Tags

‘GroenLinks is nu al invloedrijker dan ooit’ (Bart Zuidervaart, nederland/Formatie na de breuk, Trouw, 18 mei)

Jesse Klaver stuurt mensen die vluchten voor oorlog niet weg (Trouw-online)

# “In onze politieke cultuur besmeur je elkaar niet. Ik ga geen kwaad woord spreken over de andere partijen. Sorry. Wat ik wel kan zeggen: informateur Schippers zei netjes dat het soms knetterde aan tafel. Dat heeft ze beleefd geformuleerd.”

Dit mag een nieuwsfeit worden genoemd als de informateur zich gedwongen zag zo ‘beleefd’ haar woorden te formuleren. Dat betekent ook dat deze onderhandelingen toch minder ‘vrijblijvend’ waren dan het publiek vermoedde. En zo zie je maar dat meer openbaarheid alleen maar winst oplevert. Wat de uitdrukking ‘beleefd geformuleerd’ niet teweeg kan brengen!

# In algemene zin vertelde Klaver daarover: “Het individuele recht op asiel moet gewaarborgd zijn. Mensen die vluchten voor oorlog sturen wij niet weg.” Het leverde hem een klaterend applaus op.

Wat heeft een ‘klaterend applaus’ voor zin als dat geen praktisch effect heeft. Met andere woorden: ‘wie stuurt oorlogsvluchtelingen weg’, behalve PVV en de rabiate rechtse FvD zoals we die nu hebben leren kennen. Het druist ook tegen de internationale wetgeving in, en dus was dat via ‘tussenstappen’ een oneindig debat geworden. En bij te harde opstellingen van VVD en CDA had dat publicitair uitgespeeld kunnen worden. Want waar dit publiek in het Paard van Troie geen rekening mee hield was dat de EU al meer dan alle overige werelddelen aan vluchtelingen heeft opgenomen; bij wijze van spreken had alleen de EU ‘recht van klagen’ vanwege het gebrek aan medewerking en hulpvaardigheid van andere continenten. Dat was dus te gemakkelijk applaus voor Klaver, die dit zonder meer beter had moeten uitspelen.

Jammer voor hem dat er geen publieke camera’s in de vergaderzaal aanwezig waren. Want dan had hij bij het juiste tegenspel het pleit kunnen winnen. VVD en CDA zijn veel gemakkelijker schaakmat te zetten dan Klaver zelf dacht. En dan nog een bijkomstig aspect na het Kamerdebat van gisteren: de SP heeft dus niet in de gaten dat zijn appel op het CDA om met de SP en zonder VVD in zee te gaan met nieuwe onderhandelingen, even amateuristisch was als zijn eigen rol tijdens deze afgelopen onderhandelingen. Een SP-leider had moeten weten dat zijn smeekbede aan Buma zinloos was met de CDA-strategie om VVD rechts te passeren. Dus hoe dom kun je zijn als SP om dat niet in de gaten te hebben.

# Klaver gebruikte de avond ook om te verkondigen dat de ‘beweging’, zoals hij partij graag aanduidt, eigenlijk nog in de kinderschoenen staat. Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dan wil Klaver opnieuw toeslaan. “We zijn nu al groter en invloedrijker dan ooit.”

Dat Klaver zijn partij aanduidt en erkent als ‘eigenlijk nog in de kinderschoenen staat’ getuigt van de broodnodige nuchterheid die hij mét zijn partij zo hard nodig heeft. Maar… dan moet hij zijn oude denken, zoals dat uit de laatste zin klinkt “We zijn nu al groter en invloedrijker dan ooit”, laten varen, want dat geldt alleen voor de oude politieke verhoudingen en als hij die aan de onderhandelingstafel niet weet uit te buiten, dan houdt alles op. Nieuw realisme betekent simpelweg dat je nooit uit eigen beweging opstaat en wegloopt. Dat zijn de nieuwe spelregels die in deze reeks van onderhandelingen geopenbaard worden.

# Maar op het Binnenhof past hem op dit moment bescheidenheid. De Kamerverkiezingen winnen is wat anders dan de formatie winnen. Of Klaver denkt dat GroenLinks op enig moment terugkomt aan de formatietafel? “It ain’t over till the fat lady sings.”

Klaver kan die hoop alleen blijven koesteren als anderen de fouten maken die hij nu zelf heeft gemaakt en in het oude stramien van denken verankerd blijven zitten. En dat is in ons verkalkte politieke systeem – met overigens wel een Kamer die gezegend is met een briljant Reglement van Orde die iedere chaos smoort – garant staat voor snelle nieuwe fouten van nieuwe onderhandelaars, maakt het alleen lachwekkend omdat Italiaanse toestanden dreigen in ons eigen parlement. Wie had dat ooit gedacht, want ons motto luidde: onze democratie is beter dan in andere landen, waarbij vooral België altijd een mikpunt van homerisch gelach was.

https://www.trouw.nl/home/jesse-klaver-stuurt-mensen-die-vluchten-voor-oorlog-niet-weg~afda3834/