Tags

De PvdA moet gewoon in de regering (Dig Istha, Opinie & Debat/de Volkskrant, 24 mei)

De kiezer zal het waarderen als de PvdA opnieuw haar verantwoordelijkheid neemt.

# De angst dat de PvdA bij regeringsdeelname helemaal gedecimeerd wordt, is ongegrond. De kiezer zal het juist waarderen dat de partij opnieuw verantwoordelijkheid neemt, meent Dig Istha.

Dig Istha,  oud-woordvoerder en oud-wethouder van de PvdA. 

“Twee maanden geleden was het begrijpelijk dat de partij geen regeringsdeelname wilde”

# De eerste formatiepoging is mislukt. De kloof tussen CDA en VVD aan de ene kant en Groenlinks aan de andere kant was te diep. Nu wordt het geprobeerd met de ChristenUnie. Die partij zou het motorblok van drie aan een zeer krappe meerderheid, van één stem, in de Tweede Kamer kunnen helpen. Een instabielere situatie bestaat er nauwelijks.

# Een grotere meerderheid is alleen te verkrijgen door de PVV, de SP of de PvdA aan tafel te vragen. Maar met de PVV wil niemand regeren en de SP wil niet met de VVD.

Dat niemand met PVV wil samenwerken heeft deze beweging aan zichzelf te danken.[1] Dat de SP niet met de ‘neoliberale’ VVD wil regeren past ook niet meer in het huidige tijdsbestek en is simplistisch en onvolwassen. Ze zijn niet opgewassen tegen de verbale kwaliteiten van Rutte en dat heeft ze opgebroken.

Dat SP bovendien het belachelijke formatievoorstel deed voor centrum-links (CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA = 77 zetels) is op zichzelf al bewijs van amateurisme en onbenul, aangezien het CDA als ‘formatieleider’ wordt opgezadeld met alleen maar linkse fracties, waardoor het voor het nadrukkelijk als rechts gepositioneerde CDA (zelfs rechts naast de VVD) ‘al helemaal’ geen optie is.

Kortom, deze beide partijen staan dus niet realistisch met beide benen stevig op de grond.

# En de PvdA? Partijleider Asscher wil er duidelijk niet aan. Hij noemde deelname van de PvdA aan een nieuwe regering van vier partijen onwaarschijnlijk, verkeerd en een illusie. Hij voert hiermee de wens uit van de partij. Vlak na de verkiezingen werd mogelijke deelname door de partijleden met grote meerderheid verworpen.

Dat het congres met grote meerderheid besloot om te kiezen voor de oppositie is volstrekt logisch, gezien de emoties die nog een overweldigende uitwerking hadden na de grootste nederlaag uit de geschiedenis. Maar aangezien de stof nu enigszins gezakt mag worden verondersteld en de huidige politieke versplintering leidt tot een bijna onbestuurbaar land, dient de PvdA zich volwassen op te stellen en zich niet in een slachtoffer rol op te stellen. Het slachtofferschap veroorzaakt door een afstraffing van de moed om met de ‘erfvijand’ verantwoordelijkheid te nemen voor het bestuur van het land. We zien immers nu hoe moeizaam het is geworden om een vierpartijencoalitie te vormen. Door blijvende weigering van de PvdA deel te nemen, maakt de partij zichzelf medeverantwoordelijk voor de onbestuurbaarheid van het land.

 Twee fouten uit de regeringsdeelname in Rutte2 dienen hersteld te worden: vanaf nu is een dualistisch functioneren van de fractie in de Kamer zelf en dat is als coalitiepartij zeker mogelijk; het is nergens voor nodig om de loyale coalitiepartner uit te hangen, de grootste fout uit de vorige periode.

Bovendien heeft de PvdA alles in huis om het openbare debat te gaan leiden door alle maatschappelijke (en politieke) issues in opiniestukken bespreekbaar te maken. Laat anders de Wiardi Beckmanstichting daarvoor zorgen. Er werd in de afgelopen periode praktisch niets gepubliceerd in kranten en dat heeft de PvdA de das omgedaan. Het eigen aandeel had veel beter verdedigd moeten worden. Of heeft de PvdA geen tekstschrijvers in huis? Ik dacht van wel! Enige conclusie: spanningen – zoals immer – tussen partijbestuur en fractie en dat werkt niet meer.

# Toen, twee maanden geleden, was deze reactie tijdens een emotioneel geladen partijbijeenkomst in Utrecht, begrijpelijk. De PvdA lag groggy in de touwen. Keihard afgerekend op regeringsdeelname. Een onbegrijpelijke lijsttrekkersverkiezing met als resultaat een nieuwe politiek leider die moeizaam uit de startblokken kwam. Dit, gecombineerd met een chaotische en amateuristische campagne, heeft geleid tot een afstraffing zonder weerga. De PvdA is nu een kleine partij.

Geen woord te veel of te weinig! Een goed samenvatting dus.

# Binnen de partij wordt het regeren met de VVD en het ‘verkwanselen’ van de eigen sociaaldemocratische idealen als hoofdoorzaak gezien van de afstraffing. En dat, zo wordt geredeneerd, zal ons niet een tweede keer overkomen. En daarom maar de oppositie in en de partij ‘herijken’ of ‘herbronnen’, om eens een paar termen te noemen die nu vaak worden gebruikt bij discussies in de partij. Net zoals het CDA destijds deed toen Balkenende de verkiezingen verloor.

Objectief en neutraal – in de rol die mij als buitenstaander past – is het ‘verkwanselen’ van de eigen sociaaldemocratische idealen als onzin te beschouwen aangezien er noodzaak van bezuinigen aanwezig was – door SP helemaal genegeerd – en dus helemaal geen discussie heeft kunnen plaatsvonden bij wijze van onmacht om de overheidsfinanciën op orde te krijgen; alles moest worden vermeden om interne ruzies naar buiten te brengen en daarmee de coalitie in gevaar te brengen. ‘Geen spaken in het wiel.’ Maar de angst binnen de achterban om het thema ‘overheidsfinanciën en begrotingsdiscipline’ was wel een cruciaal punt. Het hoofdbestuur is er dus voor weggelopen. En de gevolgen waren aldus duidelijk: Geen tekst en uitleg aan de leden en aan het electoraat.

De oorzaak voor dat negatieve stilzwijgen is natuurlijk dat het partijbestuur geen initiatief heeft genomen om de afdelingen te prepareren op een nieuwe toekomst voor hun partij binnen een versplinterde politieke wereld. Oude beginselen dienden aangepast te worden aan de plotselinge afwezigheid van de zuilenmaatschappij (sinds Fortuyn) en dat is niet gebeurd. Er is dus sprake van lijdzaam toezien hoe de wereld veranderde zonder de beginselen daarop werden aangepast; als ik me niet vergis heeft geen enkele partij dat overigens gedaan, behalve GroenLinks en minder spectaculair door D66.

Maar niet kan worden beweerd dat er van de zijde van de PvdA sprake was van ‘verkwanseling van de eigen sociaaldemocratische beginselen’; omdat die werkloos op de boekenplanken lagen, zonder dat iemand ernaar taalde. De partij gaf eerder de indruk dat ze geen flauw idee hadden wat ze met die beginselen moesten doen, en liever zonder te beginnen aan deze nieuwe, maar erg hectische wereld waarin zelfs geen tijd leek te bestaan voor reflectie.

# Maar is dat nu wel zo verstandig? Een coalitie met een meerderheid van één ChristenUnie-stem zal alleen maar leiden tot geruzie binnen de regeringsploeg. Alles waar D66 zich de afgelopen jaren hard voor heeft gemaakt staat haaks op wat de ChristenUnie vindt.

# En het land moet wel geregeerd worden. Door een goede regeringsploeg met capabele ministers en staatssecretarissen. En die kan de PvdA leveren in een nieuwe regering onder leiding van Mark Rutte. Minder dan in het huidige demissionaire kabinet, maar wel hele goede: Dijsselbloem, Ploumen, Dijksma. En ook Asscher die toch meer bestuurdersgenen heeft dan oppositiegenen. Het gaat in de politiek niet alleen om kwantiteit maar ook om kwaliteit.

Over die laatste naam laat ik me niet uit gezien de onbekende kanten van hem die vanwege het bestuurderswerk nog niet uit de verf zijn gekomen. Als politiek leider dient hij nu het politieke en dus ideologische denkwerk binnen zijn partij te gaan organiseren. Of het hem zal lukken? Wie weet…

Prima gedaan

# Iedereen, van links tot rechts, is het er over eens dat de PvdA-ministers het eigenlijk prima hebben gedaan in de afgelopen vier jaar. En dat de afstraffing wel erg hard was. ‘Dat was nu ook weer niet de bedoeling‘, was een standaardreactie van velen na het verkiezingsechec.

Alle politieke partijen waren tijdens de campagne erg zenuwachtig vanwege het onvoorspelbare electoraat. De peilingen hebben en krijgen een steeds belangrijker rol en de kunst is daarmee goed om te gaan. Dat is de partij niet gelukt. Er kan dus nu een nieuwe start worden gemaakt. Hoewel de nieuwste peilingen van gisteren aangaven dat PvdA en SP verder worden gedecimeerd ten gunste van FvD. De grote bek van de laatste gaat hoge ogen gooien vanwege de publiciteit die gehaald wordt. Veel in vergelijking met beide slachtoffers. Punt van zorg dus voor de PvdA.

# Ik denk dat de angst dat de PvdA helemaal gedecimeerd wordt bij regeringsdeelname, ongegrond is. De kiezer zal het juist waarderen dat de partij opnieuw verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor een stabiel landsbestuur. Het alternatief is namelijk veel erger. De PvdA als kleine oppositiepartij in de Kamer. Met rechts de PVV en links de SP en GroenLinks. Dan wordt de PvdA pas echt vermalen en gemarginaliseerd.

Inderdaad is die angst ongegrond aangezien het puur en alleen gaat om de hoeveelheid publiciteit die gegenereerd wordt. Daar mankeert het aan. Meer YouTubevideo’s maken en meer commentaar leveren vanaf de zijlijn, maar wel opbouwend.

http://www.volkskrant.nl/opinie/de-pvda-moet-gewoon-in-de-regering~a4496600/

[1] Hier is ons plan: in plaats van het financieren van de hele wereld en mensen die we hier niet willen, geven we het geld uit aan de gewone Nederlander. Deze afwijzing van mondiale solidariteit gaat in tegen allerlei internationale verdragen, waaronder het vluchtelingenverdrag en ontwikkelingssamenwerking.

Zo gaat de PVV dat doen: 1. Nederland de-islamiseren – Nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit islamitische landen: grenzen dicht – Intrekken alle al verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd, AZC’s dicht – Islamitische hoofddoekjes niet in publieke functies  – Verbod op overige islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde – Preventief opsluiten radicale moslims – Criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten – Syriëgangers niet meer terug laten keren naar Nederland – Alle moskeeën en islamitische scholen dicht, verbod koran Dit eerste artikel is strijdig met het anti-discrimatiebeginsel uit artikel 1 GW. 2. Nederland weer onafhankelijk. Dus uit de EU Er is geen sprake van dat Nederland niet onafhankelijk en soeverein zou zijn, want daartoe is nooit besloten. Waartoe wel besloten is via internationale verdragen die grondwettelijk een bindende status hebben, is dat we aan internationale samenwerking en dus ook op idealistische gronden gebonden zijn aan de EU doen via het verdrag van Rome. PVV wil dus een Nexit én uittreding EU en daar zijn de kiezers niet in meerderheid voor. Niet ongrondwettelijk, maar onhaalbaar en dus onrealistisch. 3. Directe democratie: invoeren van het bindend referendum, burgers krijgen macht Het enige zinnige voorstel in dit programma aangezien ons huidige politieke bestel geheel vermolmd en achterhaald is, maar omzetting naar directe democratie vereist een jaren durende studie naar de omzetting vanuit het huidige stelsel en dus zal PVV daartoe eerst concrete plannen op tafel moeten leggen. Uitvoering vergt dus decennia, want ingrijpend. 4. Eigen risico zorg geheel afschaffen Een Technisch voorstel, dat aansluit op de algehele kritiek op de huidige zorgwet en dus dient door PVV eerst overleg te worden gevoerd met andere fracties. 5. Huren omlaag Zomaar huren omlaag eisen is een slag in de lucht. 6. AOW-leeftijd op 65 jaar, aanvullende pensioenen wél indexeren Populistisch zonder nadere uitwerking. Crisismaatregel terugdraaien is een beter argument. 7. Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz. Dit punt lijkt een subsidieloze maatschappij en alleen libertair – minimale overheid – denkenden pleiten hiervoor maar het is een utopie. 8. Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg, méér handen aan het bed Er dient eerst een crisisevaluatie te worden gehouden en waarom pleit PVV daar niet voor. Zo geformuleerd slaat PVV weer een slag in de lucht. 9. Fors extra geld voor defensie en politie Een nationalistische prioriteitstelling dat past in het populistisch beleid dat kenmerkend is voor PVV. 10. Lagere inkomstenbelasting  Liberaal of libertair. 11. Halvering motorrijtuigenbelasting Ook een slag in de lucht op basis van klassiek liberale of libertaire uitgangspunten.

Advertisements