Tags

,

De PvdA kan beter 65Plus heten (Max van Weezel, Over politiek/Vrij Nederland, mei 2017)

# Op 15 maart waren het de categorale belangen die de toon aangaven. Studenten en kosmopolitische intellectuelen stemden op D66, GroenLinks of de Partij voor de Dieren. Lager opgeleiden die zich bedreigd voelden door de globalisering op PVV of SP. De Turken op DENK. Alle senioren bleven de sociaaldemocraten nog enigszins trouw. Zoals het er nu voorstaat, kan de PvdA beter veranderen in 65Plus.

Velen zullen zich in deze omschrijving en/of beschrijving van het politieke landschap kunnen herkennen, maar voor mij geldt deze typering niet als de nieuwe werkelijkheid. Naar mijn gevoel zijn categorale indelingen iets wat te maken heeft met modetrends en niet op voorhand een nieuwe typologie zal betekenen. Geen enkele omvattende politieke visie, al komen D66 en GroenLinks als de relatieve nieuwkomers naast de klassieke volkspartijen VVD en CDA in de buurt.

En ware ik politiek ideologisch adviseur geweest, dan kan ik de PvdA van harte een herbronning en actualisering van het beginselmanifest toegewenst, met als argument dat de belangrijkste concurrenten die het oorspronkelijke ledenbestand hebben overgenomen, PVV, SP en Denk nog bepaald geen gegarandeerde blijvers zijn in ons bestel. PVV is het tegenovergestelde van een volkspartij en is eenvoudigweg anti-ideologisch, en dus afhankelijk van de bevliegingen van haar leider Wilders. De SP is een rommelpartij geworden die niet voor niets onaantrekkelijk is voor jongeren en alleen daarom geen toekomstperspectief heeft. Ze zijn blijven steken in de tijd en daarmee kansloos voor de toekomst. En maatschappelijk opklimmende Turken zullen niet bij Denk blijven want daarvoor is het leiderschap van Kuzu te chaotisch.

En dus resteert een glansrijke toekomst voor de volkspartij PvdA – en geen 65Plus – omdat deze wereld erg veel behoefte heeft aan een visie en houvast via een goede en adequate maatschappijanalyse, wat de partij nu ontbeert. En omdat de VVD en CDA in dat opzicht puur klassieke partijen blijven met achterhaalde ideologieën, en de denkkracht daar armoedig blijft, is er alle hoop voor de PvdA op een gezonde toekomst, mits letterlijk alles op de schop wordt genomen. Schrijf een prijsvraag uit aan het publiek en dus ook open voor niet-PvdA-leden, en deze prijsvraag wordt gewonnen en beloond met de opdracht een actueel beginselprogramma te schrijven, dat 5 tot 10 jaar meegaat. Langer zijn ze namelijk niet houdbaar. Op deze manier kan het politieke debat structureel nieuw leven worden ingeblazen, want al decennia dood. Op deze wijze kan het publiek debat én politieke agenda beheerst worden. Er is dus toekomst voor de sociaaldemocratie.

https://blendle.com/getpremium/item/bnl-vn-20170420-bf4d759531e?campaign=social-share&source=blendle&content=blendletrending-ios&sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6ImphYXBqYW5zZW4iLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLXZuLTIwMTcwNDIwLWJmNGQ3NTk1MzFlIn0%3D&sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6Im1heHZhbndlZXplbCIsIml0ZW1faWQiOiJibmwtdm4tMjAxNzA0MjAtYmY0ZDc1OTUzMWUifQ%3D%3D