Tags

, ,

Thierry Baudet over belang van de NL soevereiniteit: het Westen lijdt aan auto-immuunziekte – 11 april 2017

https://www.youtube.com/watch?v=TadMQsZOxD4

15 januari 2017

Door: Thierry Baudet

# Je hoeft de metafysische stellingnames van het Christendom niet te onderschrijven om de wederopstandingsgedachte als toonaangevend motief van onze beschaving te kunnen waarderen. Het idee dat iets dat ‘dood’ was, iets dat achter ons ligt, iets dat voorgoed voorbij was, opnieuw tot bloei kan komen, heeft heel veel voor ons betekend. Zo inspireerde het ons bijvoorbeeld aan het eind van de Middeleeuwen om de klassieke oudheid weer in onze cultuur te incorporeren – in de periode die we aanduiden als de renaissance.

Deze inleidende passage in Baudets tekst roept ongetwijfeld niet alleen bij mij alleen verwarring op. Namelijk de vermenging tussen de christelijke wederopstanding van Jezus uit zijn dood en de herontdekking van de klassieke of antieke Griekse literatuur aan het einde van onze Middeleeuwen en de synchroniciteit van deze herontdekking en de uitvinding van de boekdrukkunst, omstreeks in dezelfde periode. Maar dat terzijde.

# Waar Mao Zedong het verleden van China heeft willen uitwissen; waar de Communistische revolutie alles wat er daarvoor bestond vernietigde; waar de Islamitische staat vandaag de dag musea met de grond gelijkmaakt – daar kozen wij in het Westen ervoor om alles te onderzoeken en het goede te behouden; om juist voorbij ons eigen begripsveld te kijken naar wat ons kon verrijken.

Ook hier wordt een verwarring gewekt, aangezien er verschillend kan worden gedacht over de oorzaken van het proces van ‘uitwissen’ van de geschiedenis, zoals door Baudet beschreven. Het ging de Communistische Partij van Mao niet perse om het verwijderen van de geschiedenis, maar als goed communist om het verwijderen van religie en godsdienst uit China en dat is ook het oogmerk geweest van IS die Boeddhabeelden heeft vernietigd, maar nu ging het de islamisten om ongetwijfeld heidense godsdiensten. Wij zouden als bewoners van ons van oorsprong religieuze samenleving nooit godsdiensten willen veroordelen, maar de kruistochten hebben bewezen dat er in onze geschiedenis ook zwarte bladzijden van oorlogen en slachtingen hebben bestaan, dezelfde die nu onder IS hebben plaatsgevonden. De mensheid is geen haar beter geworden dan in vroeger tijden. Terroristen hebben in alle tijden bestaan en de Chinese communisten waren even grote religiehaters als nu grote delen van ons land. Ook daarin vallen sommige parallellen opvallend negatief uit.

# Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.

Hier plaats ik weer kanttekeningen, namelijk als het gaat om veronderstelde idealen. Niet de leidraad was het verre Jerusalem, maar om het zogenoemde heilige land te bevrijden van ongelovigen, islamieten, voor wie Jerusalem ook een heilige stad is. puur oorlogsgeweld werd dus ingezet om de christelijke machtspolitiek te etaleren. En wat betreft de VOC zou vandaag de dag niemand meer die ‘vrome’ ontdekkingstochten willen associëren met plunderingen en leegroven van ‘ons Indië’ via specerijen en ander handelswaar. Dat Columbus zijn nieuwsgierigheid kon uitleven in ontdekkingsreizen, was als goed katholiek alleen mogelijk als hij niet had geweten welke barbaarse tijden er voor de inheemse bevolking in Zuid-Amerika zouden uitbreken. Wat is die Baudet naïef zeg!!

# Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.

Het is maar goed dat deze toespraak bij het grote publiek nog niet in alle openheid is doorgedrongen, want de initiatiefnemers van het Pietendebat zouden razend zijn geworden om deze naïeve teksten. Hopelijk voor Baudet is deze politieke boodschap zo bewust geformuleerd en is het niet tekenend door de genoten academische opleiding. Want dan constateer ik dat de tijden veranderd zijn.

# Maar onze openheid staat onder druk. Onze vrije, tolerante, vrijzinnige, nieuwsgierige, humoristische, vrolijke en democratische samenleving verkeert in levensgevaar – is zelfs dodelijk gewond.

# We moeten haar echter niet achterlaten; we moeten niet denken dat wat voorbij is, voor altijd voorbij is: we moeten haar juist in de beste traditie van het Westen, opnieuw tot leven wekken. We moeten een Europese renaissance teweeg brengen.

Niet op grond van de voorgaande passages die ondeugdelijk zijn, maar op grond van welk alternatief dan? Wat is eigenlijk de beste traditie van het Westen? Is die ‘beste’ traditie niet uitgelopen in het hyperkapitalisme dat nu de globalisering tot een bizar avontuur heeft gemaakt en waarvan iedereen afstand neemt, sinds Donald Trump daarvan erg duidelijk afstand heeft genomen?

# Deze grote taak wil Forum voor Democratie samen met anderen op zich nemen. Ik ben vereerd en blij dat we vandaag met zovelen bij elkaar zijn om daar samen een begin mee te maken.

Toe maar! Er zijn alleen maar verkeerde of in ieder geval kwestieuze aannames aan het papier toevertrouwd.

# Misschien stonden we nooit voor een grotere, meer existentiële uitdaging dan nu. Misschien waren de tijden nooit moeilijker dan nu. We zijn in het verleden natuurlijk weleens aangevallen, zelfs veroverd. Het water heeft ons in dit mooie land ook letterlijk weleens aan de lippen gestaan. We hebben glorierijke momenten gekend, maar we hebben ook diepe crises met elkaar meegemaakt in de vele eeuwen van onze gedeelde geschiedenis. En we hebben ons er steeds doorheen geslagen.

# Nu worden we aangevallen door een vijand die we nog niet eerder tegenover ons hebben gehad. Een atypische vijand. Een vijand die ons eigen uniform draagt.

# We worden aangevallen door degenen die ons zouden moeten beschermen.

Zij die zouden moeten waken over onze integriteit, onze cultuur en onze tradities: zij die een verantwoordelijkheid dragen voor het voortbestaan van de gemeenschap; juist zij, juist deze mensen hebben zich – van binnenuit – tegen ons gekeerd.

Waarom worden er geen man en paard genoemd?

# Het Westen lijdt aan een auto-immuunziekte. Een deel van ons organisme – een belangrijk deel: ons afweersysteem, datgene wat ons zou moeten beschermen – heeft zich tegen ons gekeerd. Op elk vlak worden we verzwakt, ondermijnd, overgeleverd.

Als dit laatste waar zou zijn – wat ik ten zeerste betwijfel – dan laten we dat met z’n allen gebeuren. Maar dat realiseert Baudet zich niet.

# Kwaadwillende, agressieve elementen worden ons maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen binnengeloodst, en de werkelijke toedracht en gevolgen worden verdoezeld. Politierapporten over geweld in AZC’s worden niet in de openbaarheid gebracht. Het openbaar ministerie knijpt een oogje toe wanneer het shariarechtbanken tegenkomt.

Welke werkelijke toedrachten en gevolgen worden verdoezeld? Deze passages zijn niets anders dan onbewijsbare speculaties.

# Op universiteiten wordt het vrije woord ingeperkt, het open debat mag niet meer plaatsvinden. Kritiek op Islam, maar ook onderzoek naar de kosten van de massa-immigratie en überhaupt het debat over de botsing van culturen wordt gefrustreerd.

Graag bewijs hiervan in het vervolg dat ongetwijfeld zal komen. Zo niet, dan worden de sympathisanten van FvD misleid en gemanipuleerd.

# Al decennia domineert in de internationale betrekkingen een al even zelfdestructieve politiek, waarin Westers gezinde leiders, of in elk geval mensen waarmee we afspraken konden maken – van de Sjah in Perzië tot Assad in Syrië – worden ondermijnd of zelfs ten val gebracht, ten gunste van wat de NPO ‘gematigde rebellen’ noemt: islamisten die vrouwen en homo’s onderdrukken en alle Westerse waarden verachten. Ook sturen onze elites aan op oorlog met Rusland, zonder enige reden, zonder enig belang – terwijl we zoete broodjes bakken met Turkije.

Dit laatste is het eerste harde feit dat ik in deze tekst tegenkom.

# De controle over ons bestaan wordt ons ondertussen op sluipende wijze steeds verder ontnomen door doortrapte soevereiniteitsoverdrachten naar onpersoonlijke politieke megaprojecten waarin burgers elke democratische controle zijn verloren. Zo werden het afgelopen jaar zelfs de pensioenen in een achternamiddag onder EU-toezicht gesteld. Tegelijkertijd werd elke maand 80 miljard euro geld bijgedrukt door Draghi. Multinationals profiteren van continentale regelgeving maar het MKB zucht onder verstikkende bureaucratie.

Populisme en onzin ten top, behalve de laatste zin, want dat zijn reële klachten!

# De reden dat al deze zaken kunnen voortduren is dat wij als bevolking vrijwel niets te zeggen hebben. We leven in een schijndemocratie, waarin verschillende politieke spelers tezamen een kartel vormen, en een publieke omroep hebben gecoöpteerd die dagelijks hun schijndebatten uitzendt. Minder dan 10.000 mensen draaien rond in een baantjescarrousel, waarin ze van topfunctie bij de zorgverzekeraars, naar burgemeesterspost, naar bestuursfunctie in de onderwijsraden en bouwend Nederland gaan. De enige kwaliteit van deze kartelleden is hun loyaliteit aan de partijtop, en hun enige activiteit is vergaderen. Vandaar dat overal regels voor zijn en de kosten van de bureaucratie de spuigaten uitlopen. Nog fundamenteler: de dynamiek is uit de samenleving verdwenen. Het partijkartel ligt als een dikke deken over de samenleving en houdt de gelederen gesloten. Als bevolking kunnen we geen kant op. Waar moet je op stemmen als je verandering wil?

Deze passage kan ik eenvoudig afdoen met de opmerking dat Baudet zich vergist: het gaat namelijk niet om ‘karteldemocratie’, hoewel dit begrip hier niet genoemd staat – maar wel een ‘schijndemocratie, waarin verschillende politieke spelers tezamen een kartel vormen’. Maar dat komt neer op een karteldemocratie, die ik hem wel eens bij andere gelegenheden heb horen uitspreken. Aan het einde van dit betoog wordt wel ‘partijkartel’ genoemd. Maar nogmaals, Baudet vergist zich aangezien het gaat om een politieke cultuur, die zich ogenschijnlijk als kartel heeft opgesteld, maar heeft iemand ooit van gezamenlijke geheime afspraken gehoord die het politieke bestel in gezamenlijkheid heeft gemaakt om de kiezers tot politieke slaven te maken? Kortom, alleen aan zijn politieke onervarenheid kan worden geweten dat hij dit een politieke kartel noemt als oorzaak van de groeiende kloof tussen de burger en de bestuurder, en dat heeft zoals gezegd alles met de bestaande politieke cultuur te maken. En waar machtsspelletjes worden uitgevoerd door partijen die elkaars harde concurrenten zijn. En dat verschijnsel doet zich overal elders in de maatschappij voor en dus is de pretentie van Forum voor Democratie hiermee korte metten te maken, te absurd voor woorden.

# Jarenlang was er geen serieuze optie. Even leek er een lichtpuntje te verschijnen in de donkere nacht van onze ten grave gedragen democratie toen we een campagne voerden voor een referendum. Maar dames en heren, gister zat ik in de rechtszaal voor de meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag. Op 6 april gingen 4.2 miljoen Nederlanders naar de stembus. Ruim 61 procent stemde TEGEN.

Zij gingen naar de stembus  – zoals ik ook maar dan als ja-stemmer – omdat ik op mijn blog al genoegzaam had aangegeven dat deze initiatiefnemers alleen maar fake- en nepnieuws en dus ondeugdelijke informatie gebruikten (zie categorie: Oekraïne, referendum).

# En ik zat in de rechtszaal om een uitspraak van de rechter te krijgen over het getreuzel en gepruttel van onze minister-president. Zo ver is het gekomen in ons land: we moeten een rechtszaak voeren om te zorgen dat onze regering zich aan de wet houdt. Alles om de burger buiten spel te houden.

Onjuist Baudet, want er zijn debatten geweest in de Kamer en daar heeft de oppositie zich laten aftroeven. Maar het parlement heeft ook een verkeerd besluit genomen door een raadgevend referendum direct als correctief en beslissend te verklaren en dat tekent het onbenul van de toenmalige fracties en ook van deze Kamer die de fractie als Forum voor Democratie heeft moeten toelaten, want formeel verkozen maar door loze beloften.

# De nasleep van dat tweede genegeerde referendum, na het eerste genegeerde referendum van 1 juni 2005, heeft ons vanuit Forum voor Democratie doen besluiten dat het noodzakelijk is om een politieke partij te vormen en Den Haag van binnenuit open te breken.

Er bestaat maar één (ongeschreven) wet voor politieke nieuwkomers in de Kamer, namelijk dat er een ‘assimilatie’ moet plaatsvinden met de bestaande politieke cultuur en anders is het lot van die nieuwkomers snel beslecht (met uitzondering van de uitzonderingen op de regel: D66 dat zich aanpaste en PVV dat een structurele achterban van de ‘grote onvrede’ kent). Dat lot zal FvD ook ten deel vallen.

# Als wij met miljoenen naar de stembus gaan om onze stem te laten horen, en zelfs dan wordt er helemaal niets mee gedaan: dan moeten we onze stem zelf gaan terugpakken.

Er werd wel iets mee gedaan, maar dat stemde niet overeen met de wensen van dit bevolkingsdeel dat alleen uit rancune en haat tegen de gevestigde orde stemde. Verstandige burgers verspillen daaraan geen tijd en energie en wachten tot de tijd is aangebroken dat dit politieke bestel vanzelf is verdwenen en nieuwe initiatieven meer kans van slagen maken.

# Dames en heren, het is nooit urgenter geweest dan nu; het is nooit noodzakelijker geweest dan nu, dat mensen van goede wil de handen ineen slaan om de banden met onze tradities te herstellen, om onze kracht te hervinden en nieuwe kruisbestuivingen tot stand te laten komen: om al het goede dat we in de wereld kunnen vinden te verbinden met onze oude wortels en zo het land weer te laten bloeien.

‘De banden met onze tradities te herstellen’ behoort ook tot het chapiter van onze zogenaamde karteldemocratie!

# Wij gaan bouwen. We gaan een partij bouwen met een opleidingsinstituut, lokale afdelingen, een sociaal netwerk. We gaan een nieuwe elite opleiden; we gaan de huidige leiders vervangen en verslaan. Jullie hebben vandaag ons team gezien – fantastische mensen met verschillende disciplines, maar allemaal een grote drive om de noodzakelijke veranderingen te realiseren.

# Wij hebben de mensen om de Europese Unie te verslaan; wij hebben concrete oplossingen om de massa-immigratie te stoppen; wij hebben de mensen die de controle over onze grenzen kunnen herstellen en de euromunt te ontvlechten: zodat we weer baas worden over ons eigen land.

Als het zo eenvoudig was, was iemand anders al op de gedachte gekomen, maar zo eenvoudig is het niet, want onze samenleving is te intens vervlochten om zulke naïeve opvattingen mogelijk te maken. Naïef betekent hier dus niets anders dan gewone dommigheid, politiek simplisme.

# We zullen niet rusten totdat onze democratie is hersteld en het partijkartel is gebroken. We gaan bindende referenda en volksinitiatieven introduceren, open solicitaties voor publieke functies, gekozen burgemeesters en sanering van de partijdige en vooringenomen NPO.

De auteur moet toch bekend zijn dat van de oorspronkelijke indieners GL en PvdA zelfs het raadgevend referendum in hun programma hebben geschrapt, laat staan een pleidooi zullen houden voor een bindend referendum? Welk een naïviteit! Vechten voor iets dat in de verste verte geen Kamermeerderheid zal verkrijgen.

# We gaan opnieuw voorbij onze horizon reiken: we gaan een renaissance teweeg brengen, waarin ons zelfvertrouwen is hersteld, waarin we weer veilig kunnen leven in een vertrouwde omgeving: waarin de democratische rechtsstaat is hersteld en de economische en culturele dynamiek kan terugkeren.

# Dat doen we graag samen met alle andere partijen en bewegingen die ons willen versterken. Forum voor Democratie is het vlaggenschip van de renaissancevloot, en andere schepen kunnen zich bij ons voegen. We willen met iedereen samenwerken. We gaan niet onderling ruziemaken. Maar we gaan ook geen lijstverbindingen aan: we vertrouwen op eigen kracht – eigenlijk zoals Nederland ook weer op eigen kracht zou moeten vertrouwen.

Blablabla.

# Dames en Heren, we gaan deze partij van de grond krijgen, we gaan op deze rots onze zuil bouwen, we gaan ons land terugveroveren en onze democratie herstellen – WE PAKKEN ONZE STEM TERUG op 15 maart!

https://forumvoordemocratie.nl/actueel/toespraak-thierry-baudet-alv-fvd-2017 via een tweet langs zien komen.

 

Advertisements