.

Iedere ICT-specialist had dat kunnen en moeten weten!

Sinds kort geldt: zoiets wíl de Nederlandse overheid ook niet meer. Die les komt van het zogenoemde BIT, het Bureau Ict Toetsing. Die instantie kwam er na de parlementaire commissie-Elias die tussen 2012 en 2014 onderzoek deed naar het aldoor mislukken van ict-projecten bij de overheid, zoals bij de krijgsmacht, het UWV, in de zorg en bij hulpdiensten. Het BIT zegt dat Plasterk het beste kan stoppen met zijn Operatie Basisregistratie Personen.

Verlies nemen

Het slimste wat de bewindsman nu kan doen, is de bestaande Gemeentelijke Basisadministratie in ere herstellen en moderniseren

Zo niet, dan wordt het een dure mislukking die vanaf vandaag, boven op de al gemaakte kosten, nog 225 miljoen euro kost. Daarvan komt circa 165 miljoen voor rekening van het Rijk en ongeveer 54 miljoen voor de gemeenten. Dan nog is alles jaren later klaar dan gepland en is er het risico dat er nog van alles kan mislukken waardoor de rekening nog veel hoger uitvalt.

Blamerende ontwikkelingen dus…

In plaats daarvan, zo luidt het advies van de Chief Information Officer van het Rijk, Hans Wanders, zou Plasterk zijn verlies moeten nemen. De demissionaire minister moet kijken wat er nog bruikbaar is van al die inspanningen die sinds 2009 90 miljoen hebben gekost. Plasterk neemt het advies onverkort over en stopt het project.

Het slimste wat de bewindsman volgens Wanders nu kan doen, is de bestaande Gemeentelijke Basisadministratie, de GBA, in ere herstellen en moderniseren. Want zeg nou zelf, zo lijkt het BIT Plasterk toe te spreken: al die tijd, al die tientallen miljoenen euro’s, al die risico’s, zijn die het waard om van één keer per dag, naar 24/7 te gaan?

Er was dus klaarblijkelijk lange tijd voor deze besluitvorming nodig na de behandeling van het rapport-Elias in de Tweede (en Eerste) Kamer. Tragisch en triest.

http://www.volkskrant.nl/4505047?utm_source=VK&utm_medium=email&utm_campaign=20170707|ochtend&utm_content=Weer%20mislukt%20duur%20ict-project%20overheid:%20Plasterk%20stopt%20modernisering%20basisadministratie&utm_term=39562&utm_userid=c4e15096-5da2-4cc7-ac79-6f9a61c6f2a4