Tags

Waarde Merijn Oudenampsen‏,

Met alle respect, maar een vreemde stellingname die ik via Twitter voorbij zag komen in reactie op Tom-Jan Meeus (nrc). Het is de taak van de politiek(e partijen) om een duidelijk maatschappijbeeld te ontwikkelen en dat gebeurt nog steeds grotendeels volgens de oude klassieke ideologieën. Maar het is de taak van de regering om uit de verkiezingsprogramma’s van regeringspartijen een samenhangend beleidsplan op te stellen en daarvoor moeten interne tegenstellingen zoveel mogelijk worden opgeheven. Omdat er anders onvoldoende basis bestaat om samen te regeren. Daarom wordt onenigheid overbrugd door de regeringscoalitie omdat anders regeren geen zin heeft want zonder degelijk programma wordt het kabinet direct naar huis gestuurd als de Kamer het regeerakkoord verwerpt. Maar de fracties in de Kamer representeren de bevolking, dat moge duidelijk zijn.

https://twitter.com/dewaremerijn/status/864406216533061634

Advertisements