Tags

,

Vier partijen die elkaar niet mogen verrassen (Gijs Herderscheê & Raoul du Pré, Voorpagina/de Volkskrant, 3 mei)

De formatie gaat verder, en kan geen enkele verrassing gebruiken (online, Gijs Herderscheê,  Raoul du Pre, 3 mei 2017)

Rutte III zoekt fundament van vertrouwen

# Met name voor CDA en VVD hangt immers nog steeds de vraag boven tafel: is GroenLinks wel een betrouwbare  partner? In hoeverre staat Klaver voor zijn fractie en voor de rest van zijn partij?

# Het zijn kleine dingen die in de ogen van de anderen het antwoord bepalen. Pieter Heerma (CDA), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Wouter Koolmees (D66) en Halbe Zijlstra (VVD) hebben een appgroepje. Daarin proberen de secondanten van de partijleiders iets van coalitiediscipline op te tuigen – het cement voor elk succesvol kabinet.

Eén lijn

# Zo trachten ze één lijn te trekken bij brisante stemmingen in de Kamer. Vertrouwen moet niet alleen in de onderhandelingen worden gewonnen maar ook in het dagelijkse doen en laten. Afspraak nummer één: verras elkaar niet, neem nu geen standpunten in over zaken waarover wordt onderhandeld.

# Dat gaat al vaak goed. Zo probeerde de PvdA onlangs vergeefs een wig te drijven in het nieuwe front met een motie die vroeg om meer vaderschapsverlof. CDA, D66 en Groenlinks moesten op hun tong bijten maar stemden tegen. Ze ondergingen de hoon van de rest van de Kamer gelaten. Alles om de VVD niet te ontrieven.

Was hier sprake van een motie die handelde in het kader van de lijst van controversiële onderwerpen? Dat zal wel niet omdat er dan geen debat had plaatsgevonden. Maar het is wel storend dat de PvdA direct een wig probeert te drijven tussen de potentiele coalitiepartners. En dat nadat ze zelf zo vaak last hadden van gebonden handen in de vorige periode. PvdA, schaam je diep. Politieke spelletjes zijn dus onuitroeibaar.

# Soms ook gaat het bijna mis. PvdA, SP en ChristenUnie kregen laatst GroenLinks aan het wankelen met een motie die het kabinet verbiedt om de bonuswetgeving te versoepelen in een poging financiële instellingen uit Londen weg te lokken. GroenLinks kon daar niet tegen stemmen, vonden althans de principiëlen in de fractie.

Hier speelt politiek amateurisme van GL, aangezien principes ook kunnen doorslaan in uitersten. De fractie zal zich nu moeten realiseren dat er mogelijk deelname aan het kabinet speelt en dat het uitgangspunt moet gelden dat alle gevoelige thema’s onderdeel van een lijst vormen waar ook over de uitruil moet worden onderhandeld. Dat kan pas gebeuren als er een regeerakkoord is getekend. Laat die ‘principiële’ dus eens volwassen gedrag steunen. Hierover had overleg met de partijleiding moeten plaatsvinden. Dit zijn dus nu zaken waar de Kamer kritisch op moet worden gevolgd.

# Het zijn zaken die de sfeer in de Stadhouderskamer mede bepalen. De meivakantie is benut om uit te rusten, even afstand te nemen. De mantra van voor de pauze is in alle kampen ongewijzigd: ‘Wij willen dit echt proberen.’ De eerste contouren van afspraken zijn op een rij gezet en gewogen. Hier en daar is zelfs sprake van voorzichtige haast: als deze combinatie de begroting voor 2018 wil opstellen, dan moet een kabinet voor de zomervakantie op het bordes staan.

# Uiteindelijk gaat het om vertrouwen. Nog steeds is niet vergeten dat het GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren eind maart op eigen gezag eiste dat de Groningse gaswinning verder zou worden teruggeschroefd.

Waarom was dit niet tevoren in de fractie besproken @GoenLiesbeth, als dit bericht waar is?

# Ook ongemakkelijk: de kersverse GroenLinks-parlementariër Zihni Özdil die in zijn maidenspeech in de Kamer de VVD ongenadig op de korrel nam.

Dit nieuwe Kamerlid maakte inderdaad een uiterst onzekere indruk en als neutraal toeschouwer tijdens zijn maidenspeech kreeg ik ook een machteloos gevoel. Weer een verkeerde man op de verkeerde plaats.

# Het roept bij de andere fracties de vraag op of GroenLinks wel in het gareel wil lopen. Nu al maakt een enkeling zich zorgen over het partijcongres dat Klaver – als enige van de vier -organiseert zodra er een regeerakkoord is. Dat kan een gevecht tussen fundi’s en realo’s worden. Staat Klaver al stevig genoeg om zoiets in zijn voordeel te beslissen?

Voor de buitenstaander geldt heel simpel en nuchter: Ofwel de fractie heeft zich tijdens de afgelopen periode voldoende voorbereid op eventuele deelname aan het kabinet, of een stevige oppositierol. Men heeft van de PvdA kunnen leren. Ofwel, de fractie heeft zich niet tijdig en voldoende voorbereid en dan zakt GL definitief door het ijs. Dan zijn ze voorgoed weg en heeft de gelikte campagne een slecht voorbeeld gegeven voor de toekomst. Een goede campagne zonder een geoliede fractie is als een vlag op een modderschuit.

http://www.volkskrant.nl/politiek/de-formatie-gaat-verder-en-kan-geen-enkele-verrassing-gebruiken~a4492089/