Tags

De Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren brengt een opvallend standpunt

Onderhandelingen van VVD, CDA en D66 met de ChristenUnie over een nieuw kabinet hebben geen zin. Die hebben geen reële kans van slagen, vindt D66-kopstuk Kajsa Ollongren.

ANP  21 mei 2017, 11:52

Als het aan D66 ligt “is dit een fase die we kunnen overslaan”, zei Ollongren in WNL op Zondag. De Amsterdamse wethouder wees er zondag opnieuw op dat een regeringscoalitie een ,,echt heel erg krappe” meerderheid heeft in beide Kamers.

Bovendien zijn D66 en CU het oneens over ,,toch moeilijke onderwerpen” als de donorwet en het vrijwillig levenseinde. ,,Ik zie het op deze punten niet gebeuren.”

Ollongren wil liever dat SP of PvdA de maandag opengevallen plaats van GroenLinks inneemt aan de onderhandelingstafel met VVD, CDA en D66.

Dit voorstel om SP en/of PvdA de plaats van GL in te laten nemen, kan snel aantreden, als eerst CU de kans krijgt om te laten zien dat ze zich niet te halsstarrig zullen opstellen. Bij verbod of veto op een vrijwillig levenseinde kan CU de tweede fase van deze informatie ook worden beëindigd. Als vervolgens in de derde ronde SP blijft weigeren om met de VVD te onderhandelen, valt die partij ook af, zodat de PvdA lef moet tonen én met de ervaringen in het vorige kabinet weet welke fouten uit het verleden vermeden moeten worden: constant overleg met de achterban en veel meer publiciteit genereren.

Vanaf de tweede ronde van maandag worden dus direct de pijnpunten besproken en bezien of er mogelijkheden bestaan tot het bereiken van een compromis. Pas als alle opties op deze snelle wijze zijn verkend, dan komen de opties van ‘grote coalities’ op tafel: centrumlinks en centrumrechts. Want laten we wel wezen: D66 en FvD lijkt ook een onhaalbare kaart. Zeker omdat Baudet zich heeft voorgenomen om als de olifant door de porseleinkast te gaan om zodoende het politieke kartel zo snel mogelijk af te breken. Daar komen dus alleen ongelukken van; bovendien bestaat er immer een risico met onervaren nieuwkomers in het kabinet.

Terug naar de PvdA en de laatste zin in de eerste alinea. Het eerste is een taak voor het hoofdbestuur en de tweede een zaak van de fractie. En een permanente discussiecultuur binnen de partij organiseren. Onder die voorwaarden kunnen de fouten uit de voorgaande periode als sneeuw voor de zon hersteld worden. De PvdA moet daar niet al te moeilijk over doen omdat een groot aantal leden toch al vertrokken is, en dat met het gestaalde kader waarschijnlijk ook aan de orde is. Nieuwe gezichten maken een nieuw elan mogelijk. Hup PvdA!

Lees ook: Kiezers: eerste formatiepoging duurde te lang

http://www.parool.nl/4496186/?utm_source=parool&utm_medium=email&utm_campaign=20170521|daily&utm_content=Wethouder%20Ollongren%20(D66):%20geen%20reële%20kans%20op%20slagen%20met%20CU&utm_term=37370&utm_userid=b50389a6-7179-4da1-94a3-fe61b10b62ea

Advertisements