Tags

Theo Hiddema en Thierry Baudet over de formatie bij RTL LATE NIGHT: https://www.youtube.com/watch?v=1Yie3sqTJ24

De parlementariërs hebben niet meer in de gaten hoe dwaas hun optreden is; onder Edith Schippers (en dat zal onder Tjeenk Willink niet anders zijn) is natuurlijk afgesproken dat er geen mededelingen naar buiten worden gedaan, maar indien daar consequent aan vast zou worden gehouden, dienen alle onderhandelaars ook vragen van journalisten te weigeren. En dat is volgens algemene journalistieke tradities natuurlijk niet te hanteren, maar ook verwerpelijk vanuit het oogpunt van democratische openheid.

Niemand heeft overigens nog de principiële bezwaren kunnen aangeven voor het openheid, noch tegen het zwijgrecht van betrokken parlementariërs. Maar dat beide sprekers aan tafel Baudet en Hiddema niet voldoende waren voorbereid op hun Kamerlidmaatschap is ook duidelijk, want ze van de ene verbazing in de andere vallen en spreken van ‘buitenaardse’ taferelen. Niet onjuist geformuleerd, maar gezien het feit dat dit parlement rustig als een van de meest stabiele mag worden gekwalificeerd in vergelijking van oude en geëvolueerde, maar ook de nieuwe en ongeëvolueerde parlementen in vooral (Oost-)Europa, springen we er nog juist gunstig uit met ons Reglement van Orde dat andere parlementen ongetwijfeld ook hebben, maar hier uiterst effectief is geformuleerd en vastgelegd opdat er geen Poolse Landdagen of Weimar-achtige taferelen voorkomen.

Deze formule van democratie kent kortom vele haken en ogen die niet zo 1,2,3 kunnen worden opgelost en zeker niet in de idealen en toverformules van Forum voor Democratie, die ik ook in alle toonaarden afwijs. De wijze waarop vooral Baudet met gestrekt been in de procedures gaat (om in voetbaltermen te spreken is die van de populist met een verkeerde inzet want haatopwekkend (overigens niet juridisch zo opvattend), want de spelregels van het Huis worden niet geaccepteerd. En ieder goed georganiseerde institutie kent effectieve spelregels, maar daar hebben beide heren geen boodschap aan. Dat werkt storend en zo ondermijnen ze de in beginsel goed bedoelde idealistische instelling om onze democratie te hervormen. Want ze beseffen zich onvoldoende dat ze ook veel weerstand oproepen en dus alleen al daarom nooit effectief kunnen opereren. Ik houd het dus op een langzame, maar geleidelijke weg naar een directe democratie, maar zij op een flitsende en snelle methode, die op voorhand ten dode is gedoemd.

Advertisements