Tags

Hoe ‘links’ Rutte in de tang kan nemen (Tom-Jan Meeus, nrc, 30 mei 2017)

Het vreemdste aan deze formatie is: ondanks een historisch zwakke uitslag heeft ‘links’ in decennia niet zo’n uitgelezen kans gehad VVD en CDA in de tang te nemen. Maar zoals bekend zijn de verzamelde linkse partijen de Palestijnen van het Binnenhof – they never miss an opportunity to miss an opportunity. Dus mij zou het niet verbazen als ook deze formatie eindigt met de bekende slapstick-taferelen van linkse leiders. Klaver die Roemer beentje licht. Asscher die Klaver de berm in werkt. Etc.

Mij is onbekend waarom deze ‘suggesties’ in de laatste zin realiteitsgehalte zouden hebben, maar zoals Roemer vandaag in het Eindverslag informateur-debat in de Kamer aangaf, blijft de SP-leider vasthouden aan zijn pleidooi voor een linkse samenwerking onder leiding van het CDA. Waarop Buma hem vandaag weer fileerde. Maar Roemer had gelet het tijdstip van het debat nog geen kennis kunnen nemen van dit NRC-artikel en dus viel deze domheid van Roemer en de SP hem nog niet kwalijk te nemen. Als Roemer vanavond wel zijn leeswerk heeft gedaan, zal hij het wel uit zijn hoofd laten om deze Meeus-visie aan Tjeenk Willink te presenteren. Mocht dat wel gebeuren, dan zal de informateur hem informeren over de inhoud en hem vragen wat hij van dit artikel vindt. Maar dit om uit te leggen dat ik dit zo’n  interessante test vind, dat ik dit in de titel van deze blog heb opgenomen. Het gaat mij om het leesgedrag van Kamerleden – buiten alle Kamerstukken om -, wat kranten en geschreven pers betreft.

Maar toch: laat ik even vertellen welke uitzonderlijke kans ze hebben – ook omdat ze, tot vervelens toe, in de campagne voor linkse samenwerking pleitten.

Sinds D66-leider Pechtold de ChristenUnie als coalitiepartner torpedeerde, is het speelveld voor het ‘motorblok’ (VVD, CDA, D66) verkleind. Eerder mislukte de poging met GroenLinks. Het lijkt logisch dat Tjeenk Willink, de nieuwe informateur, deze varianten opnieuw bekijkt, maar een vruchtbaar gesprek van Segers met Pechtold lijkt na vorige week onmogelijk.

Dan resteert GroenLinks als laatste kans voor een meerderheidskabinet. In VVD, CDA en D66 bestaat amper animo voor een minderheidsvariant, uit angst dat zo’n kabinet snel valt.

Een linkse prominent legde me dit weekeinde uit wat Klaver, als Tjeenk Willink hem uitnodigt voor een nieuw gesprek met het ‘motorblok’, zou moeten zeggen: ‘Zoals bekend ben ik voor linkse samenwerking. Dus ik kom alleen praten als gelijktijdig PvdA en SP worden uitgenodigd. Jullie een blok, ik een blok.’

Of dit electoraal dan wel inhoudelijk gewenst is, weet ik niet. Links haalde sinds de oorlog niet zo’n karig resultaat. Dat zegt iets.

Maar machtspolitiek zou deze manoeuvre het ‘motorblok’ voor een voldongen feit plaatsen: omdat D66 de CU heeft uitgerookt, en Rutte en Buma persisteren in hun afwijzing van de PVV, zitten VVD, CDA en D66 getalsmatig vast aan één van de linkse partijen voor een meerderheidskabinet. Dus als links óók een blok vormt, heeft het ‘motorblok’ geen keuze meer. Met alle inhoudelijke gevolgen van dien.

Alleen: komt zo’n links blok er? Domme vraag. Maandag merkte ik dat de meeste linkse partijen er niet eens aan gedácht hebben. En dan: Roemer wil niet met Rutte. Asscher wil überhaupt niet regeren. Etc.

Het is de farce van de linkse samenwerking. De farce van links. Nooit haalde het in Nederland een meerderheid: samenwerking met ‘rechts’ is hier altijd nodig. Nooit eerder stond het zo zwak. Maar nu zelfs de kans op uitvergrote invloed zich voordoet, is even niemand thuis.

Met dit soort linkse politiek of een links blok is dus niets te beginnen; om te beginnen met SP, die zijn aanhang zag vertrekken (vanwege eigen dogmatisme), en Klaver die met een moeilijk strategisch probleem te kampen heeft, want ook hij heeft een soortgelijke fanatieke of principiële achterban als CU, maar dan van een andere bloedgroepencategorie (EVP, PSP en CPN) en PvdA die onterecht persisteert in een oppositieplek. Ook domheid aldaar omdat publiciteit toch wel te generen valt. En dat maakt van iedere oppositie- of coalitiepartner een ‘lame duck’. Het alternatief is de oprichting van een nieuwe PvdA 2.0 ofwel Nieuwe Stijl of 21ste-eeuw.

In de tussentijd is het wachten op Willink of hij het geheim van Roemer ontfutseld heeft en heeft ontdekt dat Romer en SP geen nrc lezen want een elitaire krant. Dan heb je de afgang ook aan jezelf te danken. Ook Ronald van Raak ging vanavond staatsrechtelijk de mist in vanwege het Oekraïnereferendum op radio1. Het ligt dus aan die partij zelf.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/29/hoe-links-rutte-inde-tang-kan-nemen-10615988-a1560903?utm_source=NRC&utm_medium=banner&utm_campaign=Paywall