Tags

Wat is de invloed van ‘asiellobby’ op Klaver (Christiaan Pelgrim & Philip de Witt Wijnen, In het nieuws/nrc, 14 juni)

GroenLinks en migratie

In Griekenland zag GL-leider Jesse Klaver de ellende van Syrische vluchtelingen in kampen. En zag hij dus hoe de Turkije-deal werkte: niet goed. En dus kwam er geen formatieakkoord.

Conclusie na lezing van dit artikel is dat Klaver direct de eerste onderhandelingsdag de stekker eruit had kunnen en moeten trekken. Hij liet zich te laat informeren door zijn partijgenoten die nu als experts optraden. Ook die weten niet hoe het politieke spel gespeeld moet worden en dus blijft GL als wrak achter. We zijn als publiek te lang aan het lijntje gehouden en Klaver is daar persoonlijk verantwoordelijk voor. Ze hebben daar de politieke feeling niet voor. Alleen maar politiek gedram.  Een koekje van eigen deeg dus retour.

Christiaan Pelgrim & Philip de Witt Wijnen, 14 juni 2017 om 12:00

In september vorig jaar wilde hij het wel eens met eigen ogen zien. Met de verkiezingscampagne in zicht reisde Jesse Klaver naar Griekenland om het lot van de vluchtelingen te inspecteren. Bij de opvanglocaties van Elliniko en Eleonas nabij Athene raakte Klaver er persoonlijk van overtuigd dat de deal tot extra leed bij getraumatiseerde oorlogsslachtoffers leidt: uitzichtloos wachten in een volgepropt tentenkamp.

Het bezoek leverde niet alleen campagnemateriaal op, het legde ook de basis voor het afbreken, maandag, van het formatieoverleg. Als een vluchtelingendeal met Turkije al niet werkt, zal zo’n deal dat zeker niet doen met landen in Noord-Afrika.

Dit bezwaar had al de eerste dag van onderhandelingen op tafel moeten worden gelegd.

Uit reconstructies over het stuklopen van de onderhandelingen met VVD, CDA en D66 doemt het beeld op van een GroenLinks-leider die eerst akkoord was met een door informateur Tjeenk Willink geformuleerd compromis, maar daar dit weekend onder invloed van partijgenoten op terugkwam. „Het gaat ons niet alleen om de juridische formuleringen”, zei Klaver in het Kamerdebat over de formatie, „maar ook om de praktijk.”

Dit zijn blunders van klasse. GL hoort überhaupt niet in de regering thuis, zo blijkt nu. Weer een lesje geleerd van het nieuwe immense en constante politieke stromen- of ‘passanten’land, waar het vroeger alleen ging om het ‘veelstromenland’ NL. toen was het nog overzichtelijk en GL maakt duidelijk hoe gemakkelijk blunders worden gemaakt. Kleintjes passen in dit klimaat niet thuis en de campagnestrategie van GL zal veranderd moeten worden, want mooie praatjes helpen niet meer.

Lees ook: Klaver was echt om, maar in zijn partij klonk ‘nee’

Hoewel zijn partijgenoten steeds benadrukken dat Klaver „echt een eigen inhoudelijke afweging heeft gemaakt” is het duidelijk dat hij bij migratiebeleid onder invloed staat van wat cynici de ‘asiellobby’ noemen.

Dus wie gelooft Klaver voortaan nog op zijn blauwe ogen?

Hechte banden

De banden tussen GroenLinks en professionals uit de praktijk van vreemdelingenrecht, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten zijn hecht. „Het netwerk van GroenLinks op dit gebied is heel breed”, zegt directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling. Ze erkent de partij nu en dan te adviseren, „zoals elke partij met fatsoenlijk vluchtelingenbeleid”. Klaver had Ceelen graag in de Tweede Kamerfractie gehad, maar ze bedankte voor een plek op de kandidatenlijst. „Ik geloof dat ik meer invloed heb waar ik nu zit”, vertelde ze destijds.

Meyt dit desastreuze resultaat dus. Blunder na blunder.

“Ik denk dat de Turkijedeal heel belangrijk is geweest omdat die rust en stabiliteit in de EU heeft gebracht. Maar daar is wel een mensenrechtelijke prijs voor betaald”

Ja, deze wereld is hard!

Specifiek bij migratiebeleid bouwde Klaver in de moeizame formatieonderhandelingen op drie vertrouwelingen. Fractieleden Bram van Ojik en Kathalijne Buitenweg, en Tineke Strik, fractievoorzitter in de senaat. Zij hebben ervaring met veldwerk op gebied van migratie en mensenrechten. Oud-diplomaat Van Ojik, Klavers voorganger als partijleider, was de laatste jaren ‘migratiegezant’ op Buitenlandse Zaken. Buitenweg, Klavers secondant, was lange tijd lid van het College voor de Rechten van de Mens. Tineke Strik is docent migratierecht aan de Radboud Universteit. Ook Europarlementariër Judith Sargentini keek over de schouders van Klaver mee. Zij streed begin vorig jaar in Brussel fel tegen de Turkijedeal.

Al die waardevolle ervaring heeft dus niet de juiste plaats gekregen in het onderhandelingsoverleg en daarmee werd het op slag waardeloos.

Ook steun van andere experts

Strik en Sargentini hebben partijleider Klaver de laatste jaren wegwijs gemaakt op dit voor hem nieuwe terrein – voor Klaver fractievoorzitter werd voerde hij het woord over financiën, sociale zaken en onderwijs. Ook veel migratiedeskundigen van buiten Den Haag sympathiseren met het migratiestandpunten van GroenLinks. Na het klappen van de formatie, kreeg de partij niet alleen bijval van asieladvocaten, maar ook van toonaangevende migratiewetenschappers aan universiteiten.

Zo werkt de politiek nu eenmaal als te laat de werkelijke knelpunten op tafel komen liggen.

Deals zoals die met Turkije staan op gespannen voet met het VN Vluchtelingenverdrag, zegt hoogleraar migratiegeschiedenis Leo Lucassen, die GroenLinks woensdag verdedigde in een opinieartikel in NRC. Volgens het Vluchtelingenverdrag hebben vluchtelingen recht op meer dan alleen bescherming, zegt Lucassen: „Je moet ook weer een normaal leven kunt opbouwen en min of meer dezelfde rechten krijgen als de burgers in het land waar je asiel krijgt. Dat is echt niet gegarandeerd in Turkije, laat staan in Noord-Afrika.”

Leo Lucassen kan het verwijt worden gemaakt dat dit geen tijden zijn voor ruimte om ‘normaal leven op te bouwen’. En dat EU al overvoerd werd door alle onderlinge meningsverschillen. Daarmee wordt gemakshalve geen rekening gehouden binnen GL-kringen.

Ook Wil Eikelboom, voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten, prees de keuze van GroenLinks op Twitter.

Het is logisch dat de meeste migratiewetenschappers dezelfde mening hebben, zegt hij: „Het recht is duidelijk hierover. Je kunt wel praten over verandering van het Vluchtelingenverdrag. Maar dat lijkt me niet alleen onwenselijk, maar ook lastig, want je moet ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en veel EU-regels aanpassen.”

Dan had Klaver dit tot een vrije kwestie moeten laten verklaren. Of in plaats van dit migratiedossier andere concessies moeten doen.

Maarten den Heijer, migratiewetenschapper aan de Universiteit Leiden, is genuanceerder. Over afspraken zoals de Turkijedeal „kan best gesproken worden”, vindt hij. „Ik denk dat de Turkijedeal heel belangrijk is geweest omdat die rust en stabiliteit in de EU heeft gebracht. Maar daar is wel een mensenrechtelijke prijs voor betaald.”

Dat de politieke lijn van GroenLinks strookt met opvattingen van deskundigen is niet zo gek, zegt ook Europarlementariër Sargentini: „Er cirkelen veel vreemdelingenadvocaten en deskundigen rond de partij.”

Groenlinkse Asielexperts

Tineke Strik, fractievoorzitter GroenLinks in de Eerste Kamer en docent migratierecht in Nijmegen.

Judith Sargentini, lid Europees Parlement. Voerde daar vorig jaar fel oppositie tegen de vluchtelingendeal met Turkije.

Dat debat had Klaver opnieuw op de agenda moeten plaatsen omdat onder andere omstandigheden niet mogelijk was geweest er een afdoende punt van afwikkeling van te maken. nu pas had GL het finale woord: ja of nee.

Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling. Bedankte voor een verzoek om GroenLinks-Kamerlid te worden.

Bram van Ojik, oud-partijleider, nu Kamerlid. Was migratiegezant bij Buitenlandse Zaken. Werkte in de jaren ’90 bij hulporganisatie Novib.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/14/wat-is-de-invloed-van-asiellobby-op-klaver-11082044-a1562952

Advertisements