Tags

Machtsverhoudingen | De opstelling van de Verenigde Staten onder president Trump doet de bestaande liberale wereldorde wankelen. Wat zou het antwoord van Europa moeten zijn?

Boeiende vraag van het Filosofisch Elftal in de krant van vanochtend. De vraag die niet beantwoord wordt door beide discussianten is of er wel sprake is van een liberale wereldorde. Eerder lijkt er sprake van een ondernemingsgewijze vrije handelstraditie die de wereldeconomische gemeenschap heeft veroverd. Van ‘liberaal’ of liberale wereldorde kan niet meer worden gesproken.

Welkom in de nieuwe wereldorde (Marc van Dijk, Katern de Verdieping/Trouw, 1 juni)

# Doordat Trump nu zijn handen van Europa aftrekt én omdat de gevolgen van de verkiezingen van Trump het zo duidelijk maken dat de democratische instituties altijd beschermd moeten worden, heeft Europa nu een kans om haar oorspronkelijke doel – vrede – opnieuw te stellen. En ook om de vreedzame relaties met de andere Europese landen niet als vanzelfsprekend te beschouwen.”

Met alle respect tegenover de auteur Ingrid Robeyns (hoogleraar ethiek) wordt hier vanuit de studeerkamer een stelling gelanceerd. Waarom? Opgemerkt wordt dat ‘democratische instituties altijd beschermd moeten worden’, terwijl hier geen sprake is van een niet-beschermen van die democratische instituties.

Er is wel sprake van de uitverkiezing van een nieuwe president die tijdens zijn campagne niet serieus werd genomen vanwege zijn populistische uitspraken (en dito karakterstructuur) dat nog eens werd geaccentueerd door zijn gebrek aan politieke ervaring, maar sinds zijn intrede in de politieke arena blijkt dat zomaar onzin (fact-free) uitkramen nu getolereerd en geaccepteerd moet worden; immers de ‘vrijheid van meningsuiting’.

Dat is het centrale probleem en niet de noodzakelijke bescherming van de democratie als zodanig. De uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen werkte immense verwarring op en terecht want nu weten we dat alles waartoe de internationale gemeenschap in het verleden had besloten, met een pennestreek weggeblazen kan worden en zo is een efficiënt en gecoördineerde mondiale samenleving niet meer mogelijk.

Vanuit psychologische optiek was deze ontwikkeling te rechtvaardigen door het feit dat Trump niet tot het Amerikaanse establishment behoorde en dus appelleerde aan de breed gevoelde onvrede

Advertisements