Tags

,

Is GroenLinks al volwassen? (Nicole Besselink en Bart Zuidervaart, Katern de Verdieping/Trouw, 8 april)

KABINETSDEELNAME | Ruim vijfentwintig jaar na haar oprichting zit GroenLinks aan de onderhandelingstafel. Twee keer eerder was de partij in beeld om te regeren, even zo vaak liep het verkeerd af. Is GroenLinks inmiddels volwassen genoeg om mee te regeren?

# Hoewel GroenLinks als kleinste partij in de beoogde coalitie alleen maar meer heikele dossiers op zich af zal zien komen – van inkomensverdeling tot integratie – moet samenwerking in Den Haag kunnen lukken, denkt de Utrechtse fractievoorzitter Bekkers.

Omdat de thema’s inkomensverdeling en integratie al decennia in de koelkast zijn opgeborgen door de gevestigde politiek, zal het een dankbaar onderwerp zijn door de radicale democraten van GL om deze thema’s af te stoffen en eindelijk aan een doorbraak te helpen, waarmee GL zich onsterfelijk zal maken. Ook al betekenen beide thema moeilijke worstelingen waarbij vooral het conservatieve electoraat het zal laten afweten, maar de intelligentsia zal ermee gediend zijn.

En wat integratie betreft zal er een nieuwe formule en inhoud van de waarde rechtvaardigheid moeten worden ontwikkeld, waarmee de gehele samenleving gediend zal zijn en dus ook een perfect thema voor de deelname aan de coalitie. De partij zal ongetwijfeld genoeg specialisten in huis hebben om voor echte, vooral creatieve doorbraken te zorgen. We hoeven ons dus niet ongerust te maken.

(…)

# De vraag is of de achterban ermee uit de voeten kan. Het is een testcase: hoe volwassen zijn we?

Gelukkig heb ik al eerder – zie noten in vorige blog – beschreven welke fundamentele fout het PvdA-bestuur heeft gemaakt door de achterban niet – tijdens de rit van Rutte2 – voor te bereiden op het nieuwe politieke tijdperk van het versplinterde parlement, waardoor er nooit meer ‘zuivere’ linkse of rechtse coalities mogelijk zijn. De PvdA had dus vanaf die start van Rutte2 een serie cursussen moeten organiseren om de achterban en dus ledenbestand op deze ontwikkeling te ‘prepareren’, voor te bereiden op deze structurele verandering van ons politieke toneel. Dat is niet gebeurd en daarmee heeft de PvdA de ramp zelf over zichzelf afgeroepen. GL kan van deze dramatische les de vruchten plukken, door hun mission statement aan te passen en met deze nieuwe omstandigheden te leren omgaan door in werkgroepen na te gaan welke consequenties dit voor de partij zal hebben. Ik wens ze daarbij veel succes toe! Bewijst uw volwassenheid!, zo roep ik de partij toe. Ons land is ermee gediend. Geen verkiezingen om het jaar vanwege Italiaanse toestanden!