Tags

Formeren in Nederland (Column Martin Sommer, Vrij zicht, Opinie & Debat/de Volkskrant, 8 april)

Zo’n regeerakkoord past niet meer bij een tijd van unkwown unknowns.

# [slotpassage]

# Hoe maak je zo’n veelpartijenregering flexibeler, in een wereld met steeds meer unknown unknowns? Als ze toch alle tijd hebben in de Stadhouderskamer, laat ze daar een dagdeel aan besteden. Iets meer Downing Street, iets minder Torentje.

Vreemd, deze laatste opmerking: in het VK hebben ze in de praktijk van alle dag een tweepartijenstelsel, want formeel een meerpartijenstelsel. Maar dankzij het districtenstelsel is volledige representativiteit van het Britse parlement een onmogelijkheid. Vandaar dat tweepartijenstelsel, waarbij geen coalitieonderhandelingen nodig zijn, want het regeerakkoord is het partijprogramma dat wordt uitgevoerd. Het advies van deze columnist mist dus iedere grondslag en aansluiting op de realiteit aldaar.

Dat het formeren in 2017 in ons land anders gaat dan in 2012 is nogal duidelijk, omdat de huidige 4e onderhandelingspartij GL (D66 trouwens ook niet!) niet in dezelfde val mag trappen als Samsom onbewust deed tijdens de vorige onderhandelingen: zakelijke snelheid vanwege de nieuwe generatie bestuurders in hun 40er jaren. Snel werken en snel aan de slag vanwege de dubbele crisis: euro- en schuldencrisis.

GL staat dus voor de opdracht om die valkuil te ontlopen en dat is heel goed mogelijk na de leerschool van de afgelopen regeringsperiode. Alles wat aan ervaring is opgedaan in de vroegere tijden van ‘dichtgespijkerde’ regeerakkoorden zijn nu zin- en waardeloos, want daarmee kom je geen millimeter vooruit in deze nieuwe tijd(en). Nieuwe tijden moeten anders worden aangepakt dan oude tijden en dus wordt het nu noodzakelijkerwijs afscheid genomen van dat oude denken, dat paste bij die oude tijden. Nieuw denken voor nieuwe tijden breekt nu aan: degelijke en geen dogmatische maatschappijanalyse wordt de basis en de onderhandelende partijen zorgen ervoor dat er op ieder thema compromissen worden gesloten, want de les uit de vorige periode waren de deelakkoorden. Maar poldermodel is niet identiek aan compromissendemocratie, aangezien poldermodel ook gebaseerd is op oud denken. De SER zal zich dus logischerwijs ook moeten vernieuwen. Dogmatische wetenschappers en lobbyisten verliezen dus hun plek in dat forum.

Maar ditmaal geen uitruil van thematische keuzekaarten, maar realistisch en vooral rationaal naar compromissen toewerken omdat je daarmee de volledige periode kunt uitzitten, zo heeft Rutte2 bewezen, maar wel zonder de omissies die Samsom begaan heeft, door niet – te weinig in ieder geval – met de regelmaat van de klok in de publiciteit aanwezig te zijn en al helemaal geen opiniestukken te schrijven die met dezelfde regelmaat in de krantenrubrieken behoorden te verschijnen (de ‘Bolkesteinagenda van de publieke opinie’, zoals ik dat al eerder geschreven heb op deze plaats). Jesse Klaver heeft al een tweetal boeken geschreven en opiniestukken schrijven kan hem dus worden toevertrouwd. Hetzij als minister in de komende coalitie, hetzij als Kamerlid. In de laatste functie heeft hij veel meer ruimte om te schrijven, wat Bolkestein bewezen heeft. Als minister dient hij zich te beperken tot zijn portefeuille, maar dan wel intellectueel vanuit de GL-visie, want dat kan niet verbeden worden!

Dit nieuwe denken en deze nieuwe tijd vergen ook een nadrukkelijker inbreng van het publiek en deze site vormt een voorbeeld van de mogelijkheden daartoe. Ik blijf alles becommentariëren wat mij als zinvol of als noodzakelijk voorkomt en GL kan op mijn steun rekenen in de nieuwe coalitie, al ben ik partijloos (wel oud-GL’er, maar tevens van 3 andere partijen in de Paarse kleuren). Mijn motivatie? Ik wens niet te leven in een bananenrepubliek en wil daarom mijn basiskennis politieke wetenschappen (gespecialiseerd in politieke filosofie) inzetten om nieuwe politieke ontwikkelingen te plaatsen in hun nieuwe context en waarden/normen-aanpassing die daarbij nodig zijn.

Een ‘nu’ structureel gefragmenteerd parlement met 13 fracties betekent om omzetting van het oude pacificatiemodel (Lijphart) naar een nieuwe en aangepaste variant en daar zie ik mijn taak om dat proces mede in goede banen leiden maar dan als ‘buitenstaander’, maar als principieel tegenstander van populisten. Vandaar dat ik na de ledenraad PvdA schreef – de sociaaldemocratie ‘mag niet doodbloeden’ – dat ik mijn suggesties voor een nieuw beginselenmanifest zal publiceren op deze plaats.[1] Op termijn komt er natuurlijk een fusie van de linkse partijen, afhankelijk van het succes van GL in Rutte3 !!!

[1] https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2017/03/27/een-buitenstaander-reageert-op-de-stellingen-von-der-dunk-over-pvda-en-gl-dl-2-volkskrant-linksnl-herbronningpvda-vonderdunk-pvda/

https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2017/03/27/een-buitenstaander-reageert-op-de-stellingen-von-der-dunk-over-pvda-en-gl-dl-1-volkskrant-linksnl-herbronningpvda-vonderdunk-pvda/

Volgende vervolgblogs volgen binnenkort.

Advertisements