Tags

Door: Bert Wagendorp, de Volkskrant, 22 juni 2017, 02:00

Nu de PvdA zich eerst gaat omvormen tot een brede progressieve volksbeweging en alleen bereid is het land te redden wanneer het staatsnoodrecht in werking treedt, zijn alle ogen gericht op Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Hij moet het motorblok aan de praat zien te krijgen en hij sprak daarom gisteren weer met de informatiemagiër.

Zie mijn fundamentele bezwaren na volgende 2 alinea’s!

Ik verdiepte me gisteren in de vraag wat het staatsnoodrecht eigenlijk inhoudt en onder welke omstandigheden Lodewijk Asscher alsnog bereid zal blijken de ondergang van het land te helpen voorkomen. Met zijn verwijzing naar het staatsnoodrecht doelde Asscher op Artikel 103 van de Grondwet: ‘Uitzonderingstoestand’.

Uit het commentaar van S. Daniëls op nederlandrechtsstaat.nl: ‘Het staatsnoodrecht heeft betrekking op het staatsrecht dat de overheid ter beschikking staat ten tijde van alle mogelijke noodsituaties.’ Dat zijn omstandigheden waarbij Grondwet even aan de kant wordt geschoven: een burgeroorlog, de inval van een vijandige mogendheid, de overstroming van Nederland, een killervirus of de Elfstedentocht. Pas wanneer de Russen komen, schuift de PvdA aan, daar komt het op neer. We mogen dus vaststellen dat Asscher een onmogelijke voorwaarde voor regeringsdeelname op tafel legde. Zoals hij zelf al zei: het noodstaatsrecht treedt nog niet in werking wanneer het motorblok geen vierde wiel aan de wagen weet te vinden.

Een zeer bedenkelijke redenering van Lodewijk Asscher en zijn fractie. Ik sten in met alle PvdA-wethouders die vinden dat de partij evengoed als regeringspartij orde op zaken kan stellen en kan herbronnen. De tijden van de motie tijdens de ledenraadpleging in het weekend na de verkiezingen zijn immers allang weer vervlogen. De PvdA betoont zich laf en zo zal de partij niet eens aan een herbronning hoeven te beginnen. Ik zou dus als nieuweling niet eens willen meedoen aan deze transformatie die op voorhand ten dode gedoemd lijkt te zijn. Asscher zou nu al met de herbronning bezig moeten zijn.

Dus nu moet Gert-Jan Segers het doen. Hij sprak gisteren anderhalf uur met Tjeenk Willink. Na afloop zei hij dat hij een ‘gewenste optie’ wil zijn. Vooral Alexander Pechtold zal het uit zijn mond moeten zien te krijgen: ‘De ChristenUnie is gewenst’. Dat zal nog niet meevallen.

Als Segers en zijn fractie het slim doen dan grijpen zij deze gelegenheid aan om te bewijzen dat ze wel regeringswaardig zijn, in tegenstelling tot de PvdA.

De strenge eis van Segers is even ingewikkeld als terecht. Niemand heeft zin om er in een relatie waarvan het de bedoeling is dat hij vier jaar standhoudt maar een beetje bij te hangen. We willen allemaal serieus worden genomen en zijn allen op zoek naar warmte, liefde en erkenning, en dat geldt ook voor Gert-Jan Segers. Niets menselijks is de politicus vreemd. Hij wil het horen, van Mark, Sybrand en Alexander: wij houden van jou, Gert-Jan. Maar opgelegde liefdesverklaringen zijn vaak problematisch.

Alle experimenten van vandaag kunnen worden beschouwd als een aanloop naar een nieuw bestel, dat nu echt in aantocht is omdat het formeren zo moeilijk is geworden als je blijft hangen in de oude formules van vroeger met stevige meerderheden en vastgespijkerde regeerakkoorden. Deze formatie bewijst tot nu toe – zonder de details te kennen zoals hoe VVD en CDA zich tot heden tijdens de onderhandelingen hebben opgesteld – dat niemand lering heeft getrokken van 2012 toen de versplintering van het bestel voor het eerst echt zichtbaar werd en toen Rutte/Samsom voelden dat ze snel en zakelijk moesten optreden. Maar dat werd door de partijbesturen niet begrepen en geen van de regeringspartijen – zo is mijn indruk – heeft zich op die nieuwe situatie ingesteld. Ook nu dus niet. Hardleerse mensen die politici.

Segers is een redelijk man en hij is, wat je verder ook vindt van christenpolitiek, leider van een sympathieke en constructieve partij. Maar hij en zijn kiezers hebben geen zin in de liberale hervormingen van D66 betreffende levenseinde, donorregistratie en softdrugslegalisering. Ook zijn ze bij de ChristenUnie een stuk minder enthousiast over Europa en de euro dan bij D66.

Maar ze zijn niet anti-euro en hoeven de EU en euro niet uit.

Daar staat tegenover dat de CU op een aantal terreinen (milieu, vluchtelingen, sociale ongelijkheid) progressief van aard is. En dat Pechtold geen deel wil uitmaken van een verder conservatief kabinet waarin hij solo de aanvallen van de verzamelde linkse oppositie moet afslaan.

De verzamelde linkse oppositie bestond in de vorige periode ook niet – nog nooit zo’n warboel  onder linkse fractie gezien! – en daar hoeft dus niemand en zeker Pechtold niet, bang voor te zijn. debattechniek is niet het sterkste onderdeel van links en met alleen schreeuwen van opgewonden standjes bij SP en GL komt je geen stap verder.

De leiders van de Democraten en de ChristenUnie staan allebei voor een zwaar dilemma. Dit is een land van principes waar op water bij de wijn electorale afstraffing staat. En we hebben het hier over wezenlijke principes, van zowel D66 als CU. Daarom zie ik Pechtolds gewenstverklaring er niet van komen en die van Segers zelf, in de richting van D66, trouwens evenmin.

Er staat alleen electorale afstraffing op als er geen goed pr-beleid wordt gevoerd door een regeringscoalitie zoals de PvdA in de vorige periode. Beleid moet doorlopend worden uitgelegd en het liefst op 10 verschillende manieren, om iedere aanleiding tot misverstanden uit de weg te ruimen. Bovendien kan minstens de helft van het aantal overleggen en vergaderingen worden geschrapt en dus is er tijd over om de ‘straat op te gaan’.

Het wordt de vraag of we straks de notie ‘voltooid leven’ niet zullen moeten toepassen op een meerderheidskabinet. Misschien ziet ook de informatiemagiër straks geen andere mogelijkheid dan euthanasie – of ook daartegen moeten principiële bezwaren bestaan.

Alle controversiële thema’s dienen op voorhand als vrije kwesties te worden aangemerkt omdat er anders niet geregeerd kan worden. Zo simpel ligt dat in een minderhedenbestel.

http://www.volkskrant.nl/4502044?utm_source=VK&utm_medium=email&utm_campaign=20170622|ochtend&utm_content=Bert%20Wagendorp:%20’Iedereen%20is%20op%20zoek%20naar%20warmte,%20liefde%20en%20erkenning%20-%20ook%20Gert-Jan%20Segers’&utm_term=38871&utm_userid=c4e15096-5da2-4cc7-ac79-6f9a61c6f2a4