Tags

, ,

IMF: werknemer verliest het wereldwijd van het kapitaal (Maarten Schinkel, Katern Economie/nrc, 12 april)

ONGELUJKHEID | Wereldwijd daalt het aandeel van werknemers in het nationaal inkomen. Er is een verband met de stijging van inkomensongelijkheid.

# Volgens het IMF impliceert de dalende arbeidsinkomensquote dat de loonstijging van werknemers hun productiviteitsstijging niet bijhoudt. Mocht die productiviteitsstijging heel snel gaan, en gepaard gaan met iets minder snel stijgende inkomens, dan hoeft dat geen probleem te zijn. Het zou dan gaan om een bijverschijnsel bij een op zichzelf gunstige ontwikkeling. Het IMF ziet echter dat in sommige gevestigde economieën de productiviteit ondermaats groeit, en de lonen zelfs dat niet bijhouden.

# Het dalende aandeel van arbeid in het nationaal inkomen gaat bovendien gepaard met groeiende inkomensongelijkheid. Het IMF ziet een ‘sterk’ verband tussen deze twee factoren. Reden voor de tegelijk oplopende inkomensongelijkheid en het dalende arbeidsaandeel is volgens de onderzoekers dat laagopgeleide werknemers het zwaarst worden getroffen door economische en technologische veranderingen, en zelfs middelbaar opgeleiden daar last van hebben gekregen. Tegelijkertijd is het aandeel in kapitaal, het spiegelbeeld van arbeid in het nationaal inkomen, geconcentreerd bij de hogere inkomensgroepen.

# Een van de verklaringen voor het dalende aandeel van arbeid in het nationaal inkomen betreft volgens het IMF de snelle technologische verandering en de globalisering van handel en kapitaal. Hoewel dat op mondiale schaal een gunstige ontwikkeling is, heeft dat in de volwassen industrielanden gezorgd voor een ‘persistent’ verlies van banen voor middelbaar opgeleiden.

# De bevindingen van het IMF sluiten aan bij die van de Franse econoom Thomas Piketty. Die voorspelde twee jaar geleden dat de inkomensongelijkheid deze eeuw zal toenemen, omdat het rendement op kapitaal structureel hoger is dan dat op arbeid. Deze hogere winst op het vermogen slaat vervolgens neer in een hoger inkomen uit dat vermogen, dat de ongelijkheid op zijn beurt weer vergroot.

En natuurlijk blijven de conservatieven van deze wereld Piketty ontkennen en negeren, en John Rawls is al helemaal vergeten. Maar straf volgt op deze onachtzaamheid. Waar rechtvaardigheid niet wordt gediend, wordt de mensheid gestraft door opstanden van de horden.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/12/imf-werknemer-verliest-het-wereldwijd-van-het-kapitaal-8101195-a1554207