Tags

, ,

D66: Timmersmans is te slap tegen Orbán (Rik Winkel, Economie & Politiek/fd, 13 april)

Timmermans valt Orban aan op Europese waarden (fd online, 13 april)

# De Europese Commissie vraagt zich af of de Hongaarse premier Viktor Orban de Europese waarden nog deelt. Maar ze laat het voorlopig bij een oproep aan andere EU-instellingen om hierover een politieke dialoog te voeren met Boedapest.

De vraag kan hierbij gesteld worden of de Europese Commissie hierover (‘oproep aan andere EU-instellingen’) overleg heeft gevoerd met de Europese Raad van regeringsleiders, of dan wel waarom deze oproep gedaan is. Het gaat, zoals hieronder wordt duidelijk gemaakt, om een controversiële wet, maar waarom niet zelf een politieke dialoog met Boedapest beginnen? En zeker als de uitkomsten van dat onderzoek eind van deze maand duidelijk zijn. Of is het zo moeilijk om de anti-Europese agenda van Orbán bewijsbaar aan te vechten?

# Intussen toetst ze of de controversiële wet voor het Hoger Onderwijs voldoet aan de EU-regels over vrij dienstenverkeer, vrijheid van vestiging en toelating van onderzoekers. Eind deze maand moet blijken of dat tot juridische stappen leidt, zo heeft Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Commissie, woensdag aangekondigd.

# De nieuwe wet heeft internationaal, maar ook in Hongarije zelf, veel verontwaardiging gewekt, omdat het de bedoeling lijkt om de Central European University (CEU) de nek om te draaien. Sluiting van deze door George Soros opgerichte instelling zou passen in de bredere nationalistische en anti-Europese agenda van Orban. Afgelopen weekeinde gingen 80.000 mensen in Boedapest de straat op om te protesteren tegen de maatregel.

Rechtsstaat

# De technocratische benadering van Timmermans ontlokte woensdag felle kritiek aan Europarlementariër Sophie in ‘t Veld. Die vindt dat de Europese Commissie als hoedster van de verdragen veel principiëler en feller stelling moet nemen tegen lidstaten die de fundamentele rechten, gegarandeerd door artikel 2 van het EU-verdrag, schenden.

Sophie in ’t Veld heeft volstrekt gelijk dat de Commissie al te lang gedraald heeft met het aan de kaak stellen van dwaalwegen van nieuwe regeringen als in Hongarije en Polen. Dat maakt op het publiek een zeer slechte indruk en zo kan de Commissie het pleit om een moderner en effectieve in geen geval waar maken.

# In ‘t Veld: ‘Waar is hij bang voor? Zelfs het bastion van de EVP – Orbans Fidesz zit bij de Europese christendemocraten – vertoont nu scheuren. Als het over brexit gaat, volgt de Commissie een strakke lijn wegens het domino-effect, maar als in Polen en Hongarije de democratie en rechtsstaat in het geding zijn, doet Timmermans niets.’ Volgens de D66-politica zouden beide landen op dit moment niet tot de EU worden toegelaten.

In ’t Veld heeft volstrekt gelijk en haar verdienste is dat ze dit probleem als enige Europarlementariër aan de kaak stelt. Alle andere Nederlandse Europarlementariërs zwijgen als het graf.

# Timmermans bestreed woensdag dat er op dit moment sprake is van een ‘systemische bedreiging‘ van de rechtsstaat. In tegenstelling tot Polen blijven de Hongaren ook in gesprek met de Commissie. De Nederlandse eurocommissaris zei zich wel grote zorgen te maken over de anti-Europese trend in het land. ‘Orban ondertekent in Rome de verklaring van 27 EU-leiders en zegt daarmee dat hij de Europese waarden deelt. Maar in Hongarije start hij een ‘Stop Brussel’ initiatief. Dus wat is zijn visie op Europa? Wat betekent het concreet dat je onze waarden deelt?’

Of is Timmermans teveel de diplomaat gebleven die alles eerst grondig wil uitpraten en daarmee de het publiek en hectische ontwikkelingen parten speelt? ‘Geen systematische bedreigingen’ hadden dus veel beter toegelicht moeten worden en geconfronteerd moeten worden door kritische vragen van de journalisten, hetgeen noodzakelijk was vanwege alle dubbelzinnigheden die in dit citaat genoemd worden. Met ‘netjes’ werken en ‘alles op z’n tijd’ houdt Timmermans populisten niet tegen. Kortom, terecht dat In ‘t Veld deze tegenstrijdigheden aanpakt.

# Maar volgens hem is de ‘politieke dialoog’ die hierover met Hongarije moet worden gevoerd, geen zaak voor de Commissie alleen. Ook het Europees Parlement en de lidstaten moeten meedoen. De Commissie zal wel eigen antwoorden formuleren op de vragenlijst die Orban in het kader van ‘Stop Brussel’ naar zijn burgers heeft gestuurd, aldus Timmermans.

Inderdaad ‘geen zaak voor de Commissie alleen’, maar het voorwerk is wel de opdracht aan dit gremium en dan kunnen vervolgens andere instellingen tot besluiten komen. Zo werkt het nu eenmaal in de Unie. En Timmermans vergeet ook dat deze ‘dwarsigheden’ van lidstaten hem en de Commissie – teveel energie kosten die beter elders ingezet kan worden, zoals de asielzoekers.

https://fd.nl/economie-politiek/1197175/timmermans-valt-orban-aan-op-europese-waarden

Advertisements