Tags

Formeren is: achteromkijken of de PVV je nog op de hielen (Rob Wijnberg, Hoofdredacteur De Correspondent, 17 mei)

Klimaat én migratie, daar plofte de formatie op.

Veelzeggend.

# De eendracht spatte van de communicatiestrategie af toen de boodschap naar buiten kwam: men had het ‘echt geprobeerd’ en er waren ‘geen schuldigen’ aan te wijzen, dus waar het nu precies op is gestrand, weten we niet.

Precies, de juiste waarneming! Oude werkwijze, die niet meer opgaat, of beter: niet meer werkt!

# Maar je hoeft geen Einstein te zijn om dat te bedenken: CDA en VVD waren tijdens de verkiezingen PVV’tje gaan spelen en konden nu niet aankomen met én nog meer windmolens én nog meer asielzoekers.

Verkeerde strategische uitgangspunten straffen zichzelf af!

# Dat het verband tussen die twee niet wordt gezien, illustreert de benepenheid en het gebrek aan visie van de hedendaagse christendemocraten en liberalen. Want klimaat en migratie hebben natuurlijk álles met elkaar te maken – zozeer zelfs dat je het één praktisch oplost als je iets aan het andere doet.

Mijn voorgaande blogs komen op exact hetzelfde neer en dat is symbolisch voor wat het parlement nu nog waard is.

Klimaatverandering als een vorm van geweld

# Want, zoom nu eens even uit en beschouw de twee grootste uitdagingen van onze tijd eens van een iets grotere afstand. Dan zie je onmiddellijk hoe raar het is dat CDA en VVD klimaat en migratie kennelijk als ruilmiddelen in een onderhandeling zien in plaats van als twee kanten van dezelfde medaille.

Hier verschillen onze meningen: het zijn geen ruilmiddelen in de oude vorm, zoals we die zakelijk kennen, maar ze moeten in een nieuwe vorm worden omgezet of getransformeerd: in de wetenschap dat klimaat én migratie ooit adequaat en rationeel worden opgelost – want de wereld kan niet zonder! – worden nu de tussenstappen gedaan en daarin kunnen alleen GroenLinks en D66 een kernrol spelen. Van zomaar ‘ruilmiddelen’ is dus geen sprake. Het is in dit geval met disfunctionerende – hebben hun denken niet op orde – partijen in de Kamer, niet anders te verwachten dat ‘ze’ er niet uitkomen. Oorzaak is dat verkiezingsprogramma’s geschreven worden door niet-specialisten, voornamelijk ‘gewone’ partijleden, en door meerderheden binnen congressen worden geaccordeerd. Wetenschappelijke innovaties worden in de regel weggelachten. Anti-intellectualisme is de norm geworden in populistisch Nederland (en vele andere landen, zoals Trump en Brexit bewijzen).  

Ten eerste:

# Eerder schreef ik dit essay over olie en geweld: ‘Waarom terrorisme niet de wereld uit te bombarderen is.’  Een van de hoofdredenen dat het Midden-Oosten zo’n teringzooi is, en miljoenen mensen op drift zijn geraakt door oorlogen en ander wapengekletter, is natuurlijk de olie die daar in de grond zit. Decennia aan neokoloniale bezetting door westerse troepenmachten en oorlogen onder voorwendselen als ‘democratisering’ en ‘massavernietigingswapens,’ zijn in the end terug te voeren op het feit dat onze hele economie draait op dat zwarte goedje waar die regio in verdrinkt. Denk de olie weg en wij hebben er plots nauwelijks nog iets te zoeken.

Volkomen juist, en populisme versterkt alleen maar verkeerde argumenten. Geen wonder omdat populisme op non-argumentatie neerkomt.

Daar komt bij dat ook klimaatverandering zélf inmiddels een erkende factor is van migratiestromen

# Auteur en activist Naomi Klein schreef een essay dat je blik op fossiele energie, klimaatverandering, droogte en conflict voorgoed verandert. Er is niets omstredens meer aan de term ‘klimaatvluchteling’: mensen raken massaal ontheemd door waterschaarste, voedseltekorten, droogte en extreem weer. Sterker nog, ook tussen geweld en de effecten van klimaatverandering blijkt steeds meer een verband te zijn.

# Klimaatverandering is een vorm van geweld, betoogt Rebecca Solnit in dit essay op De Correspondent. Zij betogen dan ook al een tijdje   dat we klimaatverandering als een vorm van geweld moeten zien. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze kaart van klimaatactivist Eyal Weizman: gewapende conflicten concentreren zich niet toevallig in de droogste gebieden in de regio.

Deze inzichten komen op partijcongressen niet aan de orde! Vandaar deze achterhaalde vormen van democratie en de opkomst van populisten.

Repressie is het antwoord niet. Duurzaamheid wel

# Wil je dus écht iets doen aan problemen veroorzaakt door migratie- en vluchtelingenstromen, dan is inzetten op een honderd procent duurzame economie dé manier om te beginnen. Al jaren zetten we in op repressie: strenger migratiebeleid, striktere grenscontroles, meer veiligheidsmaatregelen, snellere uitzetting. En steeds weer zien we dezelfde effecten: mensen in nood, op zoek naar een menswaardiger bestaan, zoeken nieuwe wegen naar Rome. Ondertussen blijven we ze wél nieuwe redenen geven om hun thuisland te verlaten: meer bommen boven hun hoofd, minder vissen in hun zee.

We blijven ze indirect ‘nieuwe redenen geven om hun thuisland te verlaten’, vanwege een niet-functionerende EU, die met absolute instemming zaken moet besluiten die je onmogelijk met die algehele consensus kan besluiten vanwege structurele meningsverschillen. Zou alleen kunnen als iedere lidstaat zelfde mate van politieke ethiek en moraliteit kende, maar dat is niet het geval.

# Ik betoogde dit ook in die column: ‘Waarom duurzaamheid de echte realpolitik van deze tijd is.’  Duurzaamheid biedt daarentegen een serieuze oplossing voor de lange termijn: ze snijdt financieringsstromen van terroristische groeperingen af, ze verzwakt de positie van oliedictaturen, ze vermindert de noodzaak tot westerse aanwezigheid in conflictgevoelige regio’s – en o ja, en passant zorgt ze er ook nog voor dat we de aarde niet naar de mallemoer stoken.

Mark Rutte, personeelsmanager van BV Nederland

# Het tekent Mark Rutte en Sybrand Buma dat zij, uit electoraal opportunisme, of uit gebrek aan inzicht, weigeren dit serieus te nemen. Toen ik hoorde dat de formatie geklapt was op klimaat en migratie, moest ik onmiddellijk weer denken aan de vorige baan van onze premier: hr-manager bij Unilever. Die functie is hij eigenlijk nooit ontgroeid. Nog steeds is voor Rutte politiek vooral een kwestie van personeelsmanagement. Op de winkel genaamd BV Nederland passen, meer is het niet.

Ja en nee, Rutte en Buma zijn uitgesproken voorbeelden van handig politiek manoeuvreren in en binnen een achterhaald stelsel en achterhaalde partijen. En Ruttes joviale handelen is een voorbeeld van het klimaat binnen politieke partijen die eerder gezelligheidsverenigingen zijn dan platforms of discussiepanels van serieuze politieke denkers. Die laatsten melden zich in dit huidige klimaat niet meer aan. Dat zegt genoeg.

# En dat we van Buma niet veel meer visie hoefden te verwachten, wisten we natuurlijk al toen hij tijdens de verkiezingen over het verplicht zingen van het Wilhelmus begon. Zo iemand is echt niet bezig met een betere wereld voor onze kleinkinderen, hoe graag de campagnespotjes van het CDA dat ook wilden doen geloven. Die zat in zijn hoofd al te kwartetten aan de onderhandelingstafel. Heb jij dichte grenzen voor mij, dan heb ik misschien nog een zonnepaneeltje voor jou. Formeren is niet vooruitzien. Formeren is achteromkijken of de PVV je op de hielen zit.

Een perfecte beschrijving van de oude politiek!

# Erger nog: het CDA blijkt elke maatregel voor duurzaamheid stelselmatig te hebben geblokkeerd in de onderhandelingen. Ik hoop op het zakenkabinet Rutte-Buma-Baudet. En nieuwe verkiezingen in 2018.

Ik heb niet nagekeken hoe lang geleden de oude tekst geschreven werd, op basis waarvan de huidige column werd geschreven, maar inmiddels is ook duidelijk geworden dat Baudet in de verste verte geen licht in de nieuwe wereld is en zelfs gisteren de reprimande van de Kamervoorzitter kreeg dat hij een inburgeringstraining zou krijgen over de werkwijze van de Tweede Kamer. Baudet heeft zich inmiddels laten kennen als een rabiaat vluchtelingenhater die alle internationale wetgeving bewust schendt en dus absoluut geen plek mag krijgen in de nieuwe regering, en ook niet in een volgende informatieronde.

https://decorrespondent.nl/6745/formeren-is-achteromkijken-of-de-pvv-je-nog-op-de-hielen-zit/172874350-52337d05

Advertisements