Tags

Vrouwen, ga in het moskeebestuur (Saïd Bouharrou, opinie/Trouw, 13 mei)

# Het zou goed zijn als vrouwen die kampen met prangende vragen over zingeving, relaties, werk, onderwijs en andere onderwerpen zonder drempel vrouwelijke bestuursleden kunnen aanspreken.

Dit voorstel kan natuurlijk verbreed worden naar Nederlandse niet-moslims, die de islam wel een goed hart toedragen. Er zou in het integratiedebat een nieuwe opening kunnen worden gemaakt door publieke moskeebesturen te organiseren als een soort van Raad van Advies, die vanuit dialogen binnen deze Raad het formele moskeebestuur kunnen bevragen over integratievraagstukken. Dit zou dan ingekleed kunnen worden binnen de gemeentelijke wet- en regelgeving omdat het om gemeentelijke integratieprojecten gaat. Gemeentelijk gesubsidieerde instellingen hebben immers ook vertegenwoordigers in het overlegplatform zitten van betrokken subsidieontvangers om vragen van algemeen belang te kunnen stellen.

Op deze indirecte wijze kan een nieuwe zoektocht worden gemaakt naar nieuwe en meer effectievere manieren om tot waarlijke integratie te komen.

http://krant.trouw.nl/?utm_source=tr&utm_medium=tekstlink&utm_content=site+header&utm_campaign=digitale+krant#/paper