Tags

Een lange formatie is riskant nu Europa in een stroomversnelling raakt (Commentaar, Opinie/nrc, 2 juni)

Kabinetsformaties hebben tijd nodig. Zoveel soms, dat vroeg of laat onvermijdelijk de half grappende constatering wordt gedaan dat het land eigenlijk best prima doorloopt onder de demissionaire regering. Zeker nu de economie flink aantrekt lijkt de noodzaak snel een nieuw kabinet te vormen minder te worden gevoeld dan de vorige twee keer. Toen was de crisis tastbaar, en acuut.

Toch is er ook ditmaal weinig reden het rustig aan te doen. Woensdag publiceerde de Europese Commissie een zogenoemd ‘reflection paper’  over de toekomst van de monetaire unie. Daarin worden mogelijkheden en noodzaken geschetst voor een verdieping van de eurozone. Het gaat hier bijvoorbeeld om het bundelen van een deel van de staatsleningen van euro-lidstaten, een permanente voorzitter van de eurogroep die kan uitgroeien tot een ‘minister’ van Financiën of het opzetten van een Europees Monetair Fonds.

Dat gaat allemaal niet van vandaag op morgen, en wellicht komt er van veel van de plannen weinig tot niets. Maar het document ademt wel de nieuwe dynamiek die Europa grijpt. De euro-economie groeit weer en ziet er vooralsnog hoopvol uit. De verkiezing van Emmanuel Macron tot president van Frankrijk kan de Frans-Duitse samenwerking in een stroomversnelling brengen. En dat gebeurt allemaal in een buitenwereld waar de verhoudingen snel veranderen. Brexit onderstreepte het gemeenschappelijke lot van het continent al. De onderhandelingen, en zeker de toon waarop, zijn een katalysator voor de samenwerking tussen de blijvers. Vanuit de Verenigde Staten zorgt de regering-Trump van de weeromstuit voor een nieuw gevoel van verbroedering op het Europese vasteland. En aan de oostflank is er het assertieve Rusland van president Vladimir Poetin.

De ingrediënten voor een nieuwe impuls voor de Europese integratie zijn er dus. Nogmaals: het is lang niet zeker dat daar ook veel van komt en hoe lang het nieuwe optimisme het volhoudt.

Maar een lange formatie in Nederland zorgt er intussen wel voor dat ons kabinet hier slechts op halve kracht aan kan meedoen. Het standpunt van de huidige demissionaire regering over dit soort kwesties is in wezen niet relevant meer.

Het proces in Brussel dreigt in een versnelling te raken zonder dat er vanuit den Haag voldoende invloed op kan worden uitgeoefend.

Informateur Herman Tjeenk Willink zei het woensdag netjes: „Als Nederland geen eigen rol kiest, dan kiezen Merkel en Macron voor ons.” Of, zoals gezegde luidt: als je niet aan tafel zit, sta je op het menu.’

En zo is het maar net. Dus er dient wel degelijk tempo te worden gemaakt in de (in)formatie.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/01/europese-samenwerking-een-lange-formatie-is-riskant-nu-europa-in-een-stroomversnelling-raakt-10877207-a1561284