Tags

,

‘Verbod winstuitkering discussiepunt coalitie’ (Marieke ten Katen, Voorpagina/fd, 10 april)

Zorgverzekeraars

# De Raad van State veegde eind vorig jaar nog de vloer aan met het voorstel. Het belangrijkste adviesorgaan van de Tweede Kamer vermoedde dat de wet in strijd is met Europese wet- en regelgeving en het eigendomsrecht van zorgverzekeraars zou beperken. Het eigendomsrecht verzekert bedrijven dat de overheid niet zomaar over hun bezittingen kan beslissen. De indieners van het voorstel onderbouwen volgens de Raad van State onvoldoende waarom inbreuk hierop gerechtvaardigd zou zijn.

https://fd.nl/Print/krant/Pagina/Voorpagina/1196593/verbod-winstuitkering-discussiepunt-coalitie

De Europese wet- en regelgeving zou dus aangeven dat de overheid niet zomaar over eigendomsrecht van zorgverzekeraars en hun bezittingen kan beslissen’, aldus dit verslag. Maar als er een motie van de (vorige) Tweede Kamer is aangenomen, is er dan sprake van ‘zomaar’ over hun bezittingen beslissen? Van ‘zomaar’ is natuurlijk geen sprake omdat de wetgever zo heeft besloten en dat is nu eenmaal het primaat van de politiek.

Daarom zou, indien dit bijwoord ‘zomaar’ letterlijk in die EU-wet- en regelgeving genoteerd staat, ook een uitleg moeten staan wat onder ‘zomaar’ verstaan en begrepen dient te worden. En volgens dit verslag is daarvan geen sprake, want anders was dit verslag zo niet geformuleerd. En dit betreft dus niet alleen een kritische kanttekening ten aanzien van de EU-wetgeving, maar ook aan de @RaadvanState, die slechts (formeel) constateert dat onvoldoende onderbouwing wordt geleverd door de indieners van het initiatiefvoorstel en dus geen vragen stelt bij de bestaande regelgeving en met name de bedoeling van ‘zomaar’.

En wat eigenlijk heel bizar is aan dat eigendomsrecht dat nu – in de regelgeving – zo’n belangrijke rol wordt toegekend terwijl de zorgsector slechts sinds kort – sinds de huidige demissionair minister Schippers – geen nutsbedrijf meer is en dus ‘commercieel en concurrerend’ is gegaan, terwijl dat de mogelijkheid van winstuitkeringen heeft gecreëerd, waar veel partijen zich nu tegen keren. De toenmalige initiatiefnemers CDA, PvdA en SP resenteerden een niet onaanzienlijke groep volksvertegenwoordigers (vandaar de Kamermeerderheid bij stemming), waarvan het CDA zich nu dus distantieert als onderhandelingspartner in de huidige informatie. Het kan verkeren! Maar ook vragen te over…