Tags

Aan de orde is het debat over de informele Europese top van 29 april en het referendum in Turkije.

De voorzitter:

Ik heet de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom. De spreektijd bedraagt — daarover is lang onderhandeld — zes minuten per fractie.

Dat de spreektijd ‘na lang onderhandelen’ 6 minuten is geworden, heeft de kwaliteit van het debat geen goed gedaan, zoals uit mijn waarschijnlijk gespreide commentaar over deze donderdag zal blijken. En daarbij kwam ook nog eens een flink gestoorde uitzending van Politiek24 door waarschijnlijk atmosferische somstandigheden, zodat ik nauwelijks contact kon krijgen en steeds aan het resetten was op de laptop. Zo was mij helemaal niet duidelijk hoe laat het debat is geëindigd en pas door middel van dit plenaire verslag is duidelijk hoe laat het uiteindelijk is geworden. Er was dus bij mij als toeschouwer of liever toehoorder bepaald geen  genoegen om een gecombineerde ‘technisch sterk gestoord’ debat aan te horen maar daarnaast de ‘onmogelijke’ combinatie tussen de Europese top en het Turkse referendum. Onmogelijk?

Omdat er op de top natuurlijk gesproken wordt over het Turkse referendum, maar vooral omdat evident zal worden dat de overleg tijdens  de top over de gebeurtenissen in Turkije van een geheel andere orde zullen zijn dan het debat van gisteravond, overheerst door @tunahankuzu, die in de Kamer door niemand overtroffen kan worden in zijn irritante toonzetting. Er ontstaat steeds sterker een klucht tijdens de Kamerdebatten met zijn deelname: pleitend voor het slaan van bruggen tussen de Nederlandse bevolking en het Turkse migrantendeel dag zich buitengesloten voelt, maar een toonzetting verkiest die de haat tegen die migranten of Nederturken alleen aanwakkert. Dat zal uit dit verslag duidelijk te merken zijn.

Advertisements