Tags

Geen enkele reden om zo geheimzinnig te doen rond de formatie

Gek eigenlijk, dat de onderhandelingen over de vorming van een nieuwe regering zich zo in het geheim afspelen. Sinds jaar en dag wordt om transparantie geroepen, om openheid gezeurd, en worden achterkamertjes afgeschilderd als de darkrooms van de politiek.

Nelleke Noordervliet, Trouw, • 20 mei 2017, 16:25

Er is zelfs een echte wet voor in het leven geroepen, de Wet openbaarheid van bestuur, waarop iedereen een beroep mag doen. Die Wob was kennelijk nodig, omdat de natuurlijke spreektoon van bestuurders achter de hand fluisteren en smiespelen is, en de neiging tot achterbaksheid hen is ingeboren, nou ja, bij de meesten dan. Het zijn nooit de rondborstige flierefluiters op het schoolplein die we een grote carrière in ‘s lands bestuur toedichten, maar de intriganten die heel goed de vermoorde onschuld spelen en die zichzelf altijd aan een collectieve straf weten te onttrekken, degenen die met een vroom gezicht ontkennen dat zij hebben geklikt bij de conrector.

We hebben voorlopig helemaal geen missionaire regering nodig“

Er werd en wordt in de politiek heel wat afgekaart in secundaire circuits, waarna de volksvertegenwoordigers niet veel meer doen dan een rituele dans opvoeren in de Tweede Kamer.

Bovendien weten we uit de verkiezingsprogramma’s en uit tijdens de campagne benadrukte thema’s heel goed waar alle partijen staan en kunnen we na de verkiezingen een vrij nauwkeurige tekening maken van mogelijke coalities en eventuele knelpunten. Deelname van GroenLinks aan de gesprekken lag gezien de winst en gezien de categorische afwijzing van de PVV als partner geheel voor de hand. En iedereen wist: Klaver moet gaan praten, maar hij zal zich ook op een handig moment uit de voeten moeten maken. Daarom werd een periode van zo’n 60 dagen in acht genomen om de indruk van ernst te wekken. Intussen hebben ze misschien zitten klaverjassen of pokeren, terwijl Schippers haar nietszeggende commentaren voor de pers giechelend aan het opstellen was. Met het land gaat het intussen opperbest. We hebben voorlopig helemaal geen missionaire regering nodig. De vorige keer waren de problemen groter en hoorden we vaak ‘onder druk wordt alles vloeibaar’. Openheid is een andere vorm van druk die vloeibaar maakt.

Is het niet veel beter openlijk te laten zien waar je staat?“

Geen geheimen meer

Waren de ‘onderhandelingen’ openbaar geweest, dan zouden we nu veel beter weten tot welke compromissen de verschillende partijen bereid waren, zodat een volgende poging sneller kan verlopen. Zouden we weten dat Rutte en Zijlstra, inmiddels door het bedrijfsleven gesouffleerd, voorzichtig het groen van duurzaamheid in de VVD-vlag zijn gaan schilderen, dan waren we van die discussie af. Zouden we in de gaten hebben of de eigenwijze Fries Sybrand Buma zich iets gelegen laat liggen aan de opinies van de Zeeuwse groengoeroe Herman Wijffels. Dan wisten we of de conservatieve toon van het CDA weer naar verantwoord rentmeesterschap neigt. En hoe zou het handige duikelaartje van D66 zich aan zijn verbindingsgelofte hebben gehouden?

Is het niet veel beter openlijk te laten zien waar je staat, hoe je onderhandelt, waar je een compromis wilt accepteren? Dat er altijd wordt gelekt of dat er valse geruchten de ronde gaan doen die moeilijk te weerspreken zijn, pleit ook voor openheid. We kennen de dagboeken van Ed van Thijn, die achteraf zijn gram spuwde over de mislukte onderhandelingen tussen het CDA van Van Agt, de PvdA van Den Uyl (10 zetels winst!) en D66 in 1977/1978. Het is geen geheim meer dat het hele taaie proces werd gekenmerkt door de verschillen in persoonlijkheid en temperament van Den Uyl en Van Agt, op de spits gedreven door de treinkaping bij De Punt en gijzeling op een school in Bovensmilde, die twee dagen voor de verkiezingen waren begonnen.

Door het voortdurend spindokteren aan de publieke persoonlijkheden van politici ontberen we inmiddels kleurrijke en eigenzinnige figuren als Den Uyl, Van Agt, figuren als Wiegel, Joekes, Van Riel, Vredeling. Het zijn nu allemaal grijze pakken met smalle marges kleur. Geen enkele reden dus om geheimzinnig te doen. Zet elke avond de notulen van de onderhandelingen gewoon op het net. Zorg elke dag voor een cliffhanger. Mijn moeder zei vroeger al: “Kind, het komt altijd uit”.

http://www.topics.nl/nelleke-noordervliet-zet-elke-avond-de-notulen-van-de-onderhandelingen-gewoon-op-het-net-a7339356trouw/?context=playlist/m-4168e22f7a8442b8b6824ab8664562a7/&utm_source=redactie&utm_medium=email&utm_campaign=DPN_ED_TOPICS_Newsletter_PERSO_API_20170521&utm_content=article&utm_term=&ctm_ctid=2db5e80e741740d66220b8593e541543

Advertisements