Tags

,

[bron: Samuel P. Huntington, Botsende beschavingen. Cultuur en conflict in de 21ste eeuw. ANTHOS icarus 1997, p.16]

‘In de roman Dead Lagoon van Michael Dibdin wordt de lugubere Weltanschauung van dit nieuwe tijdperk prachtig samengevat door het personage van de Venetiaanse nationalistische demagoog: ‘We kunnen geen echte vrienden hebben zonder echte vijanden. Als we niet haten wat we niet zijn, dan kunnen we niet houden van wat we wel zijn. Dat zijn oude waarheden die we na meer dan een eeuw van sentimentele zedenprekerij op pijnlijke wijze herontdekken. Wie dit ontkent, ontkent zijn familie, zijn erfdeel, zijn cultuur, zijn geboorterecht, zijn eigen innerlijke zelf!’

Dit is een sprekend bewijs van ‘oud denken’ in tegenstellingen die in de nieuwe tijd voorbij zullen moeten gaan omdat de wereld anders niet fundamenteel verandert. Oud denken tegenover nieuw denken, dat uitgaat van eenheidsbewustzijn, de mensheid als eenheid. Alleen op die wijze kunnen we oorlogen en disharmonie uit de wereld bannen. Het feit dat het citaat verraadt dat de nieuwe wereld en het nieuwe tijdperk in die oude termen gegoten blijft, houdt dus alles bij het oude en is er helemaal niets nieuws onder de zon. Het nieuwe tijdperk bestaat niet voor mensen die dat oude denken wensen te handhaven, maar alleen voor diegenen die bewust de keuze maken over te stappen op harmoniedenken. Het conflict tussen twee denkwerelden blijft zo lang gehandhaafd tot de laatste dualist verdwenen is. Dan pas is het nieuwe tijdperk aangebroken.

Advertisements