Tags

Of de Frans-Duitse as ook met Merkel-Macron zal werken is nog onbekend (Mathieu Segers, Opinie & Dialoog/fd, 29 juni)

https://fd.nl/opinie/1207709/of-de-frans-duitse-as-ook-in-de-rolverdeling-merkel-macron-kan-functioneren-is-nog-onbekend

Dit artikel is uitermate boeiend omdat er op het eerste oog geen relatie bestaat of zal spelen tussen beide genoemde generaties politici. Maar de auteur haalt een aantal principiële punten van destijds naar voren, die momenteel vergeten zijn en die een inkijk geven op de precaire besluitvorming van destijds, met name tussen Duitsland (na de hereniging) en Frankrijk en politieke strategieën die bij de beide grote mogendheden (en indirect bij de toenmalige EG-landen; bij controle van deze gegeven op Google valt op dat Mitterrand door NRC in de tekst zelf met een enkele ‘r’ werd geschreven ) aan de orde waren.

Vanwege deze bijzondere politieke achtergrond vind ik het belangrijk om deze waardevolle tekst van Segers hierbij vast te leggen voor de komende debatten rondom de huidige EU. De geschetste geschiedenis mag niet verwaarloosd worden en tegelijkertijd is het waarschijnlijk dat er niets met die achtergrond gedaan zal worden. Dat Europa toen bang was voor de grote politieke macht van het herenigde Duitsland is op zichzelf logisch en duidelijk vanwege de ‘vertrouwenskwestie’ van het moderne naoorlogse Duitsland, maar Macron en Merkel zijn zelf voldoende politieke dieren om een goede feeling te hebben met hun eigen bevolking – resp. electoraat – om voldoende gevoel voor wat haalbaar is en wat niet.