Tags

Schone energie speelt geen rol bij grootste vijf oliebedrijven (Bert van Dijk, Katern Ondernemen/fd, 5 mei)

Traditionele olie- en gasproductie is nog lang niet op zijn retour

# Wereldwijd investeren landen onder invloed van het Parijs-klimaatakkoord tientallen miljarden dollars in de energietransitie richting een CO2-arme maatschappij met meer wind- en zonne-energie en met minder kolen, olie en gas. Maar een snelle teloorgang van de traditionele olie- en gassector lijkt voorlopig niet in zicht. De wereldwijde vraag naar olie en gas groeit nog steeds, waardoor het oppompen en verkopen van olie en gas een uiterst winstgevende activiteit blijft. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van grote olie- en gasbedrijven die afgelopen week gepubliceerd zijn.

Dit is precies de reden – de hoofdreden feitelijk gesproken – dat de burger wereldwijd gigantisch de smoor heeft gekregen in het ‘eigenwijze’ gedrag van deze winst- en kapitaalsverslaafden. Het eigen bedrijfsbelang gaat voor het mondiale belang van klimaatbescherming en dat zal over een generatie te boek komen te staan als de halsmisdaad tegen de mens en aarde. In plaats van nu geheel in te zetten op duurzame energiebronnen en vooral subsidies te veerstrekken op aardwarmte (geothermie[1]) omdat vooral deze energievorm te weinig in de publiciteit komt en ‘het’ alternatief vormt voor de olie- en gasbedrijven die aardverslaafd zijn en voldoende aardkunde in huis hebben om de omschakeling mogelijk te maken.

# De vijf grootste beursgenoteerde oliemultinationals verdienden alleen al in de eerste drie maanden van dit jaar gezamenlijk ruim $14 mrd aan nettowinst en genereerden bijna $30 mrd aan operationele kasstroom. Dat geld werd vooral verdiend met olie- en gaswinning.

Als deze beursgenoteerde oliemultinationals hun verantwoordelijkheidsgevoel zouden voelen – wat ze overduidelijk niet doen – dan zou deze specifieke nettowinst direct in ontwikkeling van geothermie moeten worden geïnvesteerd. Zolang dat niet gebeurt, zullen de populisten in alle landen de verkiezingen blijven winnen zodat binnen één kwart generatie van kiezers de parlementen volledig worden getransformeerd om de multinationals te dwingen te gehoorzamen aan de wens van de bevolking. Zo hang het een samen met het ander. Oud denken in het bestaande politieke bestel reflecteert zich in oud denken binnen de oliemultinationals. Dit politieke stelsel deugt dus niet meer.

Zwakte in de zonnecelsector

# Shell, Chevron en ExxonMobil reppen in hun persberichten namelijk met geen woord over wind-, zonne- of welke andere vorm van schone energie dan ook. BP bericht alleen dat zijn windenergiecapaciteit is gedaald, terwijl het Franse Total meldt dat de winst van zijn gas- en nieuwe energiedivisie met 16% is gedaald door ‘zwakte’ bij de Amerikaanse zonneceldochter Sunpower. Dat bedrijf komt volgende week met zijn kwartaalcijfers.

# Belangrijkste conclusie, nu alle grote olie- en gasmultinationals hun eerste kwartaalcijfers hebben gepubliceerd, is dat de sector niet alleen maar profiteert van een gestegen olieprijs. De operationele kosten van de bedrijven zijn ook veel scherper omlaag gebracht dan verwacht. Dat leidt ertoe dat de afgelopen maanden de winsten sterk zijn gestegen en een meer optimistische investeringsblik naar de toekomst wordt gekeken.

Ze zullen het simpelweg op hun brood krijgen.

# Een deel van de kostenverlagingen is structureel. Zo werkt Shell met geldbesparende technologieën om op afstand te kunnen boren naar olie en gas en is er meer standaardisatie en samenwerking in de sector. Daarnaast profiteren oliebedrijven van sterk gedaalde prijzen bij toeleveranciers voor bijvoorbeeld de huur van schepen en boorplatforms. Hoewel verwacht mag worden dat daar de komende jaren weer wat inflatie zal ontstaan, is de kostenstructuur van de oliemultinationals structureel flink omlaag gebracht.

Investeren in schaliegas

Total bijvoorbeeld zag mede daardoor zijn winst met 56% groeien in de eerste drie maanden van dit jaar en is druk bezig plannen te maken om groots te gaan investeren in het schaliegasgebied Vaca Muerta in Argentinië en in olie- en gasvelden in Brazilië. Dergelijke investeringen zijn weer aantrekkelijk nu de productiekosten sterk omlaag zijn gebracht.

# Ook Shell, ExxonMobil en BP hebben hun pijlen gericht op Vaca Muerta. In de regio in Patagonië liggen grote hoeveelheden olie en gas in gesteente diep onder de grond opgesloten. Het gaat om zulke grote hoeveelheden dat Vaca Muerta wel wordt vergeleken met het Permian-bekken, het grootse schaliegebied in de Verenigde Staten. De ontwikkeling van dat gebied ontketende een schaliegasrevolutie die volgens olie-experts wereldwijd tot een structureel lagere olieprijs heeft geleid.

Deze materialistische bedrijfsvoering miskent dat de aarde ook een levend mechanisme is, evenals de mens zelf. Vandaar dat het Bijbelse ‘rentmeesterschap’ in deze maatschappij waarin het godsbegrip volledig is verdwenen, geheel vergeten is. Deze menselijke beschaving voert de aarde rechtstreeks de afgrond in.

Schuldenprobleem

# Shell is van plan om dit jaar ongeveer $ 25 mrd te gaan investeren. Het grootste deel daarvan gaat naar bestaande olie- en gasprojecten en het opstarten van nieuwe grote diepzeeprojecten in de Golf van Mexico, voor de kust van Brazilië en van lng-gasfabrieken in onder andere Australië.

Het ergste is nog dat de strijd voor duurzame energietransitie in de Kamer door het oliemannetje Kamp wordt geblokkeerd, dankzij zijn ambtelijke ondersteuning die lobbyisten van onze nationale ‘trots’ Shell zijn.

# Ondanks de ogenschijnlijk doorbrekende lente in de oliesector, zijn er nog wel een aantal zorgen, vooral over de hoge schuldenniveaus. Shell mag dan het afgelopen kwartaal de nettoschuld hebben verlaagd, met ruim €72 mrd is de nettoschuld allesbehalve laag te noemen. Niet voor niets is schuldreductie prioriteit nummer 1 voor het bedrijf. Bij BP is de nettoschuld zelfs verder opgelopen.

Wat een ‘ellende’ toch!

https://fd.nl/ondernemen/1200554/olie-en-gasproductie-allesbehalve-op-zijn-retour

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardwarmte

Advertisements