Tags

, ,

De fluisteraar van Europa (Mathieu Segers, Buitenland, De Groene Amsterdammer, 6.4.2017)

(…)

# Onder Commissie-voorzitter Prodi ging niet alleen de euro van start, maar werd ook de zogenoemde ‘big bang’-uitbreiding van de EU gerealiseerd. Maar er was meer. Het Stabiliteits- en Groeipact ging op de schop. In een moment van duidelijkheid noemde Prodi de 3%-regel ‘stupid’; dit was het startschot voor flexibilisering van de regels. En er was nog meer: het Verdrag van Nice en de Conventie, die uitmondde in het grondwettelijke verdrag. (…)

De gezaghebbende voorzitter van de Europese Commissie, Romano Prodi (1939) liet vorige week via een interview op de website euractiv.com dus weten dat de 3%-regel stupid, stom was. Maar jammer dat deze 3% in het kader van de flexibilisering van de regels is blijven staan. Maar als de econoom Prodi aangeeft dat deze 3% nonsens is, waarom houden we daar dan in vredesnaam aan vast? Het heeft ons een aantal – meer en langduriger dan noodzakelijk – herstelperiode van de economische recessie gekost en dat zou nu met het 5-scenariomodel van Juncker bijgesteld kunnen worden.

Overigens is het hoofdthema van deze column een andere, namelijk Prodi’s visie over de huidige Commissie. Daarover meer in de volgende blog, omdat ik daarbij mijn kanttekeningen wil plaatsen. De EMU 3%-tekortnorm was voor mij oneindig belangrijker dan zijn overige opvattingen.

https://www.groene.nl/artikel/de-fluisteraar-van-europa