Tags

‘Rutte moet gesprek aangaan met Roemer en Asscher’

Na een verkennend gesprek besloten Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) dinsdagavond dat zij niet gaan onderhandelen over een coalitie. Voorafgaand aan het gesprek maakte Pechtold al duidelijk dat hij een kabinet van ‘het motorblok’ VVD, CDA en D66 met de ChristenUnie ‘onwenselijk’ vindt. Wouter van Erkel, voorzitter van de jongerenafdeling van D66, snapt wel waarom.

Door: Sammie Peters, de Volkskrant, 24 mei 2017

Is het verstandig dat Pechtold niet in zee wil met de ChristenUnie?

‘Ik heb er wel begrip voor. Met naast het CDA ook de ChristenUnie erbij zou het met heel veel programmapunten van D66 meteen zijn afgelopen; denk aan het voltooid leven, de wietwet en de nieuwe donorwet. Het is al eerder gebeurd dat D66 in een conservatief kabinet zat (met VVD en CDA) en veel moest inleveren op progressieve programmapunten. Dat is de partij niet in dank afgenomen; het betekende in 2006 bijna het einde van D66. Met die geschiedenis in het achterhoofd is het logisch dat Pechtold voorzichtig is geworden.

2006 was een heel andere tijd dan het huidige tijdsgewricht. Dat betekent dus ook dat er anders dient te worden ‘uitgeruild’: er wordt ten principale een lijst bijgehouden wat en wie wat heeft ingeleverd en wat ‘daarvoor binnen is gehaald’. Dat betekent dat bijvoorbeeld de volgende formule wordt toegepast: op 1 winstpunt staan 2 verliespunten, ofwel ingeleverde punten. Want met 4 onderhandelingsteams moet er veel worden ‘gegeven en genomen’. D66 kiest in bovenstaand voorbeeld welk punt prioriteit heeft en waarop niet wordt ingeleverd; de andere twee zijn vervolgens onderhandelbaar.

Het probleem wordt echter dat het CDA en CU wat wiet en drugsgedoogbeleid zo conservatief zijn dat er geen enkele concessie wordt gedaan, en dus veel moeten gaan inleveren. En dat terwijl de hele wereld weet dat wietbeleid geen enkele zin heeft en dat het de hoogste tijd wordt om de gebruikers hun eigen verantwoordelijkheid te laten. Drugsbeleid is daarom een gepasseerd station, ook al lopen veel gebruikers en vooral jongeren veel risico. Maar vooral de criminaliteit gedijt er geweldig van en dat zijn kosten die veel beter voor positievere zaken kunnen worden ingezet en geïnvesteerd, zoals voor defensie en onderwijs. De kans is dus levensgroot dat CDA en CU definitief afhaken en vervolgens door nieuwe ‘vrijwilligers’ worden vervangen.

Dat aangegeven wordt dat ‘Met die geschiedenis in het achterhoofd is het logisch dat Pechtold voorzichtig is geworden’ is eigenlijk een dooddoener, want dat verleden mag geen rol meer spelen. Waar de christelijken een archaïsch drugsbeleid blijven handhaven en dus een denkfout, daar blijft Pechtold de denkfout van het verleden in zijn hoofd houden. Dan moet hij maar eens in therapie gaan om zich daarvan te bevrijden. Het is immers onvoorstelbaar dat de hele partij aan datzelfde euvel leidt, omdat ze in meerderheid die tijd niet hebben meegemaakt. De jeugd moet anders maar zaken rechtzetten.

‘Ik weet niet wat er aan tafel is gezegd, maar D66 heeft al eerder laten vallen bereid te zijn kwesties zoals het voltooid leven buiten het regeerakkoord te houden. Het kunnen vrije kwesties in de Kamer worden. Als Pechtold en Segers daar gisteren in een verkennend gesprek niet zijn uitgekomen, zou D66 een slechte positie hebben in een conservatief kabinet met VVD, CDA en ChristenUnie.’

Dat ze er niet uit zijn gekomen kan ook worden verklaard dat de houding van Pechtold bij Segers een strijdbaarheidsprikkel heeft veroorzaakt, omdat hij toch iets van de zendeling heeft, zelfs binnen het parlement. En dan kan er beter leentjebuur worden gespeeld bij de meer evenwichtige en gebalanceerde fractie als SGP. Zo schakelen CDA en CU zichtzelf uit.

Waarom heeft Pechtold zo veel moeite met de ChristenUnie en nauwelijks met het CDA als coalitiepartner?

‘Het CDA is natuurlijk net als de ChristenUnie een partij die christelijke waarden belangrijk vindt, maar stelt zich in onderhandelingen toegankelijker op. Het CDA en D66 staan minder fundamenteel tegenover elkaar dan D66 en de ChristenUnie op bepaalde kwesties. Ook is het CDA meer bereid een ander de ruimte te geven op fundamentele kwesties.’

CU moet oppassen om niet als Jehova’s getuigen door het politieke leven te gaan.

Verkenner Edith Schippers noemde een coalitie met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie maandag nog de enige mogelijkheid. Pechtold zelf zegt dat anders te zien. Wat adviseer je hem nu?

‘Hij moet ervoor zorgen dat VVD-leider Mark Rutte moeilijke een-op-een gesprekken aangaat met zowel Emile Roemer (SP) als Lodewijk Asscher (PvdA). Een gesprek zoals Pechtold en Segers gisteren hebben gehad. Zij moesten met elkaar in gesprek om te zoeken naar mogelijkheden, dan moeten andere partijen dat ook. Als die gesprekken allebei op niks uitlopen moet de linkse variant, zonder de VVD, worden verkend.’

Zoals in de vorige blog[1] aangegeven moet SP af van domme uitspraken als het CDA aan het hoofd te stellen van een progressief team, want van ‘progressief’ kan niet worden gesproken. De PvdA heeft met haar afwijzende motie direct in het weekend na de verkiezingen logischerwijs gereageerd op bestaande emoties, maar het gaat nu weer op het landsbelang en als Asscher zich blijft verschuilen onder die paraplu, is hij geen knip voor de neus waard en al vanzelfsprekend geen ware politieke leider, die hij wordt verondersteld te zijn met een partij die ten onder dreigt te gaan. Een geheel andere stijl van verantwoordelijkheid dragen als nieuwe coalitiepartner kan wonderen doen.

Welke coalitie heeft nu de voorkeur van de Jonge Democraten?

GroenLinks blijft onze droompartner

De coalitiewijzer: 

‘Qua stabiliteit zou het het beste zijn als de PvdA aanschuift bij VVD, CDA en D66, maar in ideologisch opzicht hebben we liever de variant over links, met de SP en zonder de VVD en het CDA. GroenLinks blijft onze droompartner om een coalitie mee te vormen, daar kan D66 het allermeest mee bereiken. Als er een poging komt om een links kabinet zonder de VVD te vormen, komt GroenLinks er uiteraard weer bij. Maar een tweede formatiepoging poging van het motorblok met GroenLinks zie ik pas op langere termijn weer gebeuren.’

De conclusie is dat het begrip dat de jongeren van D66 voor Pechtold hebben, voor een deel onterecht is, maar begrijpelijk vanwege hun jeugdigheid. Pechtold zal zijn partij meer volwassen moeten gaan leiden en dat ontgaan de jongeren.

http://www.volkskrant.nl/4496895/

[1] https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2017/05/24/dig-istha-heeft-gelijk-met-zijn-pleidooi-om-de-pvda-weer-te-laten-deelnemen-aan-nieuwe-coalitie-volkskrant-dig_istha-mislukteformatie-nieuweronde-pvda-tweedekamer/

Advertisements