Tags

Politiek moet er staan in moeilijke tijden (Commentaar, In het nieuws/fd, 14 juni)

De smadelijke nederlaag van de PvdA gijzelt de Nederlandse politiek nu al drie maanden. De sociaaldemocraten hebben het de afgelopen vier jaar aangedurfd moeilijke, maar noodzakelijke maatregelen te nemen en kregen er van de kiezer op 15 maart ongenadig van langs.

Door eigen publicitaire fouten en een verkeerde campagne. Daardoor laten de ‘moedige’ politici van andere partijen zich dus inpakken…

Dat is niet alleen bijzonder sneu voor de PvdA, maar het heeft ook andere partijen huiverig gemaakt nog hun nek uit te steken. Zo wil de SP niet in zee met de ‘neoliberale rovers’ van de VVD en heeft D66 geen zin in de ‘eurosceptische en conservatieve’ ChristenUnie.

De SP is sinds het vertrek van Jan Marijnissen al even amateuristisch geworden als de overige fracties in de Kamer en dat zal ook nooit ophouden omdat oude angsten de politiek beheersen.

Gisteren werd definitief duidelijk dat ook GroenLinks geen concessies wil doen en liever in de oppositie blijft dan voor het eerst in zijn 28-jarig bestaan verantwoordelijkheid nemen voor het landsbestuur.

Wat doe je dan in de politiek? Niet over nagedacht!

Reden voor het mislukken van de formatie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks is het migratiebeleid. Partijleider Jesse Klaver wil niet dat Nederland zich in Europa sterk maakt voor het sluiten van akkoorden met landen in Noord-Afrika, waardoor bootvluchtelingen worden teruggestuurd naar opvangkampen in de regio in ruil voor geld. Ook al is dit volgens experts niet in strijd met het vluchtelingenverdrag, zoals GroenLinks vreesde.

Zoals ik gisterennacht al schreef: nooit ‘nee’ zeggen tijdens onderhandelingen, want niet professioneel. GL is door de mand gevallen.

Informateur Herman Tjeenk Willink noemde het terecht een ‘relatief klein punt’ waarop de formatie is stukgelopen. Hij zei het erg te betreuren dat grote vraagstukken zoals klimaatverandering, sociale scheidslijnen en de internationale ontwikkelingen, nu niet worden aangepakt. Hij had de vier partijen daartoe samen wel in staat geacht.

Wie zo fors wint op 15 maart, moet zijn uiterste best doen in een kabinet te komen en niet bang zijn voor een afstraffing bij de volgende verkiezingen. Dat geldt zeker voor GroenLinks in deze tijd, waarin opeens zelfs delen van het bedrijfsleven vragen om klimaatwetgeving. Als het de groene partij écht menens is met het milieu, dan was maandagavond het moment dat te bewijzen.

Hierover is dus niet nagedacht tijdens de voor GL succesvolle campagne, waardoor vele kiezers op het verkeerde been werden gezet: een vrijzinnig, transparant en modern GL was opgestaan, om politieke macht te ontwikkelen en op te bouwen. Maar wat nu, want zoals nu de formatie mét GL is gestrand, veroordeelt deze partij zich tot een eeuwigdurend oppositierol in de Kamer, zoals dat ook voor een van haar voorgangers gold: de CPN. En als sneeuw voor de zon smelt het effect van de campagne geheel weg. Dom, dom, dom dus! Onervarenheid, die niet in één handomdraai kan worden goedgemaakt, want het electoraat weet nu zelfs dat naast de SP een andere fundamentalist op de linker flank van het politieke spectrum zit, die niet regeerwaardig kan worden genoemd. Spijtoptanten op Twitter krijgen de ruimte!

Maar GroenLinks blijft een getuigenispartij. De partij kan daarmee niet in de schaduw staan van de PvdA die wel durfde te regeren in moeilijke tijden. De sociaaldemocraten zijn nu de kleinste op links, na GroenLinks en de al even weerbarstige SP. Het is te hopen dat D66 wel snel de Nederlandse poldertraditie van verschillen overbruggen herontdekt en zijn aversie laat varen tegen de ChristenUnie. Dit is geen reclame voor de politiek.

Blijft een getuigenispartij en daarmee dus een politieke randfiguur. Jammer van zo’n fout’!

https://fd.nl/opinie/1205793/politiek-moet-er-staan-in-moeilijke-tijden

Advertisements