Tags

,

Pechtold en Klaver kunnen profiteren van een alarmerend onderwijsrapport en extra geld losweken bij de formatie (Ria Cats, Nieuwsweek/fd, 15 april)

VVD en CDA, die veel minder geld voor onderwijs wilden uittrekken, kunnen moeilijk om rapport heen

# Ook de prestaties van middelbare scholen wisselen nogal: hun slagingspercentages variëren tussen 75 en 100. Het maakt volgens de inspectie ‘fors’ uit op welke school een kind terechtkomt. In geen enkel ander rijk industrieland ter wereld zijn de verschillen tussen scholen zo groot. Daarbij komt nog dat de prestaties van het Nederlandse onderwijs – hoewel het gemiddelde nog altijd ‘hoog’ ligttoch echt stagneren of zelfs dalen, zeker op het gebied van rekenen, wiskunde en natuurwetenschappen. Andere landen zijn wel vooruitgegaan.

Dat ‘In geen enkel ander rijk industrieland ter wereld zijn de verschillen tussen scholen zo groot’, is een alarmerend bericht en verdient een grondig debat in de Kamer waarin de onderste steen boven komt, hoewel dat natuurlijk een illusie is want geen enkel Kamerdebat biedt daartoe aanleiding, zeker de nieuwe Kamer met voor de helft bezet door nieuwelingen. Een echt kritisch debat is daarmee onmogelijk geworden. Indirect is dus ook een zwaar vernieuwde Kamer een thema van debat geworden. Dergelijke ingrijpende wijzigingen ofwel vernieuwingen in het bestel zijn verwoestend voor de democratie.

# Een groot probleem volgens Pechtold en Klaver is de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs. Zij baseren zich op het jaarverslag van de onderwijsinspectie van vorig jaar, die ook toen al de noodklok luidde. Volgens de inspectie, maar ook volgens de Oeso en andere experts komt het Nederlandse onderwijs als ’emancipatiemotor’ in het gedrang, mede omdat docenten onbewust hun vooroordelen laten meespelen. Kinderen uit sociaal zwakkere milieus hebben het daardoor nog lastiger om boven de verwachtingen uit te stijgen. Het systeem wordt bovendien steeds minder flexibel.

Een reden te meer om het onderwijs, van basisschool tot aan het hoger onderwijs aan een fiks onderzoek te onderwerpen. ‘Nederland Kennisland’ is een toevalstreffer geworden, terwijl de onderwijsinfrastuctuur verbeterd had moeten worden, maar daar is niets van terechtgekomen.

https://fd.nl/economie-politiek/1197714/pechtold-en-klaver-kunnen-profiteren-van-een-alarmerend-onderwijsrapport-en-extra-geld-losweken-bij-de-formatie

Advertisements