Tags

,

De heer Baudet (Forum voor Democratie):

Toch even een belangrijk punt van orde: Europa staat niet ter discussie. De discussie gaat over een organisatie die heet EU. Dat is iets fundamenteel anders dan Europa. Ook EU-sceptische partijen, zoals Forum voor Democratie, of nihilistische partijen, zoals Forum voor Democratie, die de EU willen vernietigen, zijn pro-Europa. Wij vinden dat in naam van Europa. Dus de heer Van Ojik heeft fundamenteel een verkeerd woord te pakken.

Interessante stelling dat de EU ‘fundamenteel anders’ is dan Europa. Inderdaad een feitelijk verschil, want de eerste is een politiek product en ‘organisatie in opbouw’ en de tweede is een continent, vol conflicterende culturen die historisch zijn ontstaan maar nu in dit tijdperk hun sporen en naweeën tonen, maar wel kan groeien naar een nieuwe, moderne structuur, die passend is in de 21e eeuw. Maar dat ziet Forum voor Democratie niet zitten, zoals uit dit citaat blijkt en zoals ook uit standpunten van de partij duidelijk is. We zullen dus gaan zien waar de ontwikkeling van de EU op gaat uitlopen, want deze website streeft naar een herstel van alle weeffouten die in de ontstaansgeschiedenis zijn neergelegd in de achtereenvolgende verdragen. Idealisme versus nihilisme dus, als ik dit onderscheid goed heb getypeerd.

Maar ook interessant – voor mij in ieder geval – is de karakterisering dat FvD een ‘nihilistische’ partij is, want bij mijn weten is dat een ‘nieuw’ verschijnsel en dus anders dan een pragmatische partij zoals D66 ooit begonnen is, maar nu sociaalliberaal. Nihilisme is een filosofische stroming, dat nog niet was geïntroduceerd op het politieke toneel en dus ben ik benieuwd wat deze nieuwe politieke ‘ideologie’ (in de betekenis van ideeënstromen) zal gaan betekenen in de politieke praktijk van de dag.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Ja. Ik geef de heer Baudet op dit punt groot gelijk, mevrouw de voorzitter, het was niet heel zorgvuldig van mij. Ik bedoel uiteraard pro-Europese Uniepartijen. Ik heb het hier over het project “de Europese Unie” en niet over Europa. Hij heeft gelijk; ik kan het niet korter zeggen.

[bron: Informele Europese top van 29 april en referendum Turkije, https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail?vj=2016-2017&nr=70&version=2 ]