Tags

 

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

De Grondwet waarborgt de democratie de rechtsstaat en de grondrechten.” Zo luidt de algemene bepaling. De CDA-fractie is er echter van overtuigd dat de Grondwet dat allang doet. Een algemene bepaling die dat ten overvloede bevestigt, is daarom naar onze overtuiging geen zinvolle toevoeging aan de Grondwet. Het CDA hecht aan een sobere Grondwet, waarin alleen concrete, bindende rechtsregels zijn opgenomen.

Het complexe en ingewikkelde debat van gisteren over de opname van een algemene bepaling aan de grondwet kan worden verklaard door het onjuiste uitgangspunt of de stelling van het CDA dat de basisstelling dat de Grondwet ‘de democratie de rechtsstaat en de grondrechten waarborgt’, voldoende is in en voor deze hectische en snel veranderende tijden. Met name het feit – gegeven – dat waarborging van ‘de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten’ wordt door iedere partij in en buiten het parlement anders verstaan – verschillende democratiebegrippen ook vanwege migranten die een ander democratiebegrip hanteren dan de oorspronkelijke burgers die hier in het ‘Westen’ zijn geboren – en alleen dat al werkt verwarrend en roept verschillende interpretaties op.

Duidelijk is dat het CDA zijn traditionele opvattingen over democratie,  rechtsstaat en grondrechten huldigt, maar het nu in de Kamer aanwezige Forum voor Democratie verbindt daar hele andere conclusies aan. Ook @ThierryBaudet kan van mij een uitvoerige reactie verwachten op zijn inbreng in dit debat (maar ook zijn opiniebijdrage in de Volkskrant van vanochtend).  

Het CDA – en iedere Kamerfractie trouwens – zal rekening moeten houden met het erkende feit/inzicht dat de grondwet voor meerdere interpretaties – denk alleen aan de tegenstrijdige grondrechten: vrijheid van godsdienst tegenover vrijheid van meningsuiting! – vatbaar is en dat is ook logisch vanwege zowel de ontstaansgeschiedenis als vooral onze politieke en maatschappelijke pluriformiteit die doorlopend tot compromissen dwong in de wijzigingen van de grondwetstekst die in de loop der twee eeuwen (exact 2 rekenend vanaf 1814[1] tot heden) zijn aangebracht. Het is compromissentaal en dat maakt dat dit debat ook niet snel beëindigd zal kunnen worden om het eufemistisch uit te drukken; in de praktijk zal het een schier eindeloze weg gaan worden. Ik verheug me erop, maar ik realiseer me ook dat het publiek niet zit te wachten op een ‘eeuwig debat’ en dus eeuwige strijd, zonder klare taal en helderheid. Die zal nooit ontstaan, zoals de ontstaansgeschiedenis heeft bewezen.

[1] https://www.parlement.com/id/vh8lnhrsr2yz/de_grondwet_van_1814