Tags

De meeste Europeanen willen dat de EU meer doet op immigratiegebied ©AP Images/ European Union-EP

Migratie is de komende jaren een prioriteit van de EU. De afgelopen jaren heeft de EU een aantal maatregelen genomen om de migratiecrisis te beheersen en om het asielstelsel te verbeteren. Volgens het recentste Eurobarometeronderzoek wil 73% van de Europeanen dat de EU meer doet om de situatie aan te pakken. Verder denkt 58% van de respondenten dat de acties van de EU wat migratie betreft ontoereikend zijn, 8% minder dan vorig jaar.

Logisch en niemand had een andere uitkomst verwacht!

Waar het Parlement aan werkt

In december vorig jaar steunde de commissie Burgerlijke vrijheden een voorstel om het huidige Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken te versterken, waarvoor het EU-agentschap voor Asiel zou worden, verantwoordelijk voor een duurzame en eerlijke verdeling van asielzoekers. Het agentschap zou de EU-landen te helpen tijdens crisissituaties en monitoren hoe de nationale overheden de EU-wetgeving toepassen. Momenteel onderhandelt het Parlement over het plan met de Raad en de Europese Commissie.

In maart werd een ontwerpverslag over de hervorming van het Dublin-systeem voorgelegd aan de commissie Burgerlijke vrijheden. Het doel is om de zwakke punten van het huidige asielstelsel aan te pakken en vast te stellen welk EU-land verantwoordelijk is voor de verwerking van een asielverzoek. De commissie moet over het verslag stemmen waarna het in de plenaire vergadering wordt behandeld.

De commissie steunde in april een verslag dat als doel heeft EU-normen voor de opvang van asielzoekers op te stellen en de vooruitzichten van hun integratie en zelfredzaamheid te verbeteren. De leden zullen hierover stemmen voor aanvang van de onderhandelingen met de Raad en de Commissie.

België en Nederland

76% van de respondenten uit België en 77% van de respondenten uit Nederland is van mening dat de Europese Unie meer moet optreden op het gebied van migratie, dit is in beide gevallen hoger dan het Europese gemiddelde.

Over het onderzoek

Het Eurobarometeronderzoek is uitgevoerd onder 27.901 mensen uit alle EU-landen van 18 tot 27 maart en is opgezet om representatief te zijn voor de bevolking als geheel.

REF. : 20170505STO73515

http://www.europarl.europa.eu/news/nl/news-room/20170505STO73515/eurobarometer-73-van-de-europeanen-wil-dat-de-eu-meer-doet-op-migratiegebied