Tags

,

Denk is goed voor de democratie (Shervin Nekuee, Katern Opinie & Debat/nrc, 8 april)

Waar critici spreken van een Turks AK-filiaal is Denk in werkelijkheid geen goed nieuws voor Erdogan en andere islamitische autocraten, schrijft Shervin Nekuee.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/31/denk-is-goed-voor-de-democratie-7792395-a1552720

Stelling: De nrc-titel is misleidend en kan pas begrepen worden als de tekst geheel gelezen is, en zodoende eruit te kunnen opmaken dat de auteur het over Turkije van Erdogan heeft. En in die situatie is Denk geen goed voorbeeld voor Erdogan omdat Denk te brutaal-Nederlands is om zich van enig gezag iets aan te trekken. Kortom, als Erdogan met Denk in het Turkse parlement te maken zou hebben, dan was er oorlog uitgebroken. Maar mijn inschatting is dat Kuzu en Öztürk wel degelijk AK-sympathisanten waren en misschien nog steeds zijn, alleen zwijgen zij daar wijselijk over.

De keerzijde van de medaille wordt hiermee ook duidelijk: Denk is slecht voor Erdogan maar ook slecht voor de Nederlandse democratie vanwege hun bijna constante brutaliteit en dat geheel tegen de mores van de Kamer in, vooral in de vorige periode. Ergerniswekkend dat deze beide uittreders uit de PvdA-fractie alleen maar marketingtechnisch – in het kader van de noodzakelijke publiciteit – optraden in de Kamer en als olifanten door de porseleinkast walsten. Na het terechte vertrek van Sylvana Simons uit Denk is er dus een pure migrantenpartij overgebleven, met uitzondering van slechts 1 Nederlandse naam Van Baarle te Rotterdam op de lijst op plek 5 en nog 4 andere vermoedelijke Nederlanders op een totale lijst van 18 kandidaten.

Maar ook langs een alternatieve redenering kan Denk als een migrantenpartij worden bestempeld en kansloos voor de nieuwe Kamer als Kuzu en Öztürk niet via hun oude partij in de Kamer waren gekomen. Zij hebben handig gebruik gemaakt van grote steden waar het grote aantal Turks-Nederlandse stemmers letterlijk van de PvdA overgenomen konden worden. Om die reden zal de Denk met het huidige verbale optreden en verklikkersgedrag ten aanzien van moslimvijandig gedrag niet of nooit een volwaardige parlementaire fractie kunnen ontwikkelen en daarom is Denk bepaald niet goed voor de Nederlandse democratie en stilzwijgend zijn het propagandamateriaal voor Erdogan met zijn succesvolle landgenoten in het buitenland en zelfs Turkije-vijandige EU.

Het artikel van auteur Nekuee hinkt daarmee op twee gedachten, want alleen  de slotzin maakt duidelijk wat hij bedoelt: ‘Wie democratie een warm hart toedraagt, hoort te juichen voor de winst van Denk.’ De werkelijkheid is omgekeerd: door hun verkeerde en brutale formuleringen zullen ze nooit als een modelmigranten zoals PvdA’er Marcouch en VVD’er Azmani door het leven gaan, (beide worden genoemd), waarvan de laatste zelfs wordt omschreven als VVD’er ‘die zelfs aanschurkt tegen de PVV’. Dit zijn blamerende opmerkingen, zodat duidelijk wordt dat de auteur, die ‘De Perzische Paradox’ op zijn naam heeft staan, geen empathisch vermogen heeft opgedaan. Hij had anders – lees: moeten weten – geweten dat de VVD om electorale redenen tegen PVV aanschurkt en als Azmani daarmee geen problemen heeft, dan moet dat geaccepteerd worden. Ieder zijn eigen keuze. Dat is tolerantie op z’n Nederlands, zoals de gemiddelde burger wel degelijk moslims erkent en respecteert, al doet de aanhang van PVV dat feit geweld aan.

Maar Nekuee’s slotopmerking kwam wel uit de lucht vallen en dat maakte zijn beschouwing verwarrend. Ik kan er niets aan doen…

Advertisements